Eurydice

Eurydice mreža pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi. Mrežu čini 42 nacionalne jedinica sa sedištem u 37 zemalja koje učestvuju u EU programu Erazmus+ (zemlje članice Evropske unije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Severna Makedonija, Norveška, Turska i Srbija). Radom mreže koordinira Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

Putem Eurydice mreže prikupljaju se podaci o tome kako su pitanja značajna za sistem obrazovanja regulisana u različitim zemljama Evrope. Na osnovu prikupljenih podataka, Mreža izdaje brojne publikacije (tematski izveštaji, serije ključnih podataka i komparativne studije). Sve objavljene publikacije dostupne su na engleskom jeziku na sajtu Eurydice mreže i na EU Bookshop, dok publikacije prevedene na srpski jezik možete pogledati OVDE.

Osim publikacija, preko Eurydice mreže možete pristupiti sveobuhvatnim opisima obrazovnih sistema država koje su deo mreže, i to odabirom pregleda države ili teme. Sve informacije su dostupne na engleskom jeziku, a u pojedinim slučajevima i na drugim evropskim jezicima. Opis obrazovnog sistema Republike Srbije je opisan i na srpskom jeziku. 

2022

Eurydice nacionalna jedinica i EPALE nacionalni tim za podršku u okviru Fondacije Tempus realizovali su onlajn događaj pod nazivom ”Obrazovanje odraslih u Republici Srbiji i Evropi” 3. juna 2022. godine.

Na ovom događaju su predstavljeni nacionalni i evropski kontekst politika i praksi u oblasti obrazovanja odraslih.

Konferenciji su prisustvovali zaposleni u ustanovama za obrazovanje odraslih, kao i predstavnici pojedinih visokoškolskih ustanova, nevladinog sektora, kao i donosioci odluka. U okviru konferencije predstavljena je Eurydice studija pod nazivom Adult Education and Training in Europe, koju je Daniela Kocanova, predstavnica Evropske komisije, prikazala kroz glavne oblasti ispitivanja i interesantne podatke. Studija je dostupna i na srpskom jeziku na ovom linku. Celokupan snimak ovog događaja dostupan je na YouTube kanalu Fondacije Tempus.


Fondacija Tempus – nacionalna jedinica mreže Eurydice – u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizovala je godišnju konferenciju „Inicijalno obrazovanje nastavnika jezika: politike i prakse” 20. oktobra 2022. godine.

Konferenciji je prisustvovalo više od sto učesnika, među kojima je bilo najviše nastavnika jezika na različitim nivoima obrazovanja, ali i istraživača, stručnih saradnika, studenata i predstavnika drugih ustanova koje se bave obrazovanjem.
Snimak konferencije dostupan je na YouTube kanalu Fondacije Tempus

2021

Fondacija Tempus – Eurydice nacionalna jedinica, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizovala je godišnju konferenciju „Nastava i učenje matematike i prirodnih nauka u Republici Srbiji i Evropi” 4. i 5. oktobra 2021. godine. Na konferenciji su predstavljeni nacionalni i evropski kontekst nastave i učenja matematike i prirodnih nauka i primeri dobre prakse u ovoj oblasti.

Konferenciji je prisustvovalo oko 100 nastavnika iz osnovnih i srednjih škola širom Srbije, kao i predstavnika visokoškolskih i drugih ustanova i organizacija u Srbiji.

Snimak prvog dana konferencije dostupan je ovde, a snimak drugog dana ovde.

2020

Fondacija Tempus i Eurydice mreža su od 24. do 26. juna 2020. godine organizovale onlajn  konferenciju „Stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika“. Na konferenciji je predstavljen nacionalni kontekst i politike koje se odnose na stručno usavršavanje, kao i aktuelne studije mreže Eurydice na ovu temu. Govorilo se i o različitim oblicima stručnog usavršavanja, kako u okviru obrazovnog sistema u Srbiji, tako i u okviru međunarodnih mreža i projekata.

Konferenciji je prisustvovalo oko 200 nastavnika i stručnih saradnika širom Srbije, predstavnika visokoškolskih i drugih ustanova, kao i predstavnici Evropske komisije koji su tokom svojih obraćanja prikazali preliminarne rezultate nove Eurydice studije Teachers in Europe 2019/20. 

Snimak konferencije možete pogledati na YouTube kanalu Fondacije Tempus.

2019

Fondacija Tempus – Eurydice mreža, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizovala je konferenciju „Digitalne kompetencije u inicijalnom obrazovanju nastavnika“ 4. jula 2019. godine u Beogradu.

Konferenciji je prisustvovalo oko 100 učesnika sa visokoškolskih i drugih ustanova i organizacija u Srbiji. Učesnici  iz zemlje i inostranstva su u plenarnom delu govorili o promenama načina na koji podučavamo i učimo u digitalnoj eri i o potrebi integrisanja digitalnih kompetencija u inicijalno obrazovanje nastavnika.

Predstavljena je i nova Eurydice publikacija Digitalno obrazovanje u školama u Evropi koja će biti objavljena na jesen.

Drugi deo konferencije bio je posvećen radu u manjim grupama, čiji je fokus bio na tome kako menjati standarde za inicijalno obrazovanje nastavnika, koje kompetencije treba da imaju budući nastavnici, kako integrisati digitalnih kompetencija u PPM predmete i koje kompetencije treba da imaju recenzenti koji ocenjuju programe za obrazovanje nastavnika.  Takođe je bilo reči o tome da li studenti treba da upoznaju tokom studija šta su MOOS-ovi, da li treba da imaju obavezni ili izborni predmet-e za obrazovni softver.

2018

Fondacija Tempus – Eurydice mreža, u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, organizovala je konferenciju „Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika osnovne škole“ 3. jula 2018. godine u Beogradu. Konferenciji je prisustvovalo 175 nastavnika iz gradova širom Srbije. Učesnici iz zemlje i inostranstva su u plenarnom delu govorili o raznovrsnim temama: nastavi pisanja u ranom uzrastu, integrisanom učenju jezika i nejezičkih sadržaja, korišćenju prilagođene beletristike i nastavi jezika u velikim grupama. Predstavljena je i platforma EPALE, koju nastavnici mogu da koriste za razmenu materijala i ideja, diskusiju i komentare. Drugi deo konferencije bio je posvećen praktičnom radu u manjim grupama, čiji je fokus bio na unapređenju i podsticanju usmenog izražavanja na engleskom, nemačkom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, kao i na motivisanju učenika za aktivno učešće u nastavi.

Uvodna obraćanja i prezentacije učesnika plenarnog dela konferencije možete pronaći na YouTube kanalu Fondacije Tempus.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati na našoj Fejsbuk stranici.

2017

Fondacija Tempus, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Eurydice mrežom, kao i partnerima, Užičkim centrom za prava deteta i Centrom za interaktivnu pedagogiju je organizovala konferenciju „Uključenost roditelja u rad škola i predškolskih ustanova“, 12. maja 2017. godine u Hotelu Metropol u Beogradu. Cilj konferencije je bio povećanje svesti svih interesnih grupa o značaju i mogućnostima uključivanja roditelja u rad škola i predškolskih ustanova zarad unapređenja obrazovnih politika i podizanja kvaliteta obrazovanja. Događaju je prisustvovalo preko dve stotine predstavnika svih ciljnih grupa koji svojim radom mogu da doprinesu boljoj uključenosti roditelja u rad obrazovno-vaspitnih ustanova, pre svega predstavnika Ministarstva i lokalnih samouprava, nastavnika i direktora školskih i predškolskih ustanova, predstavnika roditeljskih udruženja kao i sami roditelji.

2016

U petak, 01. jula 2016. godine, održana je konferencija „Metodika nastave stranih jezika u osnovnom i srednjem obrazovanju“, koju su organizovali Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Fondacija Tempus i Eurydice mreža. Na konferenciji je bilo reči o izazovima nastave stranih jezika, motivaciji učenika, kao i o metodici nastave stranih jezika. Učesnici konferencije su imali priliku da prisustvuju interaktivnim paralelnim sesijama, posvećenim metodici nastave stranih jezika: engleski jezik (osnovno obrazovanje), engleski jezik (srednje obrazovanje), francuski jezik, nemački jezik, ruski jezik, motivacija učenika. 

2015

U decembru 2015. godine održana je konferencija posvećena nastavi stranih jezika, ,,Obrazovne politike i organizacija nastave stranih jezika u srednjem obrazovanju”. Na konferenciji su, između ostalog, predstavljeni rezultati Eurydice studije o nacionalnim testovima stranih jezika u evropskim zemljama. 

2014

Eurydice mreža je prvi put predstavljena domaćoj stručnoj javnosti u okviru konferencije ,,Praćenje obrazovnih politika zasnovano na podacima – od ideje do sprovođenja koncepta” u decembru 2014. godine. 

Skip to content