Sport

Opšti cilj Erazmus+ programa u oblasti sporta je pružanje doprinosa razvoju evropske dimenzije u sportu, posebno amaterskom.  

Nova generacija Erazmus+ programa (2021-2027) promoviše mobilnost u svrhu učenja sportskog osoblja, saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovacije na nivou sportskih organizacija i sportskih politika. Naglasak je na projektima međunarodne saradnje koji se bave inkluzijom najšire populacije u sport, promocijom zdravih životnih stilova među svim generacijama i učešćem u fizičkim aktivnostima kao sredstvu za održanje i poboljšanje zdravlja, promocijom obrazovanja u sportu i putem sporta, volonterizma u sportu, mobilnošću trenera i drugog sportskog osoblja, promocijom integriteta i vrednosti u sportu uključujući i borbu protiv negativnih pojava i izazova u sportu, poput nasilja, rasizma, netolerancije i diskriminacije.

Ključna aktivnost 1

Projekti mobilnosti u oblasti sporta su u nadležnosti Fondacije Tempus kojoj se projektne prijave podnose preko portala Evropske komisije Erasmus+ and European Solidarity Corps na kojem se nalaze formulari za prijavu.

Rok za podnošenje projektnih prijava:

20. februar 2024. godine do 12 časova (po srednjoevropskom vremenu).


Fondacija Tempus pruža mogućnost savetovanja projektnih prijava organizacijama, institucijama i ustanovama iz Srbije koje su zainteresovane da uzmu učešće u projektima mobilnosti u oblasti sporta.

Ključna aktivnost 2

Ove četiri vrste projekata su u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EASEA) sa sedištem u Briselu, koja sprovodi poziv i kojoj se prijave projekata podnose. EASEA vrši selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring odobrenih projekata organizacija.

Rok za podnošenje prijava za projekte partnerstava za saradnju i malih partnerstava u oblasti sporta, projekte izgradnje kapaciteta i neprofitne evropske sportske događaje je 5. mart 2024. godine do 17 časova (po srednjoevropskom vremenu).

Pozivi za sve vrste projekata u oblasti sporta se objavljuju na portalu Evropske komisije Funding and tender opportunties pri čemu poziv za svaku pojedinačnu vrstu projekata ima svoj jedinstveni ID.

Za sve vrste projekta, bez obzira na nadležnost, javne i privatne organizacije i institucije iz Srbije aktivne u oblasti sporta mogu da budu podnosioci projektnih prijava (koordinatori) ili da učestvuju kao punopravni partneri.

U svrhu traženja potencijalnih partnerskih organizacija za projekte, na raspolaganju je opcija Partner search u okviru poziva za svaku vrstu projekata na portalu Funding and tender opportunties. Takođe, na raspolaganju je centralizovana baza Erasmus+ project results. Reč je o bazi svih do sada finansiranih Erazmus+ projekata, koja sadrži ključne podatke o svakom projektu, uključujući spisak i kontakte organizacija koje su u njima učestvovale.

Skip to content