Akreditovani projekti mobilnosti

Ustanove koje poseduju Erazmus akreditaciju u oblasti opšteg obrazovanja mogu da se prijave za projekte mobilnosti koji su namenjeni isključivo akreditovanim ustanovama. Projektne prijave se oslanjaju na prethodno odobreni Erazmus Plan, tako da detaljniji plan aktivnosti nije potreban. Umesto toga, prijave služe određivanju budžeta za sledeći set planiranih aktivnosti.

Ko može da se prijavi?

Ustanove koje poseduju Erazmus akreditaciju u oblasti opšteg obrazovanja.

Kako i kada se podnosi projektna prijava?

Projektne prijave se podnose Fondaciji Tempus, do 20. februara 2024. godine u 12 časova po srednjoevropskom vremenu.

Koliko traju projekti?

Početno trajanje svih projekata akreditovanih organizacija biće 15 meseci. Nakon 12 meseci sve ustanove će imati mogućnost da produže svoje projekte tako da ukupno traju 24 meseca.

Koliki je dozvoljen broj projektnih prijava?

Ustanova može da prijavi samo jedan projekat po konkursnom roku.

Kako se finansiraju projekti mobilnosti za akreditovane organizacije?

Kvalitet prijave, sa naročitim fokusom na kvalitet Erazmus plana, ocenjuje se u procesu prijave za akreditaciju, te se stoga kvalitativna ocena prijava ne vrši u fazi dodele sredstava.

Određivanje visine granta se vrši na osnovu:

• Ukupnog budžeta izdvojenog za akreditovane organizacije;
• Aktivnosti navedenih u prijavi;
• Iznosa osnovnog i maksimalnog granta;
• Sledećih kriterijuma: učinka podnosilaca projekata, programskih prioriteta i geografske ujednačenosti.

Detaljna pravila vezana za određivanje granta i iznos izdvojenih sredstava za ovaj tip projekta i u tekućem pozivu nalaze se u sledećim dokumentima:

Opšte obrazovanje

Sredstva za akreditovane organizacije će biti ograničena te se akreditovanim školama i organizacijama savetuje da se posavetuju sa Fondacijom Tempus u pogledu predloga broja mobilnosti za datu godinu. Ukoliko zainteresovane organizacije nemaju iskustva u međunarodnim projektima i saradnji, preporuka je da se prvo prijave na kratkoročne projekte mobilnosti.

Detaljnije informacije možete videti u Programskom vodiču.

Skip to content