Mala partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja

Ови пројекти су намењени локалним и мање искусним организацијама, као и оним организацијама које раније нису учествовале у Програму. У поређењу са партнерствима за сарадњу, ови пројекти краће трају и пред њима су једноставнији административни захтеви, чиме се организацијама са мањим организационим капацитетима олакшава улазак у Програм.

Који су циљеви ових пројеката?

Неки од главних циљева су:

  • олакшавање приступа Еразмус+ програму малим, мање искусним организацијама и онима које раније нису учествовале у Еразмус+ програму. Ова партнерства би требало да представљају први корак ка сарадњи на европском нивоу;
  • подршка укључивању циљних група са смањеним могућностима;
  • подршка активном европском грађанству и приближавању европске димензије локалном нивоу.

Поред ових циљева, на ову врсту пројеката односе се и циљеви постављени за Партнерства за сарадњу у области општег образовања:

  • унапређење квалитета у раду, активностима и пракси организација и институција укључених у пројекат, отварање ка новим актерима у различитим секторима;
  • изградња капацитета организација за рад на међународном нивоу и у различитим секторима;
  • испуњавање заједничких потреба и приоритета у датим областима;
  • омогућавање трансформације и промене (на индивидуалном, организационом и секторском нивоу), водећи ка побољшању и новим приступима, сразмерно контексту сваке организације.
Ко може да учествује у пројекту?

У пројекту може учествовати било која јавна или приватна организација из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму*. Подстиче се учешће различитих актера у складу са постављеним приоритетима и циљевима пројекта.

*Треће земље придружене програму су Србија, Норвешка, Исланд, Лихтенштајн, Северна Македонија и Турска.

Ко може да поднесе пројектну пријаву?

Као подносилац пријаве, односно координатор пројекта, може наступити било која установа из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму која учествује на пројекту. У једном конкурсном року, исти конзорцијум може предати једну пројектну пријаву на нивоу свих надлежних агенција.

Да ли постоји прописан број партнерских организација на пројекту?

Минимални састав конзорцијума чине најмање две организације из две различите државе чланице ЕУ или трећих земаља придружених Програму. Максимални број партнерских организација није прописан.

Колико трају ови пројекти?

Пројекти могу трајати од 6 до 24 месеца, а дужину бира подносилац пријаве у фази пријаве пројекта.

Коме се подноси пријава?

Пријава се подноси Националној агенцији надлежној за Еразмус+ програм у земљи подносиоца пријаве. Уколико предајете пријаву у Србији, надлежна је Фондација Темпус. Пријава се подноси електронским путем кроз прописани електронски формулар на платформи. Снимак вебинара на коме смо представили пријавне формуларе за пројекте малих партнерстава, можете погледати овде

Који је прописани буџет за ову врсту пројеката?

Износ наменских бесповратних средстава који може бити додељен Малим партнерствима у области општег образовања које подржавају националне агенције додељује се у облику паушалних износа од 30 000 и 60 000 евра, у зависности од планираних активности и резултата.

Када је рок за подношење пројектних пријава?

Позив за конкурсни рок 2023. за пројектне предлоге у области образовања, обука и младих, укључујући и пројекте малих партнерстава у области општег образовања, који се подносе надлежним националним агенцијама биће отворен до 22. марта 2023. године у подне, тј. у 12 часова по средњоевропском времену. Други рок за подношење пројеката је 4. октобар 2023. године, у 12 часова по средњоевропском времену. 

Skip to content