Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Ukoliko je Vaša organizacija/institucija već učestvovala u međunarodnim projektima u oblasti mladih i želi da izgradi svoje kapacitet za međunarodnu saradnju sa organizama širom sveta, projekti Izgradnje kapaciteta su za Vas.

Projekti izgradnje kapaciteta se bave podsticanjem saradnje i razmene u oblasti rada sa mladima, unapređenjem kvaliteta i prepoznavanja omladinskog rada, neformalnog učenja i volonterizma. Poziv za ovu vrstu projekata sprovodi Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija Evropske unije (EACEA).

Skip to content