Organisation ID (OID) i Participant Identification Code (PIC broj)

Organization ID (OID) i Participant Identification Code (PIC) su jedinstveni identifikatori organizacija/institucija koji se koriste za učestvovanje u Erazmus+ projektima. Svaka organizacija, institucija ili neformalna grupa mladih koja, bilo u ulozi podnosioca ili partnera, želi da učestvuje u predlogu decentralizovanih projekata (projekti koji se podnose nekoj od nacionalnih agencija za Erazmus+, uključujući Fondaciju Tempus) mora imati registrovan OID, dok za učešće u centralizovanim projektima (projekti koji se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu EACEA iz Brisela) mora imati registrovan PIC broj.

Ukoliko želite da učestvujete u vrstama Erazmus+ projekata koje se podnose nacionalnim agencijama, uključujući Fondaciju Tempus, molimo konsultujte delove teksta koji se odnose na OID; ukoliko želite da učestvujete u vrstama Erazmus+ projekata koji se podnose Izvršnoj agenciji EACEA, molimo konsultujte delove teksta koji se odnose na PIC broj. 

Detaljan spisak svih vrsta Erazmus+ projekata, sa informacijom o tome koje vrste projekata se podnose Nacionalnoj agenciji (za koje se koristi OID), a koje se podnose Izvršnoj agenciji EACEA (za koje se koristi PIC broj), dostupan je na ovoj stranici

Za sva pitanja i nedoumice u vezi sa OID i PIC brojem možete kontaktirati Informativni centar Fondacije Tempus

Skip to content