eTwinning

eTwinning je deo Evropske platforme za školsko obrazovanje (European
School Education Platform)
koja povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavueTwinning portal promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, pružajući pri tome pomoć, podršku i gotove alate. Korišćenje je besplatno i bezbedno.

Kome je namenjen eTwinning?

Namenjen je isključivo zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Učitelji, nastavnici, vaspitači, bibliotekari, pedagozi, psiholozi, profesori u Srbiji mogu postati članovi eTwinning zajednice.

Saradnja i povezivanje

eTwinning može da bude prilika za profesionalni razvoj i napredovanje. Putem portala se može ostvariti saradnja sa kolegama iz Evrope i šire. eTwinning portal obezbeđuje okruženje pogodno za razmenu ideja, iskustava i saveta, mogućnost uključivanja u razne tematske grupe i forume, kao i prilike da se obukama preko interneta i vebinarima razvijaju i nastavničke i učeničke IKT veštine.

Detaljnije o eTwinning portalu pogledajte u nastavku.

Od 2022. godine eTwinning je postao deo Evropske platforme za školsko obrazovanje (European School Education Platform), kome se pristupa preko EU Login servisa Evropske komisije. To znači da i novi i stari eTvineri treba da imaju EU Login nalog da bi mogli da se registruju / pristupe platformi.

Ovde možete da pogledate video-uputstvo na srpskom jeziku za kreiranje EU Login naloga.

Registracija novih članova

Detaljno uputstvo za registraciju novih članova možete da ispratite na ovom linku.

Iako je eTwinning sastavni deo nove platforme, pristup eTwinning-u i dalje će imati samo registrovani i validirani eTwinning članovi. U cilju osiguranja bezbednosti svih korisnika portala, nakon obavljene registracije na eTwinning-u, neophodno je da zaposleni u školi/predškolskoj ustanovi, u roku od pet radnih dana od registracije, pošalje potvrdu o svom zaposlenju/angažovanju u školi/predškolskoj ustanovi na imejl adresu: etwinning@tempus.ac.rs.  Potrebno je da potvrda ima potpis direktora i pečat ustanove i da bude u jednoj od dve ponuđene forme koja može da se preuzme u nastavku:

Potvrda o aktivnom radnom odnosu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

ili 

Potvrda o angažovanju u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

Pristup platformi za stare članove

Kada eTvineri koji su imali validiran nalog na staroj platformi kreiraju EU Login nalog, potrebno je da u istom pretraživaču pristupe novoj platformi – European School Education Platform. Važno je napomenuti da je neophodno da članovi koji već imaju nalog na  eTwinning-u prilikom kreiranja EU Login naloga koriste istu imejl adresu koju su koristili za pristup svom eTwinning profilu na staroj platformi, na osnovu koje će nova platforma „prepoznati“ njihov nalog i preneti aktivnosti i projekte. Zatim ćete se registrovati na novoj platformi i pristupiti svom profilu u eTwinning delu. Važno je da naglasimo da, prilikom izbora ustanove, dosadašnji eTvineri ne treba da opet registruju svoju instituciju već samo da je pronađu u spisku postojećih institucija na novoj platformi. Ukoliko niste sigurni na koji način je Vaša škola upisana na platformi, javite se Nacionalnom timu za podršku.

eTvineri i svi zainteresovani da postanu članovi eTwinning zajednice i Evropske platforme za školsko obrazovanje mogu da se obrate za dodatna uputstva eTwinning Nacionalnom timu za podršku na etwinning@tempus.ac.rs.

Nakon registracije i validacije svaki registrovani član portala može da se prijavi i pristupi svom eTwinning profilu gde se nalazi nekoliko alata, preko kojih može da traži kolege i kreira projekte. 

Da biste započeli eTwinning projekat, treba da u svojoj listi kontakata imate kolege sa kojima želite da sarađujete kroz projekat. Još jedan važan deo je i Twinspace  koji sadrži gotove IKT alate za sprovođenje projekta i lakšu komunikaciju i postavljanje i razmenu raznih materijala.

Zapaženi eTwinning projekti, koje Nacionalni tim za podršku nominuje, mogu biti nagrađeni nacionalnom i evropskom eTwinning oznakom kvaliteta.

Molimo buduće članove eTwinning portala da se upoznaju sa pravilima ponašanja:

eTwinning pravila ponašanja

Kako da pronađete partnere za svoj eTwinning projekat?

Kako da otvorite učenički nalog na TvinSpejsu?

Koje sadržaje nudi Evropska platforma za školsko obrazovanje (European School Education Platform)?

Kviz – „Koliko dobro poznajete eTwinning i European School Education platformu?“

Događaji

eTwinning nacionalni tim za podršku u Srbiji organizuje niz događaja tokom cele godine kako bi na najbolji način predstavio eTwinning portal i mogućnosti koje on pruža. Fondacija Tempus u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Prosvetnim savetom, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama širom Srbije, nacionalnim timovima za podršku drugih zemalja članica eTwinning portala, Centralnom službom za podršku sa sedištem u Briselu, organizuje različite događaje (informativne dane, godišnje konferencije, seminare, radionice i obuke putem interneta.)

eTwinning konferencije

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje eTwinning konferencije svake godine. Do sada je održano osam godišnjih eTwinning konferencija:

  • 23. septembra 2022, u kombinovanom formatu – uživo u Beogradu i onlajn na platfmori MS Teams
  • 9. i 10. septembra 2021, u onlajn formatu na platformi Zoom,
  • 24. i 25. novembra 2020, u onlajn formatu na platformi Zoom,
  • 6. septembra 2019. godine u Beogradu,
  • 6. septembra 2018. godine u Beogradu,
  • 30. avgusta 2017. godine u Beogradu,
  • 23. novembra 2016. godine u Nišu, i
  • 2. decembra 2015. godine u Beogradu.

Prezentacije sa Konferencija možete pogledati na stranici sa materijalima.

Mreža eTwinning je u Srbiji pokrenuta krajem januara 2015. godine, i od tada eTwinning nacionalni tim koji organizuje Fondacija Tempus svake godine organizuje veliki broj događaja uživo i u onlajn – konferencija, seminara, događaja za nalaženje partnera, Meetup-ova, onlajn obuka, akreditovanih seminara, vebinara i sl. Neki od ovih događaja su nacionalni, a, neki međunarodni.

Za sve događaje Fondacija Tempus – eTwinning nacionalni tim objavljuje pozive na svojim sajtovima i na društvenim mrežama.

Materijali i snimci ovih događaja mogu se naću u sekciji Materijali na ovom sajtu.

Programi stručnog usavršavanja – akreditovani seminari za nastavnike

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje akreditovane seminare za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama. eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje tri programa stručnog usavršavanja koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nalaze se u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. godinu.

Program „eTwinning za početnike – prvi koraci“, pod kataloškim brojem 528  namenjen je početnicima u eTwinning-u, a program „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi“, pod kataloškim brojem 561, namenjen je iskusnijim članovima portala. Program Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave , pod kataloškim brojem 758 kao i program ”Osnove eTwinning-a kao alata za realizaciju projektno-orijentisane nastave” pod kataloškim brojem 653 izvode se putem interneta.

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje nekog od dostupnih eTwinning seminara, molimo Vas da popunite kratak formular.

Usavršavanje putem interneta – vebinari i obuke

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje obuke na internetu posvećene različitim temama. Obuke se sastoje od svakodnevnih kratkih aktivnosti, kao što su vebinari i praktične vežbe na portalu.

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje obuke na internetu posvećene različitim temama. Obuke se sastoje od svakodnevnih kratkih aktivnosti, kao što su vebinari i praktične vežbe na portalu.

Nacionalni tim za podršku Srbije redovno obaveštava škole i predškolske ustanove o događajima, a registrovani članovi eTwinning portala informacije o tome mogu pronaći na prvoj strani svog eTwinning live dela.

Snimke i materijale sa održanih vebinara i obuka na internetu možete pronaći u delu materijali.

Centralna služba za podršku (CSS) sa sedištem u Briselu u saradnji sa nacionalnim timovima za podršku svih zemalja učesnica na eTwinning portalu (NSS) povremeno organizuje konferencije namenjene svima onima koji su registrovani na portalu, koriste mogućnosti koje portal nudi i žele da se dodatno usavršavaju.

Nacionalni timovi za podršku u saradnji sa kolegama iz drugih zemalja, organizuju seminare širom Evrope sa ciljem da podrže saradnju, povezivanje i razmenu primera dobrih praksi, kao i da podrže nastavnike i vaspitače na njihovom putu profesionalog usavršavanja. Ovakvi seminari i konferencije uključuju interaktivne radionice i predavanja, kao i zadatke za same učesnike kako bi se što praktičnije i efikasnije prenela znanja i ideje.

Napomena:

Nacionalni timovi za podršku, shodno finansijskim mogućnostima, biraju članove eTwinning portala koji će prisustvovati događajima. Nastavnici ne mogu sami da odaberu i posete međunarodne događaje bez saradnje sa Nacionalnim timom svoje zemlje.

Vebinari u organizaciji Centralne službe za podršku, drugog NSS-a i eTwinning ambasadora

Putem samog eTwinning portala moguće je besplatno se priključiti obukama na internetu i vebinarima koje organizuju nacionalni timovi za podršku, eTwinning ambasadori ali i sami učesnici eTwinning portala. Teme koje se obrađuju su širokog spektra od korišćenja samog portala do tema razvrstanih po predmetima ili oblastima interesovanja. Namenjene su onima koji tek počinju ili onima koji imaju već bogato iskustvo sa eTwinning portalom.

Usavršavanje putem interneta (Learning events)

Usavršavanje putem interneta (Learning events) predstavlja kratke intenzivne događaje koji obuhvataju brojne teme. Registrovani članovi eTwinning portala dobijaju obaveštenja o ovoj vrsti usavršavanja na portalu na početnoj strani svog eTwinning live dela  gde se pored tema i naziva događaja nalaze i linkovi za prijavljivanje.

Projekti

eTwinning projekti su virtuelni projekti na eTwinning portalu putem kojih se obrađuju različite teme iz nastave kroz saradnju i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. eTwinning projekti mogu se prilagoditi različitim uzrastima, temama koje obrađuju i potrebama razreda tj. učenika. eTwinning projekti omogućavaju razvijanje kompetencija kao što su međupredmetne, jezičke i digitalne kompetencije ali i timski i istraživački rad učenika. Trajanje eTwinning projekata, broj učesnika i broj projekata u kojima jedan nastavnik/vaspitač može da učestvuje nije ograničen.

Pogledajte primere uspešnih eTwinning projekata i pakete za pripremu projekata, kao i publikacije koje mogu da Vam pomognu da razradite svoje ideje za eTwinning projekte.

Na raspolaganju su Vam i različiti materijali, kao što su prezentacije sa eTwinning radionica koje organizuje eTwinning nacionalni tim za podršku i snimci vebinara.

eTwinning ambasadori su veoma aktivni korisnici eTwinning portala koji svoja iskustva i znanja prenose drugima i pomažu u korišćenju portala.

eTwinning ambasadori u Srbiji su: 

Aleksandra Danilović, OŠ Svetislav Golubović Mitraljeta 

Anica Tričković, gimnazija 9. maj“, Niš 

Dalibor Todorović , gimnazija 9. maj“, Niš 

Darina Poljak, OŠ „Stevan Dukić“, Beograd i OŠ „Lukrecija Ankucić“, Samoš 

Dragana Videnov, OŠ „Sveti Sava“, Kikinda  

Edina Đorović, PU „Naša radost“, Subotica  

Jasmina Milićević, OŠ „Olga Milošević“, Smederevska Palanka 

Jasna Bošković, ETŠ „Nikola Tesla“, Pančevo  

Jelena Kenić OŠ „Dr Dragiša Mišović“, Čačak 

Maja Medić, OŠ „Despot Stefan Visoki“, Despotovac 

Marija Rašić, OŠ „Stojan Živković Stole“, Trnjane  

Milena Radovanović, XII beogradska gimnazija, Beograd  

Milica Andonović, OŠ „Vuk Karadžić“, Pirot 

Nataša Majstrović, Prva beogradska gimnazija, Beograd  

Nataša Miljanović, OŠ „Sremski front“, Šid  

Nataša Vrapčević, PU „Naša radost“, Subotica  

Olga Milićević, PU „Naša radost“, Aleksandrovac  

Olgica Spasojević, OŠ „Petar Leković“, Požega   

Sanja Nikolić, OŠ „Nada Popović“, Kruševac  

Svetlana Kojić, OŠ „Ivo Lola Ribar“, Ruma  

Zdravka Majkić, OŠ „Bratstvo jedinstvo“, Kucura  

Zvonko Gašparović , ETŠ „Mihajlo Pupin“, Novi Sad 

Pogledajte i informacije o eTwinning oznakama kvaliteta, kao i nagrađene projekte iz škola iz Srbije.

Pogledajte primere dobre prakse i inspirišite se za Vaše buduće projekte.

Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa eTwinning portalom.

Kontakti

Nacionalni tim za podršku – postoji u svakoj od zemalja koje učestvuju u eTwinning-u. U Srbiji on radi pod okriljem Fondacije Tempus. Adresa e-pošte za kontakt je: etwinning@tempus.ac.rs.

Skip to content