Obrazovanje odraslih

Erazmus+ program pruža mogućnost ustanovama i organizacijama iz oblasti obrazovanja odraslih da pošalju polaznike obuka i svoje zaposlene na period učenja i stručnog usavršavanja u druge evropske zemlje ili učestvuju u projektima međunarodnih saradnji.

Ustanove i organizacije iz Srbije mogu da imaju ulogu koordinatora, odnosno podnosioca projektne prijave ili partnera na projektu.

Ustanovama iz oblasti obrazovanja odraslih dostupne su sledeće mogućnosti za učešće u programu:
  1. KA1 Projekti mobilnosti – U okviru ovih projekata, ustanove mogu da pošalju svoje polaznike i zaposlene na kraće ili duže periode stručnog usavršavanja u neku od programskih zemalja ili mogu da organizuju različite aktivnosti dolaznih mobilnosti za partnerske institucije. Za polaznike i zaposlene u ustanovama aktivnim u oblasti obrazovanja odraslih dostupni su kratkoročni i akreditovani projekti mobilnosti sa ciljem jačanja kvaliteta nastave, evropske dimenzije u nastavi i doprinosa Evropskom obrazovnom prostoru.
  2. KA2 Partnestva u oblasti obrazovanja odraslih omogućavaju ustanovama da učestvuju u projektima međunarodne saradnje, da ojačaju svoje kapacitete i proizvedu inovativne rezultate. Mogu biti različite veličine i obima pa shodno tome je moguće učestvovati u partnerstvima za saradnju ili malim partnerstvima u oblasti obrazovanja odraslih.
Skip to content