Projekti za aktivno učešće mladih

Ova vrsta projekata pruža mogućnosti za uključivanje mladih iz Srbije u procese donošenja odluka o pitanjima koja ih najviše pogađaju. Mladima se daje priliku da komuniciraju sa donosiocima odluka i uzmu aktivno učešće u društvenom životu na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Ovi projekti mogu trajati od 3 do 24 meseca.

Projekti za aktivno učešće mladih daju mogućnost:

  • svim mladima, a posebno mladima sa smanjenim mogućnostima da se, kreiranjem adekvatnih prilika za uključivanje angažuju i steknu znanja o aktivnom učešću u društvenom životu u cilju postizanja značajnije građanske, ekonomske, socijalne i kulturne participacije mladih;
  • razvijanja digitalnih veština i medijske pismenosti kod mladih, kako bi mladi mogli lakše da prepoznaju dezinformacije, lažne vesti, propagandu i na taj način se dodatno zaštite;
    podizanja svesti mladih o zajedničkim evropskim vrednostima i procesu evrointegracija, kao i ostvarenju Evropskih ciljeva za mlade;
  • da se na jednom mestu okupe mlade i donosioci odluka kako bi se ostvario dijalog i pokrenulo rešavanje pitanja važnih za mlade na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

U ovim projektima se podstiče nekonvencionalno učešća mladih upotrebom alternativnih i digitalnih oblika učešća, kao i učešće mladih u drugim sektorima kao što su zdravlje, sport, obrazovanje jer većina društvenih problema utiče i na mlade. Spisak mogućih aktivnosti nije unapred definisan i zavise od vaše kreativnosti, potreba mladih i donosioca odluka na koje želite da utičete.

Ukupan odobren budžet za projekte mobilnosti u oblasti mladih u 2023. godini je 86.719 evra, raspoređen u dva konkursna roka. Važno je napomenuti da je 25% sredstava namenjeno projektima koji uključuju partnere iz zemalja koje ne učestvuju punopravno u Erazmus+ programu. Više informacija o tome koje države su članice programa možete da pronađete .

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava u 2024. godini je 20. februar do 12 časova po srednjoevropskom vremenu.

Detaljnije informacije o projektima za aktivno učešće mladih mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Skip to content