Projekti za aktivno učešće mladih

Ova vrsta projekata pruža mogućnosti za uključivanje mladih iz Srbije u procese donošenja odluka o pitanjima koja ih najviše pogađaju. Mladima se daje priliku da komuniciraju sa donosiocima odluka na lokalnom i međunarodnom nivou. Ovi projekti mogu trajati do 24 meseca.

Projekti za aktivno učešće mladih daju mogućnost:

  • da na jednom mestu okupi mlade i donosioce odluka kako bi se ostvario dijalog i pokrenulo rešavanje pitanja važnih za mlade;
  • razvijanja digitalne veštine i medijske pismenosti kod mladih, kako bi mogli lakše da prepoznaju dezinformacije, lažne vesti, propagandu i na taj način se dodatno zaštite;
  • da se upotrebe alternativni, inovativni, digitalni vidove učešća mladih, kao i da se učešće produži ka različitim oblastima od značaja za mlade (zdravstvo, sport, zaštita životne sredine i dr.) bez obzira na to da li su pod upravom javnog ili privatnog sektora;
  • da pripremi mlade za učešće u društvu i dr.

U ovim projektima se podstiče nekonvencionalno učešća mladih upotrebom alternativnih i digitalnih oblika učešća, kao i učešće mladih u drugim sektorima kao što su zdravlje, sport, obrazovanje jer većina društvenih problema utiče i na mlade.  Spisak mogućih aktivnosti nije unapred definisan i zavise od Vaše kreativnosti, potreba mladih i donosioca odluka na koje želite da utičete.

Uputstvo za popunjavanje Erazmus+ prijavnih formulara za projekte aktivnog učešća mladih za 2021. godinu, možete pronaći u nastavku:

Detaljnije informacije o projektima za aktivno učešće mladih mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Skip to content