Sport

Opšti cilj Erazmus+ programa u oblasti sporta je pružanje doprinosa razvoju evropske dimenzije u sportu, posebno amaterskom. Nova generacija Erazmus+ programa (2021-2027) promoviše mobilnost u svrhu učenja sportskog osoblja, saradnju, kvalitet, inkluziju, kreativnost i inovacije na nivou sportskih organizacija i sportskih politika. Za razliku od prethodne generacije programa (2014-2020), oblast sporta je u novom programu deo tri ključne aktivnosti (KA) na koje je program podeljen, uz važnu napomenu da projekti mobilnosti u sportu (KA1) nisu dostupni u pozivu za 2021. godinu.

U sportskoj komponenti Erazmus+ programa naglasak je na međunarodnim projektima koji se bave inkluzijom najšire populacije u sport i fizičke aktivnosti, učešćem u fizičkim aktivnostima kao sredstvom za održanje i poboljšanje zdravlja, promocijom integriteta i vrednosti u sportu, obrazovanja u sportu i kroz sport, volonterizma u sportu, mobilnošću trenera, menadžera, volontera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija, kao i borbom protiv negativnih pojava i izazova u sportu, poput nasilja, rasizma, netolerancije i diskriminacije.

U sportskoj komponenti Erazmus+ programa u pozivu za 2021. godinu otvoren je konkurs za tri vrste projekata unutar ključne aktivnosti 2:

Javne i privatne organizacije i institucije iz Srbije aktivne u oblasti sporta mogu da budu podnosioci projektnih prijava (koordinatori) ili da učestvuju u ulozi partnera, u sve tri navedene vrste projekata.

Postoji jedan rok za podnošenje prijava za sve tri vrste projekata u toku godine, i to 17. jun 2021. godine u 17 časova po briselskom vremenu. Očekivani početak sprovođenja projekata je početkom 2022. godine.

Ukupan raspoloživi budžet za 2021. godinu za sve tri vrste projekata za celu Evropu je 41.7 miliona evra.

Sve tri vrste projekata su centralizovane i u nadležnosti su Izvršne agencije Evropske komisije zadužene za obrazovanje, medije i kulturu (EACEA) sa sedištem u Briselu, koja sprovodi konkurs i kojoj se prijave projekata podnose, koja vrši selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring odobrenih projekata organizacija.

Izvršna agencija EACEA organizovala je 23-24. marta 2021. godine Erazmus+ sport info dan u cilju informisanja potencijalnih podnosilaca i partnera u projektnim prijavama iz cele Evrope i njihovog umrežavanja. Više informacija i snimak događaja dostupni su na internet stranici Izvršne agencije.

U svrhu traženja potencijalnih partnerskih organizacija za projekte, na raspolaganju je baza Erasmus+ project results. Reč je o bazi svih do sada finansiranih Erazmus+ projekata, koja sadrži ključne podatke o svakom projektu, uključujući spisak i kontakte organizacija koje su u njima učestvovale.

Skip to content