DiscoverEU projekti inkluzije

Кроз DiscoverEU пројекте инклузије, организације, установе и неформалне групе младих из Србије могу добити подршку за спровођење пројеката чији је циљ да младим осамнаестогодишњацима са смањеним могућностима омогуће и олакшају учешће у DiscoverEU иницијативи.

Укратко о DiscoverEU иницијативи
 

Реч је о иницијативи Европске уније која свим младима од 18 година, и то држављанима 27 држава чланица ЕУ, Норвешке, Исланда, Лихтенштајна, Турске, Северне Македоније и Србије (од 2022. године), пружа могућност одласка на индивидуална или групна путовања у друге европске државе возом, или, уколико је то оправдано, неким другим превозним средством. DiscoverEU је постао део Еразмус+ програма 2021. године. Више информација о иницијативи и општим позивима за пријаве појединаца – осамнаестогодишњака за учешће, независно од DiscoverEU пројеката инклузије, можете пронаћи на овој страници.

DiscoverEU пројекти инклузије имају за циљ да:

  • омогуће и олакшају учешће младих осамнаестогодишњака са смањеним могућностима у DiscoverEU иницијативи;
  • превазиђу препреке за укључивање младих у DiscoverEU и обезбеде неопходну подршку за њихово активно учествовање у иницијативи;
  • развију вештине и компетенције младих са смањеним могућностима.

Одласком на путовање у барем једну другу европску државу, осамнаестогодишњаци са смањеним могућностима добијају прилику да уче о европској разноликости и културној баштини, открију могућности за будуће образовање, унапреде своје вештине и компетенције, подстакну међусобно повезивање и међукултурни дијалог и освесте значај очувања животне средине.

Ови пројекти промовишу једнаке прилике за све и подстичу разноликост, толеранцију и разумевање међу младима. Стављајући акценат на коришћење одрживих видова транспорта, попут железничког, DiscoverEU пројекти доприносе подизању свести о важности очувања животне средине и промоцији еколошки одрживог и одговорног понашања младих.

Пројекат реализује једна организација или неформална група младих која шаље младе од 18 година са смањеним могућностима на DiscoverEU путовање. Могућа је сарадња са организацијама из других земаља које би могле да понуде активности или подршку учесницима путовања, нпр. смештај.

Организација која спроводи пројекат, у сарадњи са младима који одлазе на путовања, планира и припрема путовања и пружа помоћ и подршку учесницима за време путовања, као и након завршене мобилности. Уколико је то потребно, младе на путовањима могу пратити и особе у пратњи.

Шта подразумевају КА1 DiscoverEU пројекти инклузије?
 

У овиру ових пројеката, млади осамнаестогодишњаци са смањеним могућностима добијају седмодневну путну карту (пропусницу), углавном за коришћење железничког транспорта, која важи 30 дана, што је уједно и максимално трајање једног DiscoverEU путовања. У оквиру једног пројекта, могуће је организовати неколико оваквих путовања која могу укључити од једног до максимално 5 учесника са смањеним могућностима и особу/особе у пратњи. Осим путне пропуснице, младима је на располагању и индивидуална дневна подршка за покривање трошкова живота у максималном трајању од 21 дан. Учесници би требало да користе видове транспорта који имају најниже емисије гасова са ефектом стаклене баште, попут горе поменутог железничког саобраћаја.

Шта може да се финансира?
 
  • Путни трошкови за учеснике путовања: путна (возна) карта по учеснику, као и додатна средства за путовање другим превозним средствима када је то оправдано;
  • Индивидуална дневна подршка за учеснике путовања;
  • Организациони трошкови за спровођење пројектних активности;
  • Трошкови организовања активности мобилности младих са смањеним могућностима;
  • Додатни трошкови за подршку инклузији младих са смањеним могућностима;
  • Ванредни трошкови: трошкови издавање визе, боравишне дозволе, медицинских потврда, путних резервација и слично.
Колико трају ови пројекти?
 

КА1 DiscoverEU пројекти инклузије могу трајати минимално 3, а максимално 18 месеци.

Ко може да поднесе пројектну пријаву?
 

Једна организација или неформална група младих из 27 држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених програму (Норвешка, Лихтенштајн, Исланд, Турска, Северна Македонија и Србија).

Коме се подноси пројектна пријава?
 

Организације, установе и неформалне групе младих из Србије пројектне пријаве подносе Фондацији Темпус.

Када је рок за подношење пројектне пријаве?
 

Рок за подношење пројектних пријава у 2023. години за ову врсту пројеката је 4. октобар 2023. године у 12 часова по средњоевропском времену. Могуће је да ће бити доступан и додатни рок 23. фебруара 2023. године у 12 часова по средњоевропском времену.

Који је износ доступних средстава на националном нивоу?
 

Укупан расположиви буџет за ову врсту пројеката у позиву за 2023. годину износи 41.295 евра.

Детаљније информације о КА1 DiscoverEU пројектима инклузије доступне су у Еразмус+ програмском водичу.

Skip to content