eTwinning

eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavu. eTwinning portal promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, pružajući pri tome pomoć, podršku i gotove alate. Korišćenje portala je besplatno i bezbedno.

Kome je namenjen eTwinning?

Namenjen je isključivo zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Učitelji, nastavnici, vaspitači, bibliotekari, pedagozi, psiholozi, profesori u Srbiji mogu se registrovati na eTwinning portalu i pridružiti se eTwinning zajednici.

Saradnja i povezivanje

eTwinning može da bude prilika za profesionalni razvoj i napredovanje. Putem portala se može ostvariti saradnja sa kolegama iz Evrope i šire. eTwinning portal obezbeđuje okruženje pogodno za razmenu ideja, iskustava i saveta, mogućnost uključivanja u razne tematske grupe i forume, kao i prilike da se obukama preko interneta i vebinarima razvijaju i nastavničke i učeničke IKT veštine.

Detaljnije o eTwinning portalu pogledajte u nastavku.

Na početnoj strani portala nalazi se polje „Registracija“, a klikom na njega otvara se tabela u koju nastavnik ili vaspitač upisuje svoje osnovne podatke. Kada je predregistracija završena, na imejl adresu stiže poruka koja u sebi sadrži link na koji je potrebno kliknuti kako bi se registracija završila i kako bi novoregistrovani član portala definisao korisničko ime i lozinku za pristup svom eTwinning nalogu.

Postupak za validaciju registracije zaposlenih u školama i predškolskim ustanovama

U cilju osiguranja bezbednosti svih korisnika portala, nakon obavljene registracije na internet eTwinning portalu, neophodno je da zaposleni u školi/predškolskoj ustanovi, u roku od pet radnih dana od registracije, pošalje potvrdu o svom zaposlenju/angažovanju u školi/predškolskoj ustanovi, na adresu Fondacije Tempus ili na imejl adresu: etwinning@tempus.ac.rs.  Potrebno je da potvrda ima potpis direktora i pečat škole/predškolske ustanove i da bude u jednoj od dve ponuđene forme koja može da se preuzme u nastavku.

Potvrda o aktivnom radnom odnosu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi
Potvrda o angažovanju vaspitno-obrazovnoj ustanovi

Ako učesnik koji se registruje na portal ne pošalje potvrdu iz koje se vidi da je zaposlen/a u vaspitno-obrazovnoj ustanovi, njegov/njen eTwinning nalog neće biti validiran dok se potvrda ne dostavi.

Ukoliko zaposleni u školi/predškolskoj ustanovi nije u mogućnosti da pošalje potvrdu u definisanom roku, potrebno je da kontaktira Nacionalni tim za podršku u roku od tri radna dana od registracije na eTwinning portalu.

Nakon registracije i validacije svaki registrovani član portala može da se prijavi i pristupi svom eTwinning live delu gde se nalazi nekoliko kartica, preko kojih može da traži kolege i kreira projekte. eTwinning live je lični ”prostor” na platformi svakog registrovanog člana  i dobro je redovno ga ažurirati.

Da biste započeli eTwinning projekat, treba da u svojoj listi kontakata imate kolege sa kojima želite da sarađujete kroz projekat. Pored eTwinning livedela, tu je i Twinspace deo koji sadrži gotove IKT alate za lakšu komunikaciju i postavljanje i razmenu raznih materijala.

Zapaženi eTwinning projekti, koje Nacionalni tim za podršku nominuje, mogu biti nagrađeni nacionalnom i evropskom eTwinning oznakom kvaliteta.

Molimo buduće članove eTwinning portala da se upoznaju sa pravilima ponašanja:

eTwinning pravila ponašanja

Detaljne informacije i smernice o eTwinning portalu možete da pogledate na javnom delu eTwinning portala, kao i na stranici Materijali na sajtu Fondacije Tempus.

Događaji

eTwinning nacionalni tim za podršku u Srbiji organizuje niz događaja tokom cele godine kako bi na najbolji način predstavio eTwinning portal i mogućnosti koje on pruža. Fondacija Tempus u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Prosvetnim savetom, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama širom Srbije, nacionalnim timovima za podršku drugih zemalja članica eTwinning portala, Centralnom službom za podršku sa sedištem u Briselu, organizuje različite događaje (informativne dane, godišnje konferencije, seminare, radionice i obuke putem interneta.)

eTwinning konferencije

eTwinning  nacionalni tim za podršku organizuje eTwinning konferencije svake godine. Do sada je održano šest godišnjih eTwinning konferencija:

  • 24. i 25. novembra 2020, u onlajn formatu na platformi Zoom,
  • 6. septembra 2019. godine u Beogradu,
  • 6. septembra 2018. godine u Beogradu, 
  • 30. avgusta 2017. godine u Beogradu,
  • 23. novembra 2016. godine u Nišu, i
  • 2. decembra 2015. godine u Beogradu.

Prezentacije sa Konferencija možete pogledati na stranici sa materijalima.

eTwinning je u Srbiji pokrenut krajem januara 2015. godine, a Fondacija Tempus je tim povodom, 12. februara, organizovala prvi eTwinning informativni dan. Ovom događaju je prisustvovalo preko 150 nastavnika, učitelja, vaspitača i direktora. Prisutnima su se obratili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Prosvetnog saveta, kao i eTwinning ambasadorka iz Hrvatske i nastavnica iz Vlasotinca koja je učestvovala na eTwinning projektu kao škola gost i pre nego što je eTwinning stigao u Srbiju.

Nakon održanog informativnog dana, znatno je porastao broj registrovanih učesnika eTwinning  portala i broj pokrenutih projekata. Prezentacije sa prvog eTwinning informativnog dana u Srbiji možete pogledati ovde.

Programi stručnog usavršavanja – akreditovani seminari za nastavnike

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje akreditovane seminare za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama.

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje tri programa stručnog usavršavanja koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nalaze se u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. i 2021/2022. godinu.

Program „eTwinning za početnike – prvi koraci“, pod kataloškim brojem 439  namenjen je početnicima u eTwinning-u, a program „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi“, pod kataloškim brojem 461, namenjen je iskusnijim članovima portala. Program Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave , pod kataloškim brojem 591 izvodi se putem interneta.

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje nekog od dostupnih eTwinning seminara, molimo Vas da popunite kratak formular.

U 2020. godini, održan je akreditovani seminar „eTwinning za početnike – prvi koraci“ u Leskovcu 12. marta, kao i akreditovani seminar „Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave“. Ova onlajn obuka u trajanju od dve nedelje održana je u dva termina, 7-16. aprila i 2-11. juna 2020.

U toku 2019. godine, eTwinning nacionalni tim za podršku organizovao je šest akreditovanih seminara. Akreditovani seminar „eTwinning za početnike – prvi koraci“ održan je u Smederevskoj Palanci, Kraljevu i Zaječaru, a seminar „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi“ u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu i Beogradu.

U toku 2018. godine, eTwinning nacionalni tim za podršku organizovao je šest akreditovanih seminara u Nišu, Kragujevcu, Vršcu, Požarevcu, Beogradu i Kruševcu.

U toku 2017. godine, eTwinning nacionalni tim za podršku organizovao je sedam akreditovanih seminara u Novom Sadu, Beogradu, Leskovcu, Zrenjaninu, Jagodini i Aranđelovcu.

U toku 2016. godine, u periodu od 1. septembra do 30. decembra, eTwinning nacionalni tim za podršku organizovao je pet akreditovanih seminara, u Loznici, Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Smederevu.

U martu i aprilu 2015. godine, eTwinning Nacionalni tim za podršku održao je nekoliko radionica u gradovima u Srbiji. eTwinning je predstavljen u Nišu, Novom Sadu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Zaječaru, Leskovcu, Subotici i Beogradu. Radionice su bile interaktivnog karaktera i uključivale su pokazne vežbe i primere. Kao rezultat, broj projekata koje su pokrenuli ili im se priključili eTvineri iz Srbije se znatno povećao. Prezentacije sa ovih događaja možete pogledati na stranici sa materijalima.

Usavršavanje putem interneta – vebinari i obuke

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje obuke na internetu posvećene različitim temama. Obuke se sastoje od svakodnevnih kratkih aktivnosti, kao što su vebinari i praktične vežbe na portalu.

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje obuke na internetu posvećene različitim temama. Obuke se sastoje od svakodnevnih kratkih aktivnosti, kao što su vebinari i praktične vežbe na portalu.

Nacionalni tim za podršku Srbije redovno obaveštava škole i predškolske ustanove o događajima, a registrovani članovi eTwinning portala informacije o tome mogu pronaći na prvoj strani svog eTwinning live dela.

Snimke i materijale sa održanih vebinara i obuka na internetu možete pronaći u delu materijali.

Centralna služba za podršku (CSS) sa sedištem u Briselu u saradnji sa nacionalnim timovima za podršku svih zemalja učesnica na eTwinning portalu (NSS) povremeno organizuje konferencije namenjene svima onima koji su registrovani na portalu, koriste mogućnosti koje portal nudi i žele da se dodatno usavršavaju.

Nacionalni timovi za podršku u saradnji sa kolegama iz drugih zemalja, organizuju seminare širom Evrope sa ciljem da podrže saradnju, povezivanje i razmenu primera dobrih praksi, kao i da podrže nastavnike i vaspitače na njihovom putu profesionalog usavršavanja. Ovakvi seminari i konferencije uključuju interaktivne radionice i predavanja, kao i zadatke za same učesnike kako bi se što praktičnije i efikasnije prenela znanja i ideje.

Napomena:

Nacionalni timovi za podršku, shodno finansijskim mogućnostima, biraju članove eTwinning portala koji će prisustvovati događajima. Nastavnici ne mogu sami da odaberu i posete međunarodne događaje bez saradnje sa Nacionalnim timom svoje zemlje.

Vebinari u organizaciji Centralne službe za podršku, drugog NSS-a i eTwinning ambasadora

Putem samog eTwinning portala moguće je besplatno se priključiti obukama na internetu i vebinarima koje organizuju nacionalni timovi za podršku, eTwinning ambasadori ali i sami učesnici eTwinning portala. Teme koje se obrađuju su širokog spektra od korišćenja samog portala do tema razvrstanih po predmetima ili oblastima interesovanja. Namenjene su onima koji tek počinju ili onima koji imaju već bogato iskustvo sa eTwinning portalom.

Usavršavanje putem interneta (Learning events)

Usavršavanje putem interneta (Learning events) predstavlja kratke intenzivne događaje koji obuhvataju brojne teme. Registrovani članovi eTwinning portala dobijaju obaveštenja o ovoj vrsti usavršavanja na portalu na početnoj strani svog eTwinning live dela  gde se pored tema i naziva događaja nalaze i linkovi za prijavljivanje.

Projekti

eTwinning projekti su virtuelni projekti na eTwinning portalu putem kojih se obrađuju različite teme iz nastave kroz saradnju i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. eTwinning projekti mogu se prilagoditi različitim uzrastima, temama koje obrađuju i potrebama razreda tj. učenika. eTwinning projekti omogućavaju razvijanje kompetencija kao što su međupredmetne, jezičke i digitalne kompetencije ali i timski i istraživački rad učenika. Trajanje eTwinning projekata, broj učesnika i broj projekata u kojima jedan nastavnik/vaspitač može da učestvuje nije ograničen.

Pogledajte primere uspešnih eTwinning projekata i pakete za pripremu projekata, kao i publikacije koje mogu da Vam pomognu da razradite svoje ideje za eTwinning projekte.

Na raspolaganju su Vam i različiti materijali, kao što su prezentacije sa eTwinning radionica koje organizuje eTwinning nacionalni tim za podršku i snimci vebinara.

Pogledajte i informacije o eTwinning oznakama kvaliteta, kao i nagrađene projekte iz škola iz Srbije.

Pogledajte primere dobre prakse i inspirišite se za Vaše buduće projekte.

Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa eTwinning portalom.

Kontakti

Nacionalni tim za podršku – postoji u svakoj od zemalja koje učestvuju u eTwinning-u. U Srbiji on radi pod okriljem Fondacije Tempus. Adresa e-pošte za kontakt je: etwinning@tempus.ac.rs.

eTwinning ambasadori su veoma aktivni korisnici eTwinning portala koji svoja iskustva i znanja prenose drugima i pomažu u korišćenju portala.

eTwinning ambasadori u Srbiji su:

Nataša Vrapčević, vrapcevic@yahoo.com, PU „Naša radost”, Subotica
Nataša Majstrović, natasam082@gmail.com, OŠ „Zmaj Jova Jovanović”, Ruma
Dalibor Todorović, dalitodo@gmail.com, OŠ „Sreten Mladenović Mika”, Niš
Aleksandra Danilović, aleksdan@email.com, OŠ „Svetislav Golubović – Mitraljeta”, Beograd
Olgica Spasojević, etwambasador@gmail.com, OŠ „Petar Leković”, Požega
Bojana Manić, manic75@gmail.com, OŠ „Sveti Sava”, Pirot
Jelena Kenić, jecakenic@gmail.com, OŠ „Tanasko Rajić”, Čačak
Zvonko Gašparović, gzvonko62@gmail.com, ETŠ „Mihajlo Pupin”, Novi Sad
Milica Andonović, andonovic.milica@gmail.com, OŠ „Vuk Karadžić”, Pirot
Darina Poljak, darina.padina@gmail.com, OŠ „Mlada Pokolenja”, Kovačica
Jasmina Milićević, milicevicjasmina81@gmail.com, OŠ „Olga Milošević”, Smederevska Palanka
Jasna Bošković, ets.racunari@gmail.com, ETŠ „Nikola Tesla”, Pančevo
Dragana Videnov, elt.dragana@gmail.com, OŠ „Sveti Sava”, Kikinda

Skip to content