Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta

Podržavaju se projekti međunarodne saradnje zasnovani na multilateralnim partnerstvima između organizacija aktivnih u oblasti sporta u državama članicama EU, trećim zemljama pridruženim programu i trećim zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu. Njihov cilj je da podrže sportske aktivnosti i sportske politike u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u programu kao sredstvo za promociju vrednosti, i kao obrazovni alat za promociju ličnog i društvenog razvoja pojedinaca i izgradnju kohezivnijih zajednica.

Ovi projekti imaju za cilj podizanje kapaciteta sportskih organizacija i podsticanje bavljenja sportom i fizičkom aktivnošću u trećim zemljama koje nisu pridružene Programu, promociju društvene inkluzije putem sport, promociju pozitivnih vrednosti putem sporta (kao što su fer plej, tolerancija, timski duh), negovanje saradnje između različitih delova sveta kroz zajedničke inicijative.

Predlozi projekata bi trebalo da se fokusiraju na određene tematske oblasti, kao što su promovisanje zajedničkih vrednosti, nediskriminacije i rodne ravnopravnosti kroz sport, razvoj veština (kroz sport) potrebnih za bolje uključivanje u društvo grupa u nepovoljnom položaju (npr. nezavisnost, liderstvo itd.), integracija izbeglica, postkonfliktno pomirenje.

Projekti koji se finansiraju moći će da integrišu širok spektar saradnje, razmene, komunikacije i drugih aktivnosti, uključujući na primer:

  • stvaranje i razvoj mreža između organizacija/zemalja/regiona;
  • razvoj i implementaciju razmene najboljih praksi/ideja
  • sprovođenje zajedničkih sportskih aktivnosti i pratećih edukativnih događaja
  • pokretanje, testiranje, deljenje i implementaciju novih metoda neformalnog učenja, alata, praksi i materijala kroz praktične obuke i mobilnost sportskog osoblja
  • podizanje svesti o pitanjima diskriminacije ugroženih grupa u sportu
  • podršku izgradnji angažovanog i aktivnog civilnog društva.
Ko može da učestvuje u projektu i podnose prijavu?
 

Javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu i/ili trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu iz regiona Zapadnog Balkana (region 1) ili iz regiona Istočnog partnerstva (region 2). Za više informacija o zemljama učesnicama Programa, konsultovati stranice 34-38 Erazmus+ programskog vodiča

Konzorcijum projekta mogu činiti minimum 4 organizacije iz 3 zemlje, i to: najmanje po 1 organizacija iz 2 različite države članice EU i treće zemlje pridružene programu i još najmanje 2 organizacije iz minimum jedne treće zemlje koja ne učestvuje punopravno u programu (iz regiona Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva) uz uslov da broj organizacija iz zemalja članica EU i trećih zemalja pridruženih programu ne sme biti veći od broja organizacija iz zemalja koje ne učestvuju punopravno u programu.

Organizacije iz Regiona 1 (Zapadni Balkan) i Regiona 2 (Istočno partnerstvo) ne mogu da učestvuju na istom projektu.

Koordinator na projektu mora biti neprofitna organizacija.

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EASEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties, pod oznakom (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2024-CB.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partneri na projektu, imaju registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je 5. mart 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati 12, 24 ili 36 meseci. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. 

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring ovih projekata zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EASEA).

Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu četiri  grupe kriterijuma definisanih na stranici 248 Erazmus+ programskog vodiča:

  • Relevantnost
  • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
  • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
  • Uticaj
Koji je budžet projekta?

 

Budžet projekta treba da bude između 100.000 i 200.000 evra.

Predlog budžeta je potrebno da bude detaljan i organizovan u koherentne radne pakete (na primer, podeljen na „upravljanje projektom“, „obuka“, „organizacija događaja“, „priprema i realizacija mobilnosti“, „komunikacija i diseminacija“, „obezbeđenje kvaliteta“, itd.). Obavezno je opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom i dati pregled procenjenih troškova koji pokazuju udeo po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udeo dodeljen svakoj organizaciji na projektu);

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o partnerstvima za saradnju u oblasti sporta možete pronaći u Erazmus+ programskom vodiču 

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu putem imejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu  ili Fondaciji Tempus uživo u prostorijama Informativnog centra na adresi Terazije 39, 1. sprat, Beograd, putem telefona 011 3342 430, opcija 5 i imejla sport@tempus.ac.rs.

Skip to content