Stručno obrazovanje

Erazmus+ program pruža mogućnost ustanovama iz oblasti stručnog obrazovanja da pošalju učenike i svoje zaposlene na period učenja i stručnog usavršavanja u druge evropske zemlje ili učestvuju u projektima međunarodnih saradnji.

Ustanove iz Srbije mogu da imaju ulogu koordinatora, odnosno podnosioca projektne prijave ili partnera na projektu.

Ustanovama stručnog obrazovanja su dostupne sledeće mogućnosti za učešće u programu:

  1. KA1 Projekti mobilnosti – U okviru ovih projekata, ustanove mogu da pošalju svoje učenike i zaposlene na kraće ili duže periode učenja ili usavršavanja u neku od programskih zemalja ili mogu da organizuju različite aktivnosti dolaznih mobilnosti za partnerske institucije. Za učenike i zaposlene u ustanovama stručnog obrazovanja dostupni su kratkoročni i akreditovani projekti mobilnosti sa ciljem jačanja kvaliteta nastave, evropske dimenzije u nastavi i doprinosa Evropskom obrazovnom prostoru.
  2. KA2 Partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja omogućavaju ustanovama da učestvuju u projektima međunarodne saradnje, da ojačaju svoje kapacitete i proizvedu inovativne rezultate. Mogu biti različite veličine i obima pa shodno tome je moguće učestvovati u partnerstvima za saradnju ili malim partnerstvima u oblasti stručnog obrazovanja.
  3. Žan Mone projekti u drugim oblastima obrazovanja i obuka – Žan Mone projekti su do sada bili dostupni samo za visokoškolske ustanove, a od ovog konkursnog roka su dostupni i u drugim oblastima obrazovanja i obuka. U okviru ove akcije je moguće opredeliti se između Žan Mone obuka nastavnika i Žan Mone mreža.
  4. Centri za izvrsnost u stručnom obrazovanju predstavljaju evropske platforme koje imaju za cilj da doprinesu regionalnom razvoju, inovacijama i strategijama pametne specijalizacije, kao i međunarodnim platformama za saradnju. Njihove aktivnosti grupisane su u tri klastera: podučavanje i učenje, saradnja i partnerstva, upravljanje i finansiranje. 
  5. Savezi za sektorsku saradnju u veštinama imaju za cilj uspostavljanje novih strateških pristupa i saradnje, koji se fokusiraju na rešenja vezana za razvoj veština u određenom ekonomskom sektoru ili u oblastima u kojima se sprovodi Pakt za veštine.
Skip to content