Inkluzija u programu Erazmus+

Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021−2027. omogući učešće širem spektru organizacija i većem broju učesnika. S tim u vezi, program ističe inkluzivnost kao jedan od ključnih i najvažnijih prioriteta i nastoji da promoviše jednake mogućnosti i pristup u svim svojim aktivnostima. Organizacijama i učesnicima sa smanjenim mogućnostima, program stavlja na raspolaganje mehanizme i resurse koji će ih učiniti dostupnim raznovrsnom krugu učesnika. 

Erazmus+ program podržava projekte koji promovišu socijalnu inkluziju i imaju cilj veće uključivanje u projektne aktivnosti učesnika sa smanjenim mogućnostima, uključujući osobe sa invaliditetom, osobe s težim zdravstvenim problemima, osobe koje žive u ruralnim i udaljenim oblastima, osobe koje se suočavaju sa socijalno-ekonomskim poteškoćama.

Prilikom osmišljavanja svojih projekata i aktivnosti, organizacije bi trebalo da imaju inkluzivan pristup sa ciljem da pomognu u rešavanju različitih prepreka s kojima se učesnici sa smanjenim mogućnostima suočavaju i koje im mogu ometati učešće:

 • invaliditet i hendikep (fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja);
 • zdravstveni problemi (teške i hronične bolesti);
 • ekonomske prepreke (nizak životni standard, niska primanja, zavisnost od sistema socijalne zaštite, dugotrajna nezaposlenost, siromaštvo);
 • geografske prepreke (pojedinci iz udaljenih, ruralnih ili nerazvijenih oblasti);
 • prepreke povezane sa sistemima obrazovanja i obuka (pojedinci koji rano napuštaju školu i odrasli polaznici s niskim kvalifikacijama, koji su upisani na neke od programa za odrasle) i
 • kulturološke razlike (pojedinci s migrantskim ili izbegličkim statusom, ljudi koji pripadaju nacionalnoj ili etničkoj manjini, korisnici znakovnog jezika).

Pogledajte definicije ciljnih grupa za inkluziju u okviru Erazmus+ programa na sledećoj stranici.

Program pruža dodatnu finansijsku podršku ustanovama koje u svoje projektne aktivnosti uključuju pojedince sa smanjenim mogućnostima i na taj način omogućava njihovo nesmetano učešće.

KA131 projekti mobilnosti u visokom obrazovanju pružaju mogućnost osobama sa smanjenim mogućnostima koje idu na mobilnost da ostvare pravo na sledeća dodatna sredstva:

 • Dodatnih 250 evra mesečno ukoliko je reč o dugoročnoj mobilnosti (trajanje mobilnosti je najmanje 2 meseca);
 • Dodatnih 100 evra za kratkoročnu mobilnost u trajanju 5−14 dana;
 • Dodatnih 150 evra ukoliko je reč o kratkoročnoj mobilnosti u trajanju 15−30 dana;
 • Sredstva za putne troškove, za kratkoročnu mobilnost, obračunate na osnovu udaljenosti definisane alatom Evropske komisije Distance Band Calculator;
 • Sredstva za putne troškove za studente sa smanjenim mogućnostima, koji idu u partnerske zemlje na mobilnost;
 • Dodatna sredstva u formi stvarnih troškova kojima se pokriva 100% troškova koji su potrebni učesnicima s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama kako bi se omogućilo njihovo učešće u mobilnosti, kao i licima u pratnji, ukoliko su potrebna. Ovi troškovi moraju biti biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus.

U vezi sa ovim dodatnim sredstvima, pored osnovne organizacione podrške po učesniku za pripremu mobilnosti, KA131 projekti mobilnosti u visokom obrazovanju obezbeđuju dodatnu finansijsku podršku samoj ustanovi za organizaciju mobilnosti za osobu sa smanjenim mogućnostima u vidu dodatnih 100 evra po učesniku kome je potrebna dodatna podrška.

U okviru KA1 projekata mobilnosti, ustanovama u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih je omogućeno da učenike i zaposlene sa smanjenim mogućnostima šalju na periode stručnog usavršavanja u druge evropske zemlje.

Ustanove ostvaruju pravo na dodatnih 100 evra po učesniku sa smanjenim mogućnostima u cilju pružanja adekvatne podrške prilikom organizacije aktivnosti mobilnosti. Specifičnost u okviru KA1 projekata mobilnosti u obrazovanju odraslih jeste da su odrasli polaznici koji imaju pravo učešća u mobilnosti, polaznici sa smanjenim mogućnostima − a naročito odrasli s niskim nivoom kvalifikacija* koji su upisani na neki od obrazovnih programa za odrasle**.

Učesnicima sa smanjenim mogućnostima su takođe na raspolaganju sredstva za troškove koji su neophodni da bi se omogućilo njihovo učešće u projektu, poput troškova zdravstvene nege, troškova za lica u pratnji i sl. Ovi troškovi se priznaju u celosti (100%) ukoliko nisu obuhvaćeni budžetskim kategorijama namenjenim za putovanje i individualnu podršku; moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus.

* Odrasli s niskim nivoom kvalifikacija smatraju se onda kada imaju stečene kvalifikacije niže od nivoa 3 prema NOKS-u (niže od srednjoškolskog obrazovanja).

** Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO);

 • Srednje obrazovanje odraslih (vanredni polaznici srednjeg obrazovanja, odrasli stariji od 17 godina);
 • Programi za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih u srednjem obrazovanju;
 • Programi neformalnog obrazovanja kojima se stiču ključne kompetencije;
 • Programi obuka kojima se stiču kompetencije i kvalifikacije kod javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA);
 • Programi i druge aktivnosti neformalnog obrazovanja i obučavanja odraslih u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), drugih državnih organa i ustanova, udruženja i komora a kojima nezaposlena i zaposlena lica stiču kompetencije od važnosti za lični i profesionalni razvoj, zapošljavanje, održanje zaposlenja i karijerno napredovanje kao i upravljanje karijerom i donošenje odluka o daljem obrazovanju i zapošljavanju.

Erazmus+ program svim učesnicima međunarodnih mobilnosti pokriva troškove puta, smeštaja, ishrane, kao i zdravstvenog osiguranja u slučaju omladinskih razmena. Pored osnovnih troškova, ukoliko projekat uključuje mlade i omladinske radnike sa smanjenim mogućnostima, na raspolaganju su sledeća dodatna sredstva:

 • Dodatna finansijska podrška za organizovanje mobilnosti za osobu sa smanjenim mogućnostima u vidu 100 evra po učesniku mobilnosti;
 • Dodatna sredstva u formi stvarnih troškova kojima se pokriva 100% troškova koji su potrebni učesnicima s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama kako bi se omogućilo njihovo učešće u mobilnosti, kao i licima u pratnji ukoliko su potrebna; troškovi moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus.

KA2 projekti partnerstava za saradnju takođe podržavaju inkluziju osoba sa smanjenim mogućnostima u sprovođenju projektnih aktivnosti ili učešću u nekom njegovom delu. Prema tome, u okviru ovih projekata, osobama sa smanjenim mogućnostima na raspolaganju su sredstva za troškove koji su neophodni da bi se omogućilo njihovo učešće u projektu, poput troškova za lice u pratnji (uključujući troškove puta i individualnu podršku ukoliko ta sredstva već nisu tražena kroz budžetske kategorije namenjene putovanju i individualnoj podršci). Troškovi moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus. 

S tim u vezi, ustanova/organizacija koja na aktivnosti učenja, nastave i obuka šalje pojedince sa smanjenim mogućnostima, ostvaruje pravo na dodatnih 100 evra po učesniku kome je potrebna dodatna gorenavedena potpora zarad pružanja adekvatne podrške prilikom organizacije ovih aktivnosti.

Informacije o učešću u Erazmus+ programu za osobe sa smanjenim mogućnostima, možete pronaći u flajerima:

Inkluzija u programu Erazmus+ – flajer za ustanove

Inkluzija u programu Erazmus+ – flajer za pojedince

Za više informacija o učešću u Erazmus+ projektima za osobe sa smanjenim mogućnostima, pogledajte Programski vodič ili se obratite Info centru Fondacije Tempus putem adrese info@tempus.ac.rs.

Skip to content