Savezi za sektorsku saradnju u veštinama

Savezi za sektorsku saradnju u veštinama imaju za cilj uspostavljanje novih strateških pristupa i saradnje, koji se fokusiraju na rešenja vezana za razvoj veština u određenom ekonomskom sektoru ili u oblastima u kojima se sprovodi Pakt za veštine. Glavni cilj Pakta za veštine je mobilizacija i podsticanje svih relevantnih zainteresovanih strana da preduzmu konkretne akcije za usavršavanje i prekvalifikovanje radne snage, putem udruživanja napora i uspostavljanja partnerstava, baveći se potrebama tržišta rada i podržavajući zelene i digitalne tranzicije na nivou EU, kao i nacionalnim, regionalnim i lokalnim veštinama i strategijama rasta. 

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u sklopu ovih projekata?
 

U okviru ovih projekata, mogu se sprovesti sledeće aktivnosti: 

 • Razvijanje strateškog pristupa sektorskoj saradnji u  veštinama
 • Razvijanje evropskog sektorskog osnovnog nastavnog plana i programa obuke 
 • Pružanje osnovnog nastavnog plana i programa obuke 
 • Razvijanje dugoročnog akcionog plana za progresivno uvođenje projektnih rezultata nakon završetka projekta 
U kojim oblastima mogu da se sprovedu Savezi za sektorsku saradnju u veštinama?
 

Savezi za sektorsku saradnju u veštinama će se sprovesti  u 14 industrijskih ekosistema identifikovanih u Godišnjem izveštaju o jedinstvenom tržištu: 

 1. Turizam  
 2. Mobilnost, transport, automobilska industrija 
 3. Vazduhoplovstvo i odbrana 
 4. Građevinska industrija 
 5. Poljoprivredno-prehrambena industrija 
 6. Intenzivne industrije sa niskom emisijom ugljenika 
 7. Tekstilna industrija 
 8. Kreativne i kulturne industrije 
 9. Digitalne industrije 
 10. Obnovljiva energija 
 11. Elektronika 
 12. Maloprodaja 
 13. Socijalna i lokalna ekonomija 
 14. Zdravstvo 
Ko može da učestvuje u projektu? 
 

Bilo koja javna ili privatna organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu* ili iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu**, može biti učesnik projekta.  

*Sve države članice Evropske unije, kao i Srbija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska. 

**Treće zemlje koje ne učestvuju ravnopravno u Programu su sve ostale sve države sveta.

Ko može da podnese projektnu prijavu?
 

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može nastupiti bilo koja ustanova iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu koja učestvuje na projektu.  

Da li postoji propisan broj partnerskih organizacija na projektu? 

Minimalni sastav konzorcijuma čine najmanje dvanaest organizacija iz osam različitih država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu. Partnerstvo mora da uključuje najmanje pet aktera sa tržišta rada (preduzeća, kompanije ili reprezentativne posredničke organizacije, kao što su komore, trgovinska udruženja ili sindikati) i najmanje 5 pružalaca obrazovanja i obuka (u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i/ili visokog obrazovanja), kao punopravne partnere. U svakoj prijavi mora kao punopravni partner biti najmanje jedna institucija visokog obrazovanja i najmanje jedna institucija stručnog obrazovanja i obuka.

Koliko traju ovi projekti?
 

Projekti traju četiri godine. 

Kome se podnosi prijava?
 

Prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).Prijava se podnosi elektronskim putem kroz propisani elektronski formular na platformi. 

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?
 

Poziv za konkursni rok 2024. za podnošenje projektnih prijava za Saveze za sektorsku saradnju u veštinama biće otvoren do 7marta 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu. 

Skip to content