Epale

Šta je EPALE?

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) je evropska platforma koja okuplja pojedince profesionalno angažovane u oblasti obrazovanja odraslih u Evropi. Osnovana je 2014. godine od strane Evropske komisije, u okviru Erazmus+ programa, sa ciljem da se unapredi razvoj oblasti obrazovanja odraslih širom Evrope.

Platforma je nastala kao odgovor na izazove u oblasti obrazovanja odraslih širom Evrope kao što su: raznolikost sektora, razlike između sistema obrazovanja odraslih u Evropi, nizak nivo saradnje između zemalja, mnogobrojni izazovi u pogledu finansiranja, motivacija korisnika obuka. Razvijena je na osnovu istraživanja potreba profesionalaca i redovno se sprovode istraživanja na osnovu kojih se organizuje i unapređuje rad platforme.

Za koordinaciju platforme na evropskom nivou zadužen je Centralni tim za podršku (CSS), dok u svakoj zemlji koja učestvuje u EPALE mreži, postoji nacionalni tim za podršku (NSS).

Kome je namenjena EPALE platforma?

EPALE platforma je namenjena onima koji su direktno ili posredno profesionalno angažovani u oblast obrazovanja odraslih i samim tim obuhvata različite ciljne grupe: profesore, nastavnike i trenere, istraživače, donosioce odluka, karijerne praktičare, i sve druge profesionalce koji se bave obrazovanjem odraslih. Pojedinac može biti član platforme bez obzira da li je stalno zaposleni, zaposleni na određeno vreme, honorarni saradnik, volonter ili nezavisni stručnjak.

EPALE platformu izdvaja interaktivni pristup koji podrazumeva aktivno učešće korisnika. Platforma pruža mogućnost pojedincima i institucijama da:

  • usavršavaju svoja znanja koristeći resurse na platformi (publikacije, naučne radove, objavljene blog članke i druge raznovrsne sadržaje na platformi)
  • razgovaraju sa kolegama širom Evrope o temama u oblasti obrazovanja odraslih (na primer, učestvovanjem u aktivnim diskusijama, učestvovanjem u radu manjih grupa čiji su članovi okupljeni oko neke teme).

Istovremeno, portal omogućava registrovanim korisnicima da aktivno doprinose zajednici tako što će:

  • predstaviti svoja znanja iz oblasti obrazovanja odraslih kojima se bave (pisanje blogova, vesti, članaka, objavljivanje događaja);
  • predstaviti drugim članovima portala relevatne resurse (dodavanje novih resursa u postojeću bazu);
  • predstaviti rad svoje organizacije, primere dobre prakse;
  • pronaći partnere za projekte.

Pored navedenih mogućnosti, EPALE pruža priliku organizacijama da predstave svoj rad i postanu deo baze institucija, što im daje mogućnost da ih ostale institucije prepoznaju i po potrebi pozovu da sarađuju na projektima. EPALE platforma, takođe, pruža mogućnost pojedincima i institucijama da se pripreme za učestvovanje u osmišljavanju i sprovođenju ovih projekata, čime mogu da doprinesu unapređivanju oblasti obrazovanja odraslih.

Nacionalni tim za podršku (NSS)

Republika Srbija je od 2017. godine postala deo EPALE mreže. Nacionalni tim za podršku funkcioniše u okviru Fondacije Tempus koja je odgovorna za sprovođenje aktivnosti mreže u Srbiji i dostupan je za kontakt putem imejl adrese: adult-education@tempus.ac.rs  ili putem telefona: 011 33 42 430.

Nacionalni tim za podršku (NSS), zajedno sa Centralnim timom za podršku, zadužen je da obezbedi kvalitetan sadržaj na portalu i podstakne saradnju u oblasti obrazovanja odraslih.

NSS je dostupan registrovanim članovima na EPALE platformi za sva pitanja koja se odnose na registraciju, kako pristupiti određenom sadržaju i funkciji portala (na primer: u kom odeljku EPALE može da se napiše vest), kao i u slučaju tehničkih poteškoća pri korišćenju portala.

Pored toga, Nacionalni tim za podršku u Srbiji sprovodi niz aktivnosti sa ciljem pružanja podrške sektoru obrazovanja odraslih: vebinare, konferencije, nagradne konkurse za najbolje tekstove, obuke, radionice i druge aktivnosti podrške.

Politika kvaliteta

Kvalitet sadržaja na EPALE je od ključne važnosti. Kako bi obezbedili kvalitetan i pouzdan sadržaj na platformi, EPALE nacionalni timovi za podršku vrše proveru kvaliteta i relevantnosti svih postavljenih tekstova (blogova, vesti, opisa događaja i resursa) pre objavljivanja u skladu sa Uredničkom politikom i Standardima kvaliteta i smernicama za postavljanje sadržaja koje je postavio Centralni tim za podršku.

Kako postati član platforme?

Da biste postali član na platformi, potrebno je da kreirate svoj profil. Ukoliko nemate otvoren profil na EPALE mreži molimo Vas da registrujete svoj profil putem EU login naloga.

Proces registracije sadrži nekoliko koraka:

  • Nakon što se popuni registracioni formular, na imejl adresu koja je navedena u prijavi stiže poruka sa linkom za pristup profilu kojim se potvrđuje da ste uspešno započeli proces registracije.
  • Klik na link vodi do stranice na kojoj je potrebno postaviti lozinku. Nakon što je lozinka postavljena, registracija je kompletna i profil postaje aktivan: vidljiv je ostalim članovima portala, postaju dostupne opcije za kreiranje sadržaja (blog, vesti, događaji, resursi), učešće u diskusijama, komentarisanje sadržaja i pristup zajednicama praksi.

Za detaljne informacije kako da kreirate EU login nalog da biste pristupili EPALE platformi pogledajte Uputstvo za registraciju.

Konferencije i obuke

EPALE Nacionalni tim za podršku u Srbiji sprovodi niz aktivnosti sa ciljem pružanja podrške sektoru obrazovanja odraslih: vebinare, konferencije, nagradne konkurse za najbolje tekstove, obuke, radionice i druge aktivnosti podrške.

Neki od značajnijih događaja koje smo do sada organizovali su:

Vebinari

Pored toga, Nacionalni tim za podršku redovno organizuje vebinare na različite teme iz oblasti obrazovanja odraslih. Snimke održanih vebinara možete pogledati u nastavku.

Materijali
Skip to content