Organisation ID (OID) i Participant Identification Code (PIC broj)

Organization ID (OID) и Participant Identification Code (PIC) су јединствени идентификатори организација/институција који се користе за учествовање у Еразмус+ пројектима. Свака организација, институција или неформална група младих која, било у улози подносиоца или партнера, жели да учествује у предлогу децентрализованих пројекaта (пројекти који се подносе некој од националних агенција за Еразмус+, укључујући Фондацију Темпус) мора имати регистрован OID, док за учешће у централизованим пројектима (пројекти који се подносе Извршној агенцији за образовање и културу EACEA из Брисела) мора имати регистрован PIC број.

Уколико желите да учествујете у врстама Еразмус+ пројеката које се подносе националним агенцијама, укључујући Фондацију Темпус, молимо консултујте делове текста који се односе на OID; уколико желите да учествујете у врстама Еразмус+ пројеката који се подносе Извршној агенцији EACEA, молимо консултујте делове текста који се односе на PIC број. 

Дeтаљан списак свих врста Еразмус+ пројеката, са информацијом о томе које врсте пројеката се подносе Националној агенцији (за које се користи OID), а које се подносе Извршној агенцији EACEA (за које се користи PIC број), доступан је на овој страници

За сва питања и недоумице у вези са OID и PIC бројем можете контактирати Информативни центар Фондације Темпус

Skip to content