Inkluzija u programu Erazmus+

Erazmus+ program nastoji da u periodu 2021−2027. omogući učešće širem spektru organizacija i većem broju učesnika. S tim u vezi, program ističe inkluzivnost kao jedan od ključnih i najvažnijih prioriteta i nastoji da promoviše jednake mogućnosti i pristup u svim svojim aktivnostima. Organizacijama i učesnicima sa smanjenim mogućnostima, program stavlja na raspolaganje mehanizme i resurse koji će ih učiniti dostupnim raznovrsnom krugu učesnika. 

Erazmus+ program podržava projekte koji promovišu socijalnu inkluziju i imaju cilj veće uključivanje u projektne aktivnosti učesnika sa smanjenim mogućnostima, uključujući osobe sa invaliditetom, osobe s težim zdravstvenim problemima, osobe koje žive u ruralnim i udaljenim oblastima, osobe koje se suočavaju sa socijalno-ekonomskim poteškoćama.

Prilikom osmišljavanja svojih projekata i aktivnosti, organizacije bi trebalo da imaju inkluzivan pristup sa ciljem da pomognu u rešavanju različitih prepreka s kojima se učesnici sa smanjenim mogućnostima suočavaju i koje im mogu ometati učešće:

 • invaliditet i hendikep (fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja);
 • zdravstveni problemi (teške i hronične bolesti);
 • ekonomske prepreke (nizak životni standard, niska primanja, zavisnost od sistema socijalne zaštite, dugotrajna nezaposlenost, siromaštvo);
 • geografske prepreke (pojedinci iz udaljenih, ruralnih ili nerazvijenih oblasti);
 • prepreke povezane sa sistemima obrazovanja i obuka (pojedinci koji rano napuštaju školu i odrasli polaznici s niskim kvalifikacijama, koji su upisani na neke od programa za odrasle) i
 • kulturološke razlike (pojedinci s migrantskim ili izbegličkim statusom, ljudi koji pripadaju nacionalnoj ili etničkoj manjini, korisnici znakovnog jezika).

Program pruža dodatnu finansijsku podršku ustanovama koje u svoje projektne aktivnosti uključuju pojedince sa smanjenim mogućnostima i na taj način omogućava njihovo nesmetano učešće.

KA131 projekti mobilnosti u visokom obrazovanju pružaju mogućnost osobama sa smanjenim mogućnostima koje idu na mobilnost da ostvare pravo na sledeća dodatna sredstva:

 • Dodatnih 250 evra mesečno ukoliko je reč o dugoročnoj mobilnosti (trajanje mobilnosti je najmanje 2 meseca);
 • Dodatnih 100 evra za kratkoročnu mobilnost u trajanju 5−14 dana;
 • Dodatnih 150 evra ukoliko je reč o kratkoročnoj mobilnosti u trajanju 15−30 dana;
 • Sredstva za putne troškove, za kratkoročnu mobilnost, obračunate na osnovu udaljenosti definisane alatom Evropske komisije Distance Band Calculator;
 • Sredstva za putne troškove za studente sa smanjenim mogućnostima, koji idu u partnerske zemlje na mobilnost;
 • Dodatna sredstva u formi stvarnih troškova kojima se pokriva 100% troškova koji su potrebni učesnicima s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama kako bi se omogućilo njihovo učešće u mobilnosti, kao i licima u pratnji, ukoliko su potrebna. Ovi troškovi moraju biti biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus.

U vezi sa ovim dodatnim sredstvima, pored osnovne organizacione podrške po učesniku za pripremu mobilnosti, KA131 projekti mobilnosti u visokom obrazovanju obezbeđuju dodatnu finansijsku podršku samoj ustanovi za organizaciju mobilnosti za osobu sa smanjenim mogućnostima u vidu dodatnih 100 evra po učesniku kome je potrebna dodatna podrška.

U okviru KA1 projekata mobilnosti, ustanovama u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih je omogućeno da učenike i zaposlene sa smanjenim mogućnostima šalju na periode stručnog usavršavanja u druge evropske zemlje.

Ustanove ostvaruju pravo na dodatnih 100 evra po učesniku sa smanjenim mogućnostima u cilju pružanja adekvatne podrške prilikom organizacije aktivnosti mobilnosti. Specifičnost u okviru KA1 projekata mobilnosti u obrazovanju odraslih jeste da su odrasli polaznici koji imaju pravo učešća u mobilnosti, polaznici sa smanjenim mogućnostima − a naročito odrasli s niskim nivoom kvalifikacija* koji su upisani na neki od obrazovnih programa za odrasle**.

Učesnicima sa smanjenim mogućnostima su takođe na raspolaganju sredstva za troškove koji su neophodni da bi se omogućilo njihovo učešće u projektu, poput troškova zdravstvene nege, troškova za lica u pratnji i sl. Ovi troškovi se priznaju u celosti (100%) ukoliko nisu obuhvaćeni budžetskim kategorijama namenjenim za putovanje i individualnu podršku; moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus.

* Odrasli s niskim nivoom kvalifikacija smatraju se onda kada imaju stečene kvalifikacije niže od nivoa 3 prema NOKS-u (niže od srednjoškolskog obrazovanja).

** Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (FOOO);

 • Srednje obrazovanje odraslih (vanredni polaznici srednjeg obrazovanja, odrasli stariji od 17 godina);
 • Programi za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih u srednjem obrazovanju;
 • Programi neformalnog obrazovanja kojima se stiču ključne kompetencije;
 • Programi obuka kojima se stiču kompetencije i kvalifikacije kod javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA);
 • Programi i druge aktivnosti neformalnog obrazovanja i obučavanja odraslih u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), drugih državnih organa i ustanova, udruženja i komora a kojima nezaposlena i zaposlena lica stiču kompetencije od važnosti za lični i profesionalni razvoj, zapošljavanje, održanje zaposlenja i karijerno napredovanje kao i upravljanje karijerom i donošenje odluka o daljem obrazovanju i zapošljavanju.

Erazmus+ program svim učesnicima međunarodnih mobilnosti pokriva troškove puta, smeštaja, ishrane, kao i zdravstvenog osiguranja u slučaju omladinskih razmena. Pored osnovnih troškova, ukoliko projekat uključuje mlade i omladinske radnike sa smanjenim mogućnostima, na raspolaganju su sledeća dodatna sredstva:

 • Dodatna finansijska podrška za organizovanje mobilnosti za osobu sa smanjenim mogućnostima u vidu 100 evra po učesniku mobilnosti;
 • Dodatna sredstva u formi stvarnih troškova kojima se pokriva 100% troškova koji su potrebni učesnicima s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama kako bi se omogućilo njihovo učešće u mobilnosti, kao i licima u pratnji ukoliko su potrebna; troškovi moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus.

KA2 projekti partnerstava za saradnju takođe podržavaju inkluziju osoba sa smanjenim mogućnostima u sprovođenju projektnih aktivnosti ili učešću u nekom njegovom delu. Prema tome, u okviru ovih projekata, osobama sa smanjenim mogućnostima na raspolaganju su sredstva za troškove koji su neophodni da bi se omogućilo njihovo učešće u projektu, poput troškova za lice u pratnji (uključujući troškove puta i individualnu podršku ukoliko ta sredstva već nisu tražena kroz budžetske kategorije namenjene putovanju i individualnoj podršci). Troškovi moraju biti prijavljeni i opravdani od strane ustanove/organizacije nosioca projekta i odobreni od strane Fondacije Tempus. 

S tim u vezi, ustanova/organizacija koja na aktivnosti učenja, nastave i obuka šalje pojedince sa smanjenim mogućnostima, ostvaruje pravo na dodatnih 100 evra po učesniku kome je potrebna dodatna gorenavedena potpora zarad pružanja adekvatne podrške prilikom organizacije ovih aktivnosti.

Za više informacija o učešću u Erazmus+ projektima za osobe sa smanjenim mogućnostima, pogledajte Programski vodič ili se obratite Info centru Fondacije Tempus putem adrese info@tempus.ac.rs.

Skip to content