Opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Erazmus akreditacije predstavljaju mogućnost prelaska ustanova u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih sa principa sprovođenja i konkurisanja za pojedinačne projekte na strateško planiranje i razvijanje institucionalnih kapaciteta.

Zajednički ciljevi za sva tri sektora su:

• Jačanje evropske dimenzije držanja nastave i učenja kroz promovisanje inkluzije, tolerancije i demokratskog učešća;
• Promovisanje znanja o zajedničkom evropskom nasleđu i različitostima;
• Pružanje podrške razvoju obrazovnih mreža širom Evrope.

Koje vrste akreditacija postoje?
  • Erazmus akreditacija u oblasti opšteg obrazovanja
  • Erazmus akreditacija u oblasti stručnog obrazovanja
  • Erazmus akreditacija u oblasti obrazovanja odraslih
Kako se može dobiti akreditacija?

Da bi se dobila Erazmus akreditacija, potrebno je da obrazovne ustanove u oblasti opšteg, stručnog ili obrazovanja odraslih podnesu Erazmus plan za period od 2 do 5 godina, kojim će se obavezati na sprovođenje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u okviru razvoja svoje organizacije. Ovaj plan predstavlja strategiju internacionalizacije, koja bi trebalo da se zasniva na potrebama i dugoročnim međunarodnim planovima.

Takođe, svi koji se prijavljuju za Erazmus akreditacije, moraju da poštuju Erazmus standarde kvaliteta koje mogu naći na sajtu Evropske komisije.

Koje su mogućnosti na raspolaganju za ustanove koje dobiju Erazmus akreditaciju?

Ustanove koje dobiju akreditaciju imaju mogućnost pojednostavljenog konkurisanja za KA1 akreditovane projekte mobilnosti u okviru odgovarajuće oblasti. Međutim, sredstva za akreditovane organizacije će biti ograničena te se akreditovanim školama i organizacijama savetuje da se posavetuju sa Fondacijom Tempus u pogledu predloga broja mobilnosti za datu godinu. Ukoliko zainteresovane organizacije nemaju iskustva u međunarodnim projektima i saradnji, preporuka je da se prvo prijave na kratkoročne projekte mobilnosti.

Više informacija o KA1 kratkoročnim projektima mobilnosti i projektima mobilnosti za akreditovane organizacije možete naći u okviru odgovarajućeg sektora kojem pripada Vaša organizacija.

Detaljna pravila vezana za određivanje granta i iznos izdvojenih sredstava za ovaj tip projekta i u tekućem pozivu nalaze se u sledećim dokumentima:

Opšte obrazovanje

Stručno obrazovanje i obuke

Obrazovanje odraslih

Kome i kada se podnosi prijava za Erazmus akreditacije?

Projektne prijave se podnose Fondaciji Tempus do 19. oktobra 2023. godine u 12 časova po srednjoevropskom vremenu.

Koliki je dozvoljen broj prijava?

Organizacija se može prijaviti jednom u svakoj od odgovarajućih oblasti (opšte, stručno i obrazovanje odraslih). Dakle, ukoliko organizacija želi da se prijavi za više oblasti, mora podneti posebnu prijavu za svaku od njih.

Dodatne informacije, kao i same prijave, zainteresovani mogu pronaći na sajtu Evropske komisije.

Ko se može prijaviti?

U nastavku pročitajte koje se sve organizacije mogu prijaviti za akreditacije u oblastima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, kao i detanjnije instrukcije za prijavu po oblastima.

Ko se može prijaviti?

• Predškolska ustanova;
• Osnovna škola;
• Osnovna muzička škola;
• Osnovna baletska škola;
• Osnovna škola za učenike sa smetnjama u razvoju;
• Osnovna i srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom;
• Obrazovno-vaspitni centar kao ustanova u kojoj se osim osnovnog obrazovanja i vaspitanja, odnosno predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ostvaruje i srednje obrazovanje i vaspitanje;
• Gimnazija.

Koje su mogućnosti na raspolaganju za ustanove koje dobiju Erazmus akreditaciju?

Ustanove koje dobiju akreditaciju u oblasti opšteg obrazovanja imaju mogućnost pojednostavljenog konkurisanja za KA1 projekte mobilnosti za akreditovane organizacije u okviru iste oblasti. Međutim, sredstva za akreditovane organizacije će biti ograničena te se akreditovanim školama i organizacijama savetuje da se posavetuju sa Fondacijom Tempus u pogledu predloga broja mobilnosti za datu godinu. Ukoliko zainteresovane organizacije nemaju iskustva u međunarodnim projektima i saradnji, preporuka je da se prvo prijave na kratkoročne projekte mobilnosti.

Više informacija o KA1 kratkoročnim projektima mobilnosti i projektima mobilnosti za akreditovane organizacije u oblasti opšteg obrazovanja možete naći ovde.

Koji su specifični ciljevi za oblast opšteg obrazovanja?

1. Podrška profesionalnom razvoju zaposlenih u oblasti opšteg obrazovanja.
2. Primena novih tehnologija i metoda u nastavi.
3. Poboljšanje znanja stranih jezika učesnika.
4. Pružanje podrške razmeni znanja i dobrih praksi u nastavi i razvoju škola.
5. Jačanje kapaciteta škola za međunarodnu saradnju i sprovođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti.
6. Međunarodna razmena učenika.
7. Priznavanje ishoda učenja zaposlenih i učenika tokom boravka u inostranstvu.

Ko se može prijaviti?

• Srednje stručne škole;
• Mešovita škola (gimnazija i srednja stručna ili umetnička škola);
• Srednja umetnička škola;
• Srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju;
• Osnovna i srednja škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Koje su mogućnosti na raspolaganju za ustanove koje dobiju Erazmus akreditaciju?

Ustanove koje dobiju akreditaciju u oblasti stručnog obrazovanja imaju mogućnost pojednostavljenog konkurisanja za KA1 projekte mobilnosti za akreditovane organizacije u okviru iste oblasti. Međutim, sredstva za akreditovane organizacije će biti ograničena te se akreditovanim školama i organizacijama savetuje da se posavetuju sa Fondacijom Tempus u pogledu predloga broja mobilnosti za datu godinu. Ukoliko zainteresovane organizacije nemaju iskustva u međunarodnim projektima i saradnji, preporuka je da se prvo prijave na kratkoročne projekte mobilnosti.

Više informacija o KA1 kratkoročnim projektima mobilnosti i projektima mobilnosti za akreditovane organizacije u oblasti stručnog obrazovanja možete naći ovde.

Koji su specifični ciljevi za oblast stručnog obrazovanja?

1. Povećanje kvaliteta inicijalnog i kontinuiranog stručnog obrazovanja i obuka.
2. Jačanje ključnih kompetencija i transverzalnih veština, posebno učenja jezika.
3. Podrška u sticanju specifičnih profesionalnih veština neophodnih za tržište rada.
4. Razmena dobrih praksi i promovisanje upotrebe novih i inovativnih pedagoških metoda i tehnologija i podrška profesionalnom razvoju nastavnika, trenera i drugog osoblja u VET-u.
5. Izgradnja kapaciteta pružalaca stručnog obrazovanja za izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti i formiranje partnerstava tokom razvijanja strategije internacionalizacije.
6. Omogućavanje mobilnosti za bilo kog učenika u inicijalnom i kontinuiranom stručnom obrazovanju i povećanje prosečnog trajanja mobilnosti za učenike.
7. Negovanje kvaliteta, transparentnosti i prepoznavanja ishoda učenja tokom mobilnosti u inostranstvu, posebno korišćenjem evropskih alata i instrumenata u tu svrhu.

Ko se može prijaviti?

  • Osnovne i srednje škole koje sprovode funkcionalno obrazovanje odraslih u skladu sa zakonom;
  • Javno priznati organizatori obrazovanja odraslih;
  • Biblioteke, udruženje građana, narodni univerziteti i druge organizacije koje kontinuirano realizuju specijalizovane kurseve.

Koje su mogućnosti na raspolaganju za ustanove koje dobiju Erazmus akreditaciju?

Ustanove koje dobiju akreditaciju u oblasti obrazovanja odraslih imaju mogućnost pojednostavljenog konkurisanja za KA1 projekte mobilnosti za akreditovane organizacije u okviru iste oblasti. Međutim, sredstva za akreditovane organizacije će biti ograničena te se akreditovanim školama i organizacijama savetuje da se posavetuju sa Fondacijom Tempus u pogledu predloga broja mobilnosti za datu godinu. Ukoliko zainteresovane organizacije nemaju iskustva u međunarodnim projektima i saradnji, preporuka je da se prvo prijave na kratkoročne projekte mobilnosti.

Više informacija o KA1 kratkoročnim projektima mobilnosti i projektima mobilnosti za akreditovane organizacije u oblasti obrazovanja odraslih možete naći ovde.

Koji su specifični ciljevi za oblast obrazovanja odraslih?

1. Povećanje kvaliteta formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja odraslih.
2. Povećanje kvaliteta ponude obrazovanja odraslih kroz usavršavanje zaposlenih.
3. Jačanje kapaciteta organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja odraslih za sprovođenje visokokvalitetnih programa i projekata mobilnosti.
4. Povećanje kvaliteta nastave i učenja u svim oblicima obrazovanja odraslih.
5. Poboljšanje pružanja obrazovanja odraslih za ključne kompetencije kako je definisano EU okvirom 2018, uključujući osnovne veštine (pismenost, računanje, digitalne veštine) i druge životne veštine.
6. Povećanje broja polaznika svih starosnih dobi i različitog socio-ekonomskog statusa kroz pružanje podrške organizacijama koje rade sa učenicima smanjenih mogućnosti, novopridošlim organizacijama koje nisu imale iskustva sa Erazmus programom do sada.

Spisak odobrenih prijava za Erazmus akreditacije u 2023. godini, za sektore opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih, možete pogledati ovde.

Spisak odobrenih prijava za Erazmus akreditacije u 2022. godini, za sektore opšteg obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuka, možete pogledati ovde.

Spisak odobrenih prijava za Erazmus akreditacije u 2021. godini, za sektore opšteg obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuka, možete pogledati ovde.

Spisak odobrenih prijava za Erazmus akreditacije u 2020. godini, za sektore opšteg obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuka, možete pogledati ovde.

Skip to content