eTwinning

eTwinning je deo Evropske platforme za školsko obrazovanje (European
School Education Platform)
koja povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavueTwinning portal promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, pružajući pri tome pomoć, podršku i gotove alate. Korišćenje je besplatno i bezbedno.

Kome je namenjen eTwinning?

Namenjen je isključivo zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Učitelji, nastavnici, vaspitači, bibliotekari, pedagozi, psiholozi, profesori u Srbiji mogu postati članovi eTwinning zajednice.

Saradnja i povezivanje

eTwinning može da bude prilika za profesionalni razvoj i napredovanje. Putem portala se može ostvariti saradnja sa kolegama iz Evrope i šire. eTwinning portal obezbeđuje okruženje pogodno za razmenu ideja, iskustava i saveta, mogućnost uključivanja u razne tematske grupe i forume, kao i prilike da se obukama preko interneta i vebinarima razvijaju i nastavničke i učeničke IKT veštine.

Detaljnije o eTwinning portalu pogledajte u nastavku.

Od 2022. godine eTwinning je postao deo Evropske platforme za školsko obrazovanje (European School Education Platform), te je u skladu s tim registracija donekle izmenjena. Registracija se od 2022. godine se vrši preko EU Login servisa Evropske komisije. EU Login nalog je jedinstveni sistem identifikacije za pristupanje različitim platformama i alatima Evropske komisije putem iste imejl adrese i lozinke.

 

Registracija za nove članove

Za korisnike koji se prvi put pridružuju eTwinning zajednici, potrebno je najpre da kreiraju EU Login nalog. Ovde možete pogledati video-uputstvo na srpskom jeziku za kreiranje EU Login naloga. Kada je EU Login nalog kreiran, potrebno je pristupiti tom nalogu a zatim u novom prozoru ukucati ili kopirati adresu: https://school-education.ec.europa.eu/sr

Nakon toga, otvoriće se formular sa pitanjima koji je potrebno popuniti do kraja. Sledeći korak je dostavljanje dokumentacije kako bi nalog bio validiran.

Postupak za validaciju registracije zaposlenih u školama i predškolskim ustanovama

Iako je eTwinning sastavni deo nove platforme, pristup eTwinning-u i dalje će imati samo registrovani i validirani eTwinning članovi. U cilju osiguranja bezbednosti svih korisnika portala, nakon obavljene registracije na eTwinning-u, neophodno je da zaposleni u školi/predškolskoj ustanovi, u roku od pet radnih dana od registracije, pošalje potvrdu o svom zaposlenju/angažovanju u školi/predškolskoj ustanovi, na adresu Fondacije Tempus ili na imejl adresu: etwinning@tempus.ac.rs.  Potrebno je da potvrda ima potpis direktora i pečat škole/predškolske ustanove i da bude u jednoj od dve ponuđene forme koja može da se preuzme u nastavku.

Potvrda o aktivnom radnom odnosu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi
Potvrda o angažovanju vaspitno-obrazovnoj ustanovi

Ako učesnik koji se registruje na eTwinning ne pošalje potvrdu iz koje se vidi da je zaposlen/a u vaspitno-obrazovnoj ustanovi, njegov/njen eTwinning nalog neće biti validiran dok se potvrda ne dostavi.

Ukoliko zaposleni u školi/predškolskoj ustanovi nije u mogućnosti da pošalje potvrdu u definisanom roku, potrebno je da kontaktira Nacionalni tim za podršku u roku od tri radna dana od registracije na eTwinning portalu.

 

Pristup platformi za stare članove

Kada validirani eTvineri kreiraju EU Login nalog potrebno je da u istom pretraživaču pristupe ovoj novoj platformi European School Education Platform. Važno je napomenuti da je neophodno da članovi koji već imaju nalog na  eTwinning-u prilikom kreiranja EU Login naloga koriste istu imejl adresu koju trenutno imaju navedenu na svom eTwinning profilu na osnovu koje će nova platforma „prepoznati“ nalog validiranih eTvinera na dosadašnjoj platformi, kao i instituciju putem koje su bili prijavljeni i te podatke „preseliti“ na novu platformu.

Zatim, biće potrebno izvršiti registraciju na novoj platformi (prilikom pristupa platformi, automatski će se pojaviti prozor za registraciju). Nakon toga, dovoljno je da validirani članovi eTwinning-a pristupe svom profilu ili eTwinning delu.

Važno je naglasiti da, prilikom izbora institucije, dosadašnji eTvineri ne treba da opet dodaju svoju instituciju već samo da je pronađu u spisku postojećih institucija na novoj platformi.  Potrebno je navesti ime ustanove na isti način na koji je to urađeno na dosadašnjoj eTwinning platformi uz obraćanje pažnje na pismo i dijakritike. Dakle, nema potrebe da, kada žele da pristupe svom eTwinning nalogu na novoj platformi, biraju opciju „Add School“ („Dodaj školu“).

Ukoliko već validirani eTvineri, ipak, ponovo registruju nalog na eTwinning delu nove platforme ili se prijave kao zaposleni u drugoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, nova platforma će ovo registrovati kao drugi nalog vezan za istu imejl adresu što će otežati rad eTvinera na platformi – neće moći da kreiraju kontakte, kao ni da pokreću i pridružuju se projektima.

eTvineri i svi zainteresovani da postanu članovi eTwinning zajednice i Evropske platforme za školsko obrazovanje mogu da se obrate eTwinning nacionalnom timu za podršku na etwinning@tempus.ac.rs.

Nakon registracije i validacije svaki registrovani član portala može da se prijavi i pristupi svom eTwinning profilu gde se nalazi nekoliko alata, preko kojih može da traži kolege i kreira projekte. 

Da biste započeli eTwinning projekat, treba da u svojoj listi kontakata imate kolege sa kojima želite da sarađujete kroz projekat. Još jedan važan deo je i Twinspace  koji sadrži gotove IKT alate za sprovođenje projekta i lakšu komunikaciju i postavljanje i razmenu raznih materijala.

Zapaženi eTwinning projekti, koje Nacionalni tim za podršku nominuje, mogu biti nagrađeni nacionalnom i evropskom eTwinning oznakom kvaliteta.

Molimo buduće članove eTwinning portala da se upoznaju sa pravilima ponašanja:

eTwinning pravila ponašanja

Događaji

eTwinning nacionalni tim za podršku u Srbiji organizuje niz događaja tokom cele godine kako bi na najbolji način predstavio eTwinning portal i mogućnosti koje on pruža. Fondacija Tempus u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Prosvetnim savetom, predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama širom Srbije, nacionalnim timovima za podršku drugih zemalja članica eTwinning portala, Centralnom službom za podršku sa sedištem u Briselu, organizuje različite događaje (informativne dane, godišnje konferencije, seminare, radionice i obuke putem interneta.)

eTwinning konferencije

eTwinning  nacionalni tim za podršku organizuje eTwinning konferencije svake godine. Do sada je održano šest godišnjih eTwinning konferencija:

  • 24. i 25. novembra 2020, u onlajn formatu na platformi Zoom,
  • 6. septembra 2019. godine u Beogradu,
  • 6. septembra 2018. godine u Beogradu, 
  • 30. avgusta 2017. godine u Beogradu,
  • 23. novembra 2016. godine u Nišu, i
  • 2. decembra 2015. godine u Beogradu.

Prezentacije sa Konferencija možete pogledati na stranici sa materijalima.

eTwinning je u Srbiji pokrenut krajem januara 2015. godine, a Fondacija Tempus je tim povodom, 12. februara, organizovala prvi eTwinning informativni dan. Ovom događaju je prisustvovalo preko 150 nastavnika, učitelja, vaspitača i direktora. Prisutnima su se obratili predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Prosvetnog saveta, kao i eTwinning ambasadorka iz Hrvatske i nastavnica iz Vlasotinca koja je učestvovala na eTwinning projektu kao škola gost i pre nego što je eTwinning stigao u Srbiju.

Nakon održanog informativnog dana, znatno je porastao broj registrovanih učesnika eTwinning  portala i broj pokrenutih projekata. Prezentacije sa prvog eTwinning informativnog dana u Srbiji možete pogledati ovde.

Programi stručnog usavršavanja – akreditovani seminari za nastavnike

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje akreditovane seminare za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama. eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje tri programa stručnog usavršavanja koji su akreditovani od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nalaze se u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. godinu.

Program „eTwinning za početnike – prvi koraci“, pod kataloškim brojem 528  namenjen je početnicima u eTwinning-u, a program „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi“, pod kataloškim brojem 561, namenjen je iskusnijim članovima portala. Program Upotreba IKT alata u cilju unapređenja nastave , pod kataloškim brojem 758 kao i program ”Osnove eTwinning-a kao alata za realizaciju projektno-orijentisane nastave” pod kataloškim brojem 653 izvode se putem interneta.

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje nekog od dostupnih eTwinning seminara, molimo Vas da popunite kratak formular.

Usavršavanje putem interneta – vebinari i obuke

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje obuke na internetu posvećene različitim temama. Obuke se sastoje od svakodnevnih kratkih aktivnosti, kao što su vebinari i praktične vežbe na portalu.

eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje obuke na internetu posvećene različitim temama. Obuke se sastoje od svakodnevnih kratkih aktivnosti, kao što su vebinari i praktične vežbe na portalu.

Nacionalni tim za podršku Srbije redovno obaveštava škole i predškolske ustanove o događajima, a registrovani članovi eTwinning portala informacije o tome mogu pronaći na prvoj strani svog eTwinning live dela.

Snimke i materijale sa održanih vebinara i obuka na internetu možete pronaći u delu materijali.

Centralna služba za podršku (CSS) sa sedištem u Briselu u saradnji sa nacionalnim timovima za podršku svih zemalja učesnica na eTwinning portalu (NSS) povremeno organizuje konferencije namenjene svima onima koji su registrovani na portalu, koriste mogućnosti koje portal nudi i žele da se dodatno usavršavaju.

Nacionalni timovi za podršku u saradnji sa kolegama iz drugih zemalja, organizuju seminare širom Evrope sa ciljem da podrže saradnju, povezivanje i razmenu primera dobrih praksi, kao i da podrže nastavnike i vaspitače na njihovom putu profesionalog usavršavanja. Ovakvi seminari i konferencije uključuju interaktivne radionice i predavanja, kao i zadatke za same učesnike kako bi se što praktičnije i efikasnije prenela znanja i ideje.

Napomena:

Nacionalni timovi za podršku, shodno finansijskim mogućnostima, biraju članove eTwinning portala koji će prisustvovati događajima. Nastavnici ne mogu sami da odaberu i posete međunarodne događaje bez saradnje sa Nacionalnim timom svoje zemlje.

Vebinari u organizaciji Centralne službe za podršku, drugog NSS-a i eTwinning ambasadora

Putem samog eTwinning portala moguće je besplatno se priključiti obukama na internetu i vebinarima koje organizuju nacionalni timovi za podršku, eTwinning ambasadori ali i sami učesnici eTwinning portala. Teme koje se obrađuju su širokog spektra od korišćenja samog portala do tema razvrstanih po predmetima ili oblastima interesovanja. Namenjene su onima koji tek počinju ili onima koji imaju već bogato iskustvo sa eTwinning portalom.

Usavršavanje putem interneta (Learning events)

Usavršavanje putem interneta (Learning events) predstavlja kratke intenzivne događaje koji obuhvataju brojne teme. Registrovani članovi eTwinning portala dobijaju obaveštenja o ovoj vrsti usavršavanja na portalu na početnoj strani svog eTwinning live dela  gde se pored tema i naziva događaja nalaze i linkovi za prijavljivanje.

Projekti

eTwinning projekti su virtuelni projekti na eTwinning portalu putem kojih se obrađuju različite teme iz nastave kroz saradnju i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. eTwinning projekti mogu se prilagoditi različitim uzrastima, temama koje obrađuju i potrebama razreda tj. učenika. eTwinning projekti omogućavaju razvijanje kompetencija kao što su međupredmetne, jezičke i digitalne kompetencije ali i timski i istraživački rad učenika. Trajanje eTwinning projekata, broj učesnika i broj projekata u kojima jedan nastavnik/vaspitač može da učestvuje nije ograničen.

Pogledajte primere uspešnih eTwinning projekata i pakete za pripremu projekata, kao i publikacije koje mogu da Vam pomognu da razradite svoje ideje za eTwinning projekte.

Na raspolaganju su Vam i različiti materijali, kao što su prezentacije sa eTwinning radionica koje organizuje eTwinning nacionalni tim za podršku i snimci vebinara.

Pogledajte i informacije o eTwinning oznakama kvaliteta, kao i nagrađene projekte iz škola iz Srbije.

Pogledajte primere dobre prakse i inspirišite se za Vaše buduće projekte.

Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi sa eTwinning portalom.

Kontakti

Nacionalni tim za podršku – postoji u svakoj od zemalja koje učestvuju u eTwinning-u. U Srbiji on radi pod okriljem Fondacije Tempus. Adresa e-pošte za kontakt je: etwinning@tempus.ac.rs.

eTwinning ambasadori su veoma aktivni korisnici eTwinning portala koji svoja iskustva i znanja prenose drugima i pomažu u korišćenju portala.

eTwinning ambasadori u Srbiji su:

Aleksandra Danilović, aleksdan@email.com, OŠ „Svetislav Golubović – Mitraljeta”, Beograd

Anica Tričković, anaisrdjan@gmail.com, OŠ ”Toplički heroji”, Žitorađa.

Dalibor Todorović, dalitodo@gmail.com, OŠ „Sreten Mladenović Mika”, Niš

Darina Poljak, darina.padina@gmail.com, OŠ „Mlada Pokolenja”, Kovačica

Dragana Videnov, elt.dragana@gmail.com, OŠ „Sveti Sava”, Kikinda

Zvonko Gašparović, gzvonko62@gmail.com, ETŠ „Mihajlo Pupin”, Novi Sad

Jasmina Milićević, milicevicjasmina81@gmail.com, OŠ „Olga Milošević”, Smederevska Palanka

Jasna Bošković, ets.racunari@gmail.com, ETŠ „Nikola Tesla”, Pančevo

Jelena Kenić, jecakenic@gmail.com, OŠ „Tanasko Rajić”, Čačak

Milica Andonović, andonovic.milica@gmail.com, OŠ „Vuk Karadžić”, Pirot

Nataša Vrapčević, vrapcevic@yahoo.com, PU „Naša radost”,

Nataša Majstrović, natasam082@gmail.com, OŠ „Zmaj Jova Jovanović”, Ruma

Nataša Miljanović, natasamiljanovic@yahoo.com, OŠ „Sremski front“, Šid

Olgica Spasojević, etwambasador@gmail.com, OŠ „Petar Leković”, Požega Subotica 

Skip to content