Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Ukoliko je Vaša organizacija/institucija već učestvovala u međunarodnim projektima u oblasti mladih i želi da izgradi svoje kapacitet za međunarodnu saradnju sa organizama širom sveta, projekti Izgradnje kapaciteta su za Vas.

Projekti izgradnje kapaciteta se bave podsticanjem saradnje i razmene u oblasti rada sa mladima, unapređenjem kvaliteta i prepoznavanja omladinskog rada, neformalnog učenja i volonterizma. Poziv za ovu vrstu projekata sprovodi Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Detaljnije informacije mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Skip to content