Projekti mobilnosti u oblasti mladih

Ukoliko Vaša organizacija/institucija planira svoj prvi projekat međunarodne saradnje, KA1 projekti mobilnosti su preporučeni prvi korak.

KA1 projekti u okviru Erazmus+ programa pružaju mogućnosti neformalnog i informalnog učenja za mlade i omladinske radnike iz Srbije putem međunarodnih aktivnosti koje sprovode organizacije aktivne u oblasti mladih.

Ovi projekti se dele prema ciljnim grupama kojima su namenjeni. Ukoliko su to mladi od 13-30 godina, onda su to omladinske razmene koje se sprovode zarad ličnog i društvenog razvoja mladih. Ukoliko su to omladinski radnici, onda su to mobilnosti omladinskih radnika u svrhu njihovog profesionalnog usavršavanja.

Omladinske razmene u Erazmus+ programu omogućavaju mladima 13–30 godina, iz Srbije i najmanje još jedne zemlje, da se susretnu, druže, istražuju, uče i žive zajedno od 5 dana do 21 dan.

Tokom trajanja omladinske razmene, učesnici prolaze program neformalnog obrazovanja, koji su mladi zajednički pripremili sa omladinskim liderima. Razmena može da sadrži radionice, iskustvene vežbe, debate, simulacije, aktivnosti na otvorenom prostoru, različite aktivnosti sa lokalnom zajednicom. Spisak i teme mogućih aktivnosti nisu unapred definisane i zavise od Vaše kreativnosti i potreba mladih. Pored mladih iz različitih zemalja, na razmeni su prisutni i omladinski lideri, čiji je zadatak da pruže podršku mladima tokom procesa učenja.

Kroz omladinsku razmenu mladi razvijaju: svoje kompetencije, bave se temama koje su od opšteg društvenog značaja, otkrivaju nove kulture, navike i životne stilove – uglavnom kroz vršnjačko učenje, rade na osnaživanju vrednosti kao što su solidarnost, demokratija, prijateljstvo i dr.

Mobilnost omladinskih radnika u Erazmus+ programu omogućava profesionalno usavršavanje omladinskih radnika iz Srbije i najmanje još jedne zemlje. Profesionalno usavršavanje je u formi neformalnog obrazovanja kroz učešće u međunarodnim aktivnostima poput: seminara, treninga, događaja za uspostavljanje kontakata i saradnje, studijskih poseta, kao i prakse, tj. praćenja rada organizacije iz inostranstva, koja je aktivna na polju rada sa mladima i drugih aktivnosti.  

Uputstva za popunjavanje Erazmus+ prijavnih formulara za projekte mobilnosti u oblasti mladih za 2021. godinu, možete pronaći u nastavku:

Detaljnije informacije o projektima mobilnosti u oblasti mladih mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Skip to content