Sprovođenje Erazmus+ programa

Erazmus+ program sprovode različiti akteri sa zajedničkim i odvojenim odgovornostima na evropskom i nacionalnom nivou.

Evropska komisija ima krovnu odgovornost za sprovođenje Erazmus+ programa. Upravlja budžetom i odgovorna je za kontinuirano određivanje prioriteta, ciljeva i kriterijuma programa. Pored toga, ona vodi i nadgleda opštu primenu, prateće aktivnosti i evaluaciju programa na evropskom nivou.

Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu je posebno odgovorna za sprovođenje centralizovanih akcija Erazmus+ programa. Takođe, Izvršna agencija je u obavezi da objavljuje posebne pozive za prijavljivanje projekata na evropskom nivou na svojoj veb stranici.

Pored toga, ona brine o pripremi studija i analizama uticaja za program, kao i o širenju i korišćenju rezultata programa na evropskom nivou.

Veliki deo Erazmus+ programa se uglavnom sprovodi na decentralizovanom nivou. Svaka programska država je u ovu svrhu imenovala jednu ili više nacionalnih agencija. Zajedno sa Komisijom, ove agencije čine evropsku mrežu za sprovođenje programa.

Nacionalne agencije promovišu program na nacionalnom nivou. U tu svrhu, između ostalog, pružaju odgovarajuće informacije za podnosioce prijava i predstavljaju mogućnosti i efekte programa EU.

Nacionalne agencije takođe nude podnosiocima prijava profesionalnu podršku i savete. Poseban pristup podrške odnosi se na omladinski sektor koji pokriva čitavu fazu projekta (od razvoja projekta do implementacije projekta).

Agencije su stoga važni akteri za kvalitativni dalji razvoj programa.

U Republici Srbiji, Fondacija Tempus je organizacija zadužena za sprovođenje i promociju Erazmus+ programa.

Spisak nacionalnih agencija možete pogledati ovde.

Skip to content