Kalendar rokova

Tabelarni prikaz svih konkursnih rokova za projekte u 2022. godini i pregled svih vrsta projekata:

Vrste projekata Uloga institucije iz Srbije Rok za podnošenje prijava Kome se podnose prijave
Mobilnost u oblasti opšteg obrazovanja
Koordinator, partner
23. februar 2022.**
Fondaciji Tempus
Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
Koordinator, partner
23. februar 2022.**
Fondaciji Tempus
Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih
Koordinator, partner
23. februar 2022.**
Fondaciji Tempus
Mobilnost mladih i omladinskih radnika
Koordinator, partner
23. februar 2022.** 04.oktobar 2022.**
Fondaciji Tempus
Projekti mobilnosti u sektoru mladih: projekti za aktivno učešće mladih
Koordinator, partner
23. februar 2022.** 04.oktobar 2022.**
Fondaciji Tempus
Discover EU inkluzivni projekti
Koordinator, partner
04.oktobar 2022.**
Fondaciji Tempus
Mobilnost u oblasti visokog obrazovanja
Koordinator, partner
23. februar 2022.**
Fondaciji Tempus
Erazmus akreditacije u opštem, stručnom i obrazovanju odraslih
/
19. oktobar 2022.**
Fondaciji Tempus
Erazmus akreditacije u oblasti mladih
/
19. oktobar 2022.**
Fondaciji Tempus
Partnerstva za saradnju u oblastima: opšte obrazovanje (škole i predškolske ustanove), stručno obrazovanje i obuke, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih.****
Koordinator, partner
23. mart 2022.**
Fondaciji Tempus
Partnerstva za saradnju u oblasti mladih
Koordinator, partner
23. mart 2022.*** 4. oktobar 2022.
Fondaciji Tempus
Partnerstva za saradnju u oblastima: visoko obrazovanje, opšte obrazovanje (škole i predškolske ustanove), stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih, mladi. ****
Koordinator, partner
23. mart 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Partnerstva za saradnju u oblasti sporta
Koordinator, partner
23. mart 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Mala partnerstva u oblastima: opšte obrazovanje (škole i predškolske ustanove), stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih
Koordinator, partner
23.mart 2022.** 04. oktobar 2022.**
Fondaciji Tempus
Mala partnerstva u oblasti mladih
Koordinator, partner
23.mart 2022.** 04. oktobar 2022.**
Fondaciji Tempus
Mala partnerstva u oblasti sporta
Koordinator, partner
23. mart 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Zajednički master programi (Erazmus Mundus)
Koordinator, partner
16. februar 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Virtuelne razmene u oblastima visokog obrazovanja i mladih
Koordinator, partner
20. septembar 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja
Koordinator, partner
17. februar 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih
Koordinator, partner
7. april 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Izgradnja kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuka
Koordinator, partner
31. mart 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Centri za izvrsnost u stručnom obrazovanju
Koordinator, partner
07. septembar 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Erazmus+ akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika
Koordinator, partner
07. septembar 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Savezi za inovacije
Koordinator, partner
15. septembar 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Neprofitni evropski sportski događaji
Koordinator, partner
23. mart 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Žan Mone projekti
Koordinator, partner
01. mart 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Projekti svesni izazova budućnosti
Koordinator, partner
15. mart 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA
Evropska omladina zajedno
Koordinator, partner
22. mart 2022.***
Izvršnoj agenciji EACEA

** Do 12 sati po srednjoevropskom vremenu (GMT+ 1).

***  Do 17 sati po srednjoevropskom vremenu (GMT+ 1)

**** Prijava se podnosi Fondaciji Tempus ili drugoj nacionalnoj agenciji u u nekoj drugoj državi članici EU i/ili zemlji pridruženoj programu.
Izuzetak: ukoliko je podnosilac prijave evropska nevladina organizacija (organizacija koja je sastavljena od jednog tela/sekretarijata i još najmanje 9 ogranaka u programskim državama), prijava se podnosi Izvršnoj agenciji u Briselu.

Za projekte koji se podnose nacionalnoj agenciji rok je 23. mart, odnosno 23. mart i 4. oktobar 2022. u oblasti mladih u podne, tj. 12 časova po srednjoevropskom vremenu.
Za projekte koje evropske nevladine organizacije podnose Izvršnoj agenciji rok je 23. mart 2022. u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Skip to content