Kratkoročni projekti mobilnosti

Kratkoročni projekti mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (VET)

Kratkoročni projekti mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka su namenjeni zaposlenima i učenicima u oblasti VET-a, za kraći period stručnog usavršavanja u nekoj od država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu i za ograničeni broj učesnika. Ova vrsta projekata je namenjena samo pojedinačnim ustanovama, ali ne i konzorcijumima.

Ko može da se prijavi?
U ovim projektima mogu da učestvuju:
  1. Srednje stručne škole, koje mogu biti državne ili privatne. Privatne škole moraju da poseduju adekvatnu verifikaciju Ministarstva prosvete. Pojedinci ne mogu da se prijave za projekat mobilnosti, već samo navedene ustanove
  2. Javne ustanove i ustanove na lokalnom nivou
  3. Kompanije, državne ili privatne
  4. Organizacije koje deluju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka ili na neki drugi način rade sa učenicima i ostalim licima u oblasti stručnog obrazovanja i obuka.
Ustanove koje poseduju Erazmus akreditaciju u oblasti stručnog obrazovanja ne mogu da se prijave za kratkoročne projekte mobilnosti.

 

Kako i kada se podnosi projektna prijava?

Projektne prijave se podnose Fondaciji Tempus, do 20. februara 2024. godine u 12 časova po srednjoevropskom vremenu.

Koliko traju projekti?

Projekti mogu trajati od 6 do 18 meseci.

Koliki je dozvoljen broj učesnika?

Sredstva koja se mogu dobiti za kratkoročni projekat mobilnosti ograničena su na maksimum od 30 učesnika.

Koliki je dozvoljen broj projektnih prijava?

Ustanova može prijaviti samo jedan projekat po konkursnom roku. U periodu od 5 uzastopnih kalendarskih godina, ustanove mogu imati maksimalno 3 odobrena kratkoročna projekta mobilnosti.

Detaljnije informacije možete videti u Programskom vodiču.

Skip to content