DiscoverEU projekti inkluzije

Kroz DiscoverEU projekte inkluzije, organizacije, ustanove i neformalne grupe mladih iz Srbije mogu dobiti podršku za sprovođenje projekata čiji je cilj da mladim osamnaestogodišnjacima sa smanjenim mogućnostima omoguće i olakšaju učešće u DiscoverEU inicijativi.

Ukratko o DiscoverEU inicijativi
 

Reč je o inicijativi Evropske unije koja svim mladima od 18 godina, i to državljanima 27 država članica EU, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Turske, Severne Makedonije i Srbije (od 2022. godine), pruža mogućnost odlaska na individualna ili grupna putovanja u druge evropske države vozom, ili, ukoliko je to opravdano, nekim drugim prevoznim sredstvom. DiscoverEU je postao deo Erazmus+ programa 2021. godine. Više informacija o inicijativi i opštim pozivima za prijave pojedinaca – osamnaestogodišnjaka za učešće, nezavisno od DiscoverEU projekata inkluzije, možete pronaći na ovoj stranici.

DiscoverEU projekti inkluzije imaju za cilj da:

  • omoguće i olakšaju učešće mladih osamnaestogodišnjaka sa smanjenim mogućnostima u DiscoverEUinicijativi;
  • prevaziđu prepreke za uključivanje mladih u DiscoverEUi obezbede neophodnu podršku za njihovo aktivno učestvovanje u inicijativi;
  • razviju veštine i kompetencije mladih sa smanjenim mogućnostima.

Odlaskom na putovanje u barem jednu drugu evropsku državu, osamnaestogodišnjaci sa smanjenim mogućnostima dobijaju priliku da uče o evropskoj raznolikosti i kulturnoj baštini, otkriju mogućnosti za buduće obrazovanje, unaprede svoje veštine i kompetencije, podstaknu međusobno povezivanje i međukulturni dijalog i osveste značaj očuvanja životne sredine.

Ovi projekti promovišu jednake prilike za sve i podstiču raznolikost, toleranciju i razumevanje među mladima. Stavljajući akcenat na korišćenje održivih vidova transporta, poput železničkog, DiscoverEU projekti doprinose podizanju svesti o važnosti očuvanja životne sredine i promociji ekološki održivog i odgovornog ponašanja mladih.

Projekat realizuje jedna organizacija ili neformalna grupa mladih koja šalje mlade od 18 godina sa smanjenim mogućnostima na DiscoverEU putovanje. Moguća je saradnja sa organizacijama iz drugih zemalja koje bi mogle da ponude aktivnosti ili podršku učesnicima putovanja, npr. smeštaj.

Organizacija koja sprovodi projekat, u saradnji sa mladima koji odlaze na putovanja, planira i priprema putovanja i pruža pomoć i podršku učesnicima za vreme putovanja, kao i nakon završene mobilnosti. Ukoliko je to potrebno, mlade na putovanjima mogu pratiti i osobe u pratnji.

Šta podrazumevaju KA1 DiscoverEU projekti inkluzije?
 

U oviru ovih projekata, mladi osamnaestogodišnjaci sa smanjenim mogućnostima dobijaju sedmodnevnu putnu kartu (propusnicu), uglavnom za korišćenje železničkog transporta, koja važi 30 dana, što je ujedno i maksimalno trajanje jednog DiscoverEU putovanja. U okviru jednog projekta, moguće je organizovati nekoliko ovakvih putovanja koja mogu uključiti od jednog do maksimalno 5 učesnika sa smanjenim mogućnostima i osobu/osobe u pratnji. Osim putne propusnice, mladima je na raspolaganju i individualna dnevna podrška za pokrivanje troškova života u maksimalnom trajanju od 21 dan. Učesnici bi trebalo da koriste vidove transporta koji imaju najniže emisije gasova sa efektom staklene bašte, poput gore pomenutog železničkog saobraćaja.

Šta može da se finansira?
 
  • Putni troškovi za učesnike putovanja: putna (vozna) karta po učesniku, kao i dodatna sredstva za putovanje drugim prevoznim sredstvima kada je to opravdano;
  • Individualna dnevna podrška za učesnike putovanja;
  • Organizacioni troškovi za sprovođenje projektnih aktivnosti;
  • Troškovi organizovanja aktivnosti mobilnosti mladih sa smanjenim mogućnostima;
  • Dodatni troškovi za podršku inkluziji mladih sa smanjenim mogućnostima;
  • Vanredni troškovi: troškovi izdavanje vize, boravišne dozvole, medicinskih potvrda, putnih rezervacija i slično.
Koliko traju ovi projekti?
 

KA1 DiscoverEU projekti inkluzije mogu trajati minimalno 3, a maksimalno 24 meseca.

Ko može da podnese projektnu prijavu?
 

Jedna organizacija ili neformalna grupa mladih iz 27 država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu (Norveška, Lihtenštajn, Island, Turska, Severna Makedonija i Srbija).

Kome se podnosi projektna prijava?
 

Organizacije, ustanove i neformalne grupe mladih iz Srbije projektne prijave podnose Fondaciji Tempus.

Kada je rok za podnošenje projektne prijave?
 

Rok za podnošenje projektnih prijava u 2024. godini za ovu vrstu projekata je 20. februar u 12 časova po srednjoevropskom vremenu. Biće dostupan i dodatni rok 1. oktobra 2024. godine u 12 časova po srednjoevropskom vremenu.

Koji je iznos dostupnih sredstava na nacionalnom nivou?
 

Ukupan raspoloživi budžet za ovu vrstu projekata u pozivu za 2024. godinu iznosi 44.984 evra.

Detaljnije informacije o KA1 DiscoverEU projektima inkluzije dostupne su u Erazmus+ programskom vodiču.

Skip to content