Kratkoročni projekti mobilnosti

Kratkoročni projekti mobilnosti zaposlenih i odraslih polaznika namenjeni su organizacijama koje žele da steknu iskustvo u programu Erazmus+ i da organizuju kraći period usavršavanja u nekoj od programskih zemalja i za ograničeni broj učesnika. Ova vrsta projekata je namenjena samo pojedinačnim ustanovama, a ne konzorcijumima (više ustanova koje apliciraju kao jedna).

Ko može da se prijavi?

U ovim projektima mogu da učestvuju:

  1. Organizacije koje organizuju aktivnosti formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja odraslih;
  2. Lokalne samouprave, kao i druge ustanove i organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih.

Poziv je otvoren za veoma raznolik spektar organizacija, kao što su škole za obrazovanje odraslih i centri za učenje; udruženja građana, nevladine i volonterske organizacije; savetovališta, biblioteke, muzeji, kulturni i socijalni centri; kao i druge organizacije koje rade za osobama sa invaliditetom, starijim građanima, licima koja su u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, itd.

Pojedinci ne mogu da se prijave za projekat mobilnosti, već samo navedene ustanove.

Ustanove koje poseduju Erazmus akreditaciju u oblasti obrazovanja odraslih ne mogu da se  prijave za kratkoročne projekte mobilnosti.

Kako i kada se podnosi projektna prijava?

Projektne prijave se podnose Fondaciji Tempus do 20. februara u 12 časova po srednjoevropskom vremenu.

Koliko traju projekti?

Projekti mogu trajati od 6 do 18 meseci sa početkom najranije 1. juna, a najkasnije 31. decembra 2024. godine.

Koliki je dozvoljen broj učesnika?

Sredstva koja se mogu dobiti za kratkoročni projekat mobilnosti su ograničena na maksimum od 30 učesnika.

Koliki je dozvoljen broj projektnih prijava?

Ustanova može da prijavi samo jedan projekat po konkursnom roku. U periodu od 5 uzastopnih kalendarskih godina, ustanove mogu imati maksimalno 3 odobrena kratkoročna projekta mobilnosti.

Detaljnije informacije možete videti u Programskom vodiču.

Skip to content