Partnerstva za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Ови пројекти имају за циљ да подрже развој, трансфер и имплементацију иновативних пракси, као и спровођење заједничких иницијатива за успостављање партнерстава, вршњачко учење и размену искустава на европском нивоу. Резултати настали у склопу ових пројеката би требало да буду преносиви, применљиви у различитим образовним контекстима и, уколико је могуће, да повезују различите дисциплине и секторе у образовању.

Који су циљеви ових пројеката?

Неки од главних циљева су:

  • унапређење квалитета у раду, активностима и пракси организација и институција укључених у пројекат, отварање ка новим актерима у различитим секторима;
  • изградња капацитета организација да раде на међународном нивоу и у различитим секторима;
  • испуњавање заједничких потреба и приоритета у датим областима;
  • омогућавање трансформације и промене (на индивидуалном, организационом и секторском нивоу), водећи ка побољшању и новим приступима, сразмерно контексту сваке организације.
Ко може да учествује у пројекту?

Било која јавна или приватна организација из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму* или трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму** може учествовати као учесник пројекта. Подстиче се учешће различитих актера у складу са постављеним приоритетима и циљевима пројекта.

*Треће земље придружене програму су Србија, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска.

**Треће земље које не учествују пуноправно у Програму су све остале државе света.

Ко може да поднесе пројектну пријаву?

Као подносилац пријаве, односно координатор пројекта, може наступити било која установа из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму која учествује на пројекту. У једном конкурсном року, исти конзорцијум може да преда једну пројектну пријаву на нивоу свих надлежних агенција.

Да ли постоји прописан број партнерских организација на пројекту?

Минимални састав конзорцијума чине најмање три организације из три различите државе чланице ЕУ или трећих земаља придружених Програму. Максимални број партнерских организација није прописан.

Пројекти би генерално требало да буду усмерени на сарадњу организација из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму. Организације из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму могу бити партнери (не и координатори) на пројекту ако је могуће доказати да њихово учешће доноси додатну вредност од кључног значаја за пројекат.

Да ли се могу укључити и додатни партнери без формалне везе са пројектом?

Осим пуноправних партнера, који су формално укључени у пројекат (координатор и партнерске установе), могу бити укључене и друге организације које желе да допринесу реализацији пројекта или да подрже његову промоцију или одрживост. Ови партнери би били названи ,,придружени партнери” и њихову улогу је потребно образложити у самој пријави, међутим они не носе уговорну обавезу и не добијају финансирање Еразмус+ програма за ове активности.

Колико трају ови пројекти?

Пројекти могу трајати од 12 до 36 месеци, а дужину бира подносилац пријаве у фази пријаве пројекта.

Коме се подноси пријава?

Пријава се подноси Националној агенцији надлежној за Еразмус+ програм у земљи подносиоца пријаве. Уколико предајете пријаву у Србији, надлежна је Фондација Темпус. Пријава се подноси електронским путем кроз прописани електронски формулар на платформи. Снимак вебинара на коме смо представили пријавне формуларе за пројекте партнерстава за сарадњу, можете погледати овде

Изузетак: уколико је подносилац пријаве европска невладина организација, а пројектна пријава је у области образовања, обука и младих, пријава се подноси Извршној агенцији у Бриселу.

Термин европска невладина организација се односи на формално признате организације које су сачињене из тела/секретаријата и најмање девет националних огранака у државама чланицама ЕУ или трећим земљама придруженим Програму.

Који је прописани буџет за ову врсту пројеката?

Износ наменских бесповратних средстава који може бити додељен партнерствима за сарадњу које подржавају националне агенције износи 120 000, 250 000 или 400 000 евра.

Када је рок за подношење пројектних пријава?

Позив за конкурсни рок 2022. за пројектне предлоге у области образовања, обука и младих, укључујући и пројекте у области стручног образовања и обука, који се подносе надлежним националним агенцијама биће отворен до 23. марта 2023. године у 12 часова по средњoевропском времену.

Позив за конкурсни рок 2023. за пројектне предлоге у области образовања, обука и младих у координацији европских невладиних организацијa, који се подносе Извршној агенцији за образовање и културу у Бриселу, биће отворен до 22. марта 2023. године до 17 часова по средњoевропском времену.

Skip to content