Projekti mobilnosti u oblasti mladih

Ukoliko vaša organizacija/institucija planira svoj prvi projekat međunarodne saradnje, KA1 projekti mobilnosti su preporučeni prvi korak.

KA1 projekti u okviru Erazmus+ programa pružaju mogućnosti neformalnog i informalnog učenja za mlade i omladinske radnike iz Srbije putem međunarodnih aktivnosti koje sprovode organizacije aktivne u oblasti mladih.

U okviru KA1 projekata mobilnosti razlikujemo standardne (kratkoročne) i akreditovane projekte.

Standardni (kratkoročni) projekti omogućavaju organizacijama i neformalnim grupama mladih da sprovedu jednu ili više aktivnosti namenjenu mladima tokom perioda od 3 do 24 meseca. Preporučuju se organizacijama koje su nove u Erazmus+ programu ili onim organizacijama sa manje iskustva u programu.

Akreditovane projekte sprovode organizacije koje imaju Erazmus akreditaciju u oblasti mladih. U procesu akreditacije organizacije predstavljaju dugoročni plan razvoja i stiču mogućnost da sprovode aktivnosti mobilnosti mladih koje doprinose postupnom ostvarivanju tog plana.

KA1 Projekti mobilnosti mladih se dele i prema ciljnim grupama kojima su namenjeni. Ukoliko su to mladi od 13 do 30 godina, onda je reč o projektima omladinskih razmena koje se sprovode zarad ličnog i društvenog razvoja mladih. Ukoliko su to omladinski radnici, onda su to projekti mobilnosti omladinskih radnika u svrhu njihovog profesionalnog usavršavanja.

Ukupan odobren budžet za projekte mobilnosti u oblasti mladih u 2024. godini je 488.197 evra, raspoređen u dva konkursna roka. Važno je napomenuti da je 25% sredstava namenjeno projektima koji uključuju partnere iz zemalja koje ne učestvuju punopravno u Erazmus+ programu. Više informacija o tome koje države su članice programa možete da pronađete ovde.

Omladinske razmene u Erazmus+ programu omogućavaju mladima od 13 do 30 godina iz Srbije i najmanje još jedne zemlje da se susretnu, druže, istražuju, uče i žive zajedno od 5 dana do 21 dan.

Tokom trajanja omladinske razmene, učesnici prolaze program neformalnog obrazovanja, koji su mladi zajednički pripremili sa omladinskim liderima. Razmena može da sadrži radionice, iskustvene vežbe, debate, simulacije, aktivnosti na otvorenom prostoru, različite aktivnosti sa lokalnom zajednicom. Spisak i teme mogućih aktivnosti nisu unapred definisane i zavise od Vaše kreativnosti i potreba mladih. Pored mladih iz različitih zemalja, na razmeni su prisutni i omladinski lideri, čiji je zadatak da pruže podršku mladima tokom procesa učenja.

Kroz omladinsku razmenu mladi razvijaju: svoje kompetencije, bave se temama koje su od opšteg društvenog značaja, otkrivaju nove kulture, navike i životne stilove – uglavnom kroz vršnjačko učenje, rade na osnaživanju vrednosti kao što su solidarnost, demokratija, prijateljstvo i dr.

Mobilnost omladinskih radnika u Erazmus+ programu omogućava profesionalno usavršavanje omladinskih radnika iz Srbije i najmanje još jedne zemlje u trajanju od 2 do 60 dana. Profesionalno usavršavanje je u formi neformalnog obrazovanja kroz učešće u međunarodnim aktivnostima poput: seminara, treninga, događaja za uspostavljanje kontakata i saradnje, studijskih poseta, kao i prakse, tj. praćenja rada organizacije iz inostranstva, koja je aktivna na polju rada sa mladima i drugih aktivnosti.

Projektne prijave se podnose Fondaciji Tempus, a prvi konkursni rok u 2024. godini je otvoren do 20. februara do 12 časova po srednjoevropskom vremenu.

Detaljnije informacije o projektima za aktivno učešće mladih mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Detaljnije informacije o projektima mobilnosti u oblasti mladih mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Skip to content