Žan Mone aktivnosti

Žan Mone aktivnosti u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. 

Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u celini, sa posebnim naglaskom na proces evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura. Dodatno, Žan Mone akcije nastoje da promovišu vrednosti EU i povećavaju vidljivost onoga za šta se Evropska unija zalaže i u zemljama van njenih granica. 

Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika. 

Ko može da učestvuje u projektu?
 

Bilo koja samostalna visokoškolska ustanova iz programske* ili partnerske zemlje** može učestvovati kao učesnik projekta.

Sve visokoškolske ustanove iz programskih zemalja koje učestvuju na Žan Mone projektima u oblasti visokog obrazovanja moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE).

*Programske zemlje su države članice Evropske unije, kao i Srbija, Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija i Turska.

**Partnerske zemlje su sve države sveta izuzev programskih zemalja.

Ko može da podnese projektnu prijavu?
 

Kao podnosilac prijave, odnosno koordinator projekta, može nastupiti bilo koja samostalna visokoškolska ustanova na svetu.   

Da li postoje propisana ograničenja po pitanju naučnih oblasti na koje projektne prijave trebaju da se usmere?
 

Program ne propisuje ograničenja po pitanju naučnih oblasti na koje projektne prijave treba da budu usmerene dokle god postoji evropska dimenzija u pogledu ciljeva projekata.

 

Na koje vrste projekata se dele Žan Mone aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja?
 

Žan Mone akcije se dele na tri vrste projekata u oblasti visokog obrazovanja: 

Žan Mone modul je kratki nastavni program (ili kurs) na visokoškolskoj ustanovi u oblasti studija Evropske unije. Trajanje svakog modula je minimum 40 nastavnih sati u jednoj akademskoj godini. Žan Mone modul uključuje teme vezane za Evropsku uniju u nastavni plan i program koji se do tada samo ograničeno bavio ovim pitanjem. 

Žan Mone katedra je položaj koji traje tri godine i koji je namenjen univerzitetskim profesorima usmerenim na specijalizaciju u oblasti studija Evropske unije. Ovaj položaj može da drži samo jedan profesor koji mora da održi najmanje 90 nastavnih sati u jednoj akademskoj godini.  

Žan Mone centri izuzetnosti objedinjuju kompetencije i znanja eksperata i imaju za cilj razvoj sinergije između različitih disciplina i resursa u okviru evropskih studija, kao i stvaranje zajedničkih međunarodnih aktivnosti i strukturnih veza sa akademskim institucijama u drugim zemljama. 

Da li postoje Žan Mone projekti koji su namenjeni i drugim oblastima obrazovanja i obuka?
 

Jednu od novina u okviru novog Erazmus+ programa predstavljaju i Žan Mone projekti namenjeni drugim oblastima obrazovanja i obuka, osim visokog obrazovanja. Postoje dva tipa Žan Mone projekata, namenjenih oblastima opšteg i stručnog obrazovanja i obuka:  

  • Žan Mone obuke nastavnika; 
  • Žan Mone mreže. 

Više informacija o ovim tipovima Žan Mone projekata možete da pronađete na ovoj stranici.  

Koliko traju projekti Žan Mone projekti u oblasti visokog obrazovanja?
 

Žan Mone projekti u oblasti visokog obrazovanja (moduli, katedre i centri izvrsnosti) traju tri godine.  

Kome se podnosi prijava?
 

Projektna prijava se podnosi Izvršnoj agenciji Evropske komisije (EACEA) u Briselu. 

Koji je rok za podnošenje projektnih prijava?
 

Informacije o roku za podnošenje projektnih prijava u okviru aktuelnog poziva za konkurisanje možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova. 

Više informacija o Žan Mone aktivnostima možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije 

 
Skip to content