O programu

Erazmus+ je jedan od najvećih programa EU  koji finansira projekte mobilnosti i saradnje u oblasti obrazovanja, obuka mladih i sporta. Nastao je 2014. godine, a 2021. je ušao u novi sedmogodišnji period sprovođenja koji će trajati do 2027. godine.

Predviđeni budžet za ovaj sedmogodišnji period novog Erazmus+ programa je veći nego ikada i iznosi 26 milijardi evra.

Opšti cilj i prioriteti Erazmus+ programa 2021—2027

Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021—2027 omogući učešće još većem broju učesnika i širem spektru organizacija. S tim u vezi, novi program ističe inkluzivnost, zelene inicijative i digitalizaciju kao prioritete koje podržava nizom finansijskih mehanizama, zatim jačanje građanskih vrednosti, dijalog kultura, toleranciju i razumevanje društvenog, kulturnog i istorijskog nasleđa.

Opšti cilj Programa je da, putem celoživotnog učenja, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinaca u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.

Provođenje vremena u drugoj zemlji sa ciljem učenja, odnosno usavršavanja i rada trebalo bi da postane standard, kao i poznavanje dva strana jezika pored maternjeg.

Na taj način Program značajno doprinosi održivom rastu, kvalitetnijim radnim mestima i socijalnoj koheziji, podstiče inovacije i premošćavanje jaza u znanju, veštinama i kompetencijama u Evropi.

Ko su članice programa?

To su prvenstveno evropske države, ali i sve ostale zemlje sveta, u određenom kapacitetu. Sve članice programa se dele na države članice EU i treće zemlje pridružene Programu i treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu. Države članice EU i treće zemlje pridružene Programu (članice EU i još šest zemalja: Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija) mogu da učestvuju u svim delovima programa, a treće zemlje koje ne učestvuju punopravno u Programu (sve druge zemlje podeljene po regionima) mogu da učestvuju samo u nekim delovima programa.

Srbija je punopravna članica programa Erazmus+ od 2019. godine i ima status treće zemlje pridružene Programu, što znači da ustanove i organizacije iz Srbije mogu da se prijavljuju za sve vrste projekata u ulozi koordinatora i partnera, kao i države članice Evropske unije. 

Ko može da učestvuje u programu?

U Erazmus+ programu mogu da učestvuju institucije i organizacije koje se direktno ili indirektno bave obrazovanjem, kao i svaka javna ili privatna institucija/organizacija koja je aktivna, može i želi da doprinese sprovođenju projekata u nekoj oblasti obrazovanja i obuka.

Konkretno, to su: predškolske ustanove, osnovne škole, srednje stručne škole i gimnazije, univerziteti i visoke škole, škole za obrazovanje odraslih, organizacije koje pružaju razne oblike stručnog obrazovanja i obuka, organizacije civilnog društva/udruženja građana koje se bave obukama za mlade, lokalne samouprave, mala i srednja preduzeća, profesionalna udruženja i slično.

Važno je znati da projekte mogu da prijavljuju samo pravna lica, tj. institucije i organizacije, a koristi od njih imaju pojedinci zaposleni u tim ustanovama i organizacijama, kao i njihovi učenici, studenti i polaznici obuka.

Kako i kada se prijavljuju projekti?

U zavisnosti od toga kome se prijavljuju za finansiranje, projekti se dele na centralizovane i decentralizovane.

Centralizovani projekti se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu, dok se decentralizovani predaju Fondaciji Tempus.

Poziv za podnošenje predloga projekata i rokovi za predaju projekata se redovno ažuriraju za svaku godinu, kao i svaki tip projekata na stranici Kalendar rokova na sajtu Erazmus+.

Evropska komisija na početku svakog konkursnog roka objavljuje Vodič za učešće u programu u kome je detaljno objašnjeno ko i kako može da konkuriše. Poslednju verziju ovog dokumenta možete da pronađete ovde.

Struktura programa

Svi projekti u Erazmus+ programu, bez obzira na to da li pripadaju obrazovanju, mladima ili sportu, dele se na tri oblasti, tzv. ključne aktivnosti (KA): KA1, KA2 i KA3.

Projekti KA1 u fokusu imaju međunarodne razmene zaposlenih, studenata i mladih zbog obuke ili držanja nastave u nekoj drugoj ustanovi, dobijanja stipendije, radne prakse, zajedničkih master programa, sticanja novih veština itd.

U projektima mobilnosti mogu učestvovati studenti i nastavno osoblje u visokom obrazovanju, nastavnici i učenici u opštem obrazovanju, nastavnici i učenici u stručnom obrazovanju, edukatori u obrazovanju odraslih i mladi i omladinski radnici u oblasti mladih. Novina u ovom programu je i mogućnost za učenike u opštem obrazovanju, kao i polaznike u obrazovanju odraslih da učestvuju u projektima mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.

Projekti u okviru ključne aktivnosti 2 odnose se na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi, kao i inovacija i izvrsnosti. Tu spadaju modernizacija nastavnih planova i programa, inoviranje metodologije izvođenja nastave, unapređenje nastavnog materijala, obuka za odrasle, saradnja sa preduzećima preko kojih se ostvaruju studentske i učeničke prakse itd.

Projekti u ovoj ključnoj aktivnosti pružaju mogućnosti za sprovođenje aktivnosti usmerenih na podsticanje razvoj inovativnih politika, dijaloga i sprovođenja politika i razmene znanja u oblastima obrazovanja, obuka i mladih.

Žan Mone aktivnosti predstavljaju poseban deo programa, s tim što su u periodu 2021—2027, osim za ustanove iz oblasti visokog obrazovanja, dostupne i ustanovama iz oblasti opšteg i stručnog obrazovanja.

Projekti iz oblasti obrazovanja imaju formalan karakter, dok se deo za mlade odnosi na neformalno učenje.

U oblasti sporta, naglasak je na međunarodnim projektima koji se bave inkluzijom najšire populacije u sport i fizičke aktivnosti, učešćem u fizičkim aktivnostima, kao sredstvom za održanje i poboljšanje zdravlja, promocijom integriteta i vrednosti u sportu, obrazovanja u sportu i kroz sport, volonterizma u sportu, mobilnošću trenera, menadžera, volontera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, kao i borbom protiv negativnih pojava i izazova u sportu, poput nasilja, rasizma, netolerancije i diskriminacije.

Kome se organizacije iz Srbije mogu obratiti za podršku i pomoć pri konkurisanju za projekte?

Fondacija Tempus je zadužena za sprovođenje Erazmus+ programa i njena uloga je, između ostalog, podrška svim organizacijama koje se prijavljuju za projekte u okviru programa.

Fondacija Tempus organizuje mnogobrojne aktivnosti tokom celog procesa – od objavljivanja poziva za projekte do isteka svih rokova.

Nakon objavljivanja poziva, Fondacija Tempus organizuje Erazmus+ Info dane, na kojima upoznaje sve zainteresovane sa novim pozivom. Nakon toga, Fondacija organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata.

Savetnici za projekte su sve vreme dostupni za individualne konsultacije sa zainteresovanima, bilo putem mejla, bilo na direktnom sastanku. Nakon što projekat bude odobren i sredstva prebačena, Fondacija Tempus prati sprovođenje projekta sve do finalnog izveštaja, pružajući podršku organizaciji tokom trajanja projekta.

Skip to content