Formulari

Formulari za Opšti poziv za konkurisanje za 2022. godinu još uvek nisu dostupni.

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o Erazmus+ formularima koji se koriste pri podnošenju prijava za projekte.

Stranica se redovno ažurira u skladu sa dostupnim informacijama.

Dostupni formulari za Opšti poziv 2021. godine se nalaze u nastavku:

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni onlajn formulari za sve tipove projekata mobilnosti (ključna aktivnost 1) tj. za sledeće vrste projekata:

 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast opšteg obrazovanjaKA121-SCH;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast stručnog obrazovanja i obukaKA121-VET;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ustanove i organizacije za oblast obrazovanja odraslihKA121-ADU;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv. kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast opšteg obrazovanja – KA122-SCH;
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv. kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast stručnog obrazovanja i obuka – KA122-VET
 • Projekti mobilnosti za ustanove i organizacije koje nemaju akreditaciju (tzv. kratkotrajni projekti mobilnosti – Short-term projects for mobility of leaners and staff – za oblast obrazovanja odraslih KA122-ADU;
 • Akreditacija konzorcijuma za mobilnost u oblasti visokog obrazovanja –KA130-HED;
 • Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja za razmene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih zemaljaKA131-HED;
 • Projekti mobilnosti za akreditovane ogranizacije u oblasti mladih KA151-YOU;
 • Projekti mobilnosti u oblasti mladih: omladinske razmene – KA152-YOU
 • Projekti mobilnosti u oblasti mladih: mobilnost omladinskih radnika – KA153-YOU
 • Projekti mobilnosti u oblasti mladih: projekti za aktivno učešće mladih – KA154-YOU

Onlajn formularima možete pristupiti prateći sledeći link  a za pristup je neohodno da imate EUlogin nalog.

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da su objavljeni onlajn formulari za sve tipove parterstva za saradnju (KA2 projekti) u okviru opšteg poziva za 2021. godinu tj. sledeće za vrste projekata:

 • Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH)
 • Mala partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA210-VET)
 • Mala partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih (KA210-ADU)
 • Mala partnerstva u oblasti mladih (KA210-YOU)
 • Partnerstva za saradnju u oblasti opšteg obrazovanja (KA220-SCH)
 • Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (KA220-VET)
 • Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih (KA220-ADU)
 • Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja (KA220-HED)
 • Partnerstva za saradnju u oblasti mladih (KA220-YOU)

Onlajn formularima možete pristupiti prateći sledeći link, a za pristup je neohodno da imate EUlogin nalog.

Napomena:

Svi koji se interesuju za podnošenje prijava za navedene tipove projekata pozivaju se da obavezno pogledaju dokumente koji sadrže više informacija i detalje o uslovima i pravilima konkurisanja u okviru teksta Programskog vodiča za 2021. godinu.

Projekte prema pravilima programa podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Skip to content