Sport

Opšti cilj Erazmus+ programa u oblasti sporta je pružanje doprinosa razvoju evropske dimenzije u sportu, posebno amaterskom. Nova generacija Erazmus+ programa (2021-2027) promoviše mobilnost u svrhu učenja sportskog osoblja, saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovacije na nivou sportskih organizacija i sportskih politika. Projekti iz oblasti sporta u novom programu su sastavni deo tri ključne aktivnosti koje čine program (KA1, KA2, KA3) a u pozivu za 2023. godinu dostupni su i projekti mobilnosti u okviru ključne aktivnosti 1.

U sportskoj komponenti Erazmus+ programa naglasak je na međunarodnim projektima koji se bave inkluzijom najšire populacije u sport i fizičke aktivnosti, promocijom zdravih životnih stilova među svim generacijama i učešćem u fizičkim aktivnostima kao sredstvu za održanje i poboljšanje zdravlja, promocijom integriteta i vrednosti u sportu, obrazovanja u sportu i kroz sport, volonterizma u sportu, mobilnošću trenera, menadžera, volontera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, kao i borbom protiv negativnih pojava i izazova u sportu, poput nasilja, rasizma, netolerancije i diskriminacije.

Ključna aktivnost 1

Projekti mobilnosti u oblasti sporta su u nadležnosti Fondacije Tempus kojoj se podnose prijave projekata preko portala Evropske komisije Erasmus+ and European Solidarity Corps na kojem će biti objavljen i poziv.

Rok za podnošenje projektnih prijava:

23. februar 2023. godine do 12 časova (po srednjoevropskom vremenu).

Fondacija Tempus pruža mogućnost savetovanja projektnih prijava organizacijama, institucijama i ustanovama iz Srbije koje su zainteresovane da uzmu učešće u projektima mobilnosti u oblasti sporta.

Ključna aktivnost 2

Ove četiri vrste projekata su u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EASEA) sa sedištem u Briselu, koja sprovodi poziv i kojoj se prijave projekata podnose. EASEA vrši selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring odobrenih projekata organizacija.

Rok za podnošenje prijava u pozivu za 2023. godinu je 22. mart u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Pozivi za sve vrste projekata u oblasti sporta se objavljuju na portalu Evropske komisije Funding and tender opportunties pri čemu poziv za svaku pojedinačnu vrstu projekata ima svoj jedinstveni ID.

Izvršna agencija EACEA početkom svake godine organizuje Erazmus+ sport info dan u cilju informisanja i umrežavanja potencijalnih podnosilaca i partnera u projektnim prijavama iz cele Evrope i njihovog umrežavanja. Više informacija o događaju koji se očekuje u sklopu poziva za 2022. godinu, prijave za učešće, kao i link za praćenje događaja putem interneta uživo i u snimku, biće dostupni na internet stranici EACEA.

Za sve vrste projekta, bez obzira na nadležnost, javne i privatne organizacije i institucije iz Srbije aktivne u oblasti sporta mogu da budu podnosioci projektnih prijava (koordinatori) ili da učestvuju kao punopravni partneri.

U svrhu traženja potencijalnih partnerskih organizacija za projekte, na raspolaganju je opcija Partner search u okviru poziva za svaku vrstu projekata na portalu Funding and tender opportunties. Takođe, na raspolaganju je centralizovana baza Erasmus+ project results. Reč je o bazi svih do sada finansiranih Erazmus+ projekata, koja sadrži ključne podatke o svakom projektu, uključujući spisak i kontakte organizacija koje su u njima učestvovale.

Skip to content