Projekti mobilnosti

U okviru KA1 projekata mobilnosti škole i predškolske ustanove imaju mogućnost da pošalju učenike i svoje zaposlene na period učenja i stručnog usavršavanja u neku od država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu. Ovim projektima se podržava internacionalizacija kao i jačanje kapaciteta ustanova.

Koji su ciljevi KA1 projekata mobilnosti?
 • promovisanje vrednosti inkluzije i različitosti, tolerancije i demokratskog učešća u društvu,
 • promovisanje znanja o zajedničkom evropskom nasleđu i različitostima,
 • podršku razvoju profesionalnog umrežavanja širom Evrope.
 • podršku profesionalnom razvoju nastavnika i nenastavnog osoblja,
 • promovisanje korišćenja novih tehnologija i inovativnih nastavnih metoda,
 • poboljšanje jezičke nastave i jezičke raznolikosti u školama,
 • podršku razmeni i prenosu najboljih praksi u nastavi i razvoju škola.
 • izgradnju kapaciteta škola za prekograničnu saradnju i razmenu i za sprovođenje visoko kvalitetnih projekata mobilnosti,
 • pružanje mogućnosti mobilnosti svakom učeniku u opštem obrazovanju,
 • negovanje prepoznavanja ishoda učenja tokom perioda mobilnosti za zaposlene i učenike.
Koju ulogu mogu imati ustanove koje prijavljuju KA1 projekat?
Ustanove iz Srbije mogu imati ulogu koordinatora projekta (podnosioca projektne prijave) i ulogu partnera na projektu.

Većina ponuđenih tipova aktivnosti u okviru KA1 projekata mobilnosti se odnose na odlazne mobilnosti. To znači da ustanova iz Srbije koja prijavljuje projekat šalje svoje učenike i/ili zaposlene na stručno usavršavanje u inostranstvu. Međutim, postoje mogućnosti i za dolazne mobilnosti, što znači da ustanove iz Srbije koje prijavljuju projekat mogu da traže finansiranje i za učesnike koji bi došli iz inostranstva.

Cilj dolaznih mobilnosti je isti kao i za odlazne: jačanje kapaciteta i međunarodne saradnje ustanove koordinatora projekta.

U ovom slučaju, ustanove ne moraju da podnose svoj projekat, već imaju ulogu domaćina za učesnike iz drugih zemalja. To znači da je ustanova iz Srbije partner nekog drugoj ustanovi iz Evrope koja prijavljuje projekat i ustanova iz Srbije je odgovorna za primanje učesnika mobilnosti i za ponudu i organizaciju programa aktivnosti.

Koje vrste KA1 projekata postoje?

Pre nego što se prijavite, potrebno je da odaberete vrstu KA1 projekata mobilnosti.

Ova vrsta projekata omogućava ustanovama koje se prijavljuju da organizuju različite aktivnosti mobilnosti za zaposlene i učenike tokom perioda od 6 do 18 meseci. Ovo je najbolji izbor za ustanove koje se prvi put prijavljuju na projekte u okviru programa Erazmus+.

Ova vrsta projekata je namenjena ustanovama koje poseduju Erazmus akreditaciju u oblasti opšteg obrazovanja. Ovo je poseban način na koji se akreditovanim ustanovama omogućava da dobijaju finansiranje za duži period organizovanja mobilnosti (za zaposlene i učenike) i sprovođenja strategije internacionalizacije iznete u njihovom Erazmus Planu, koja bi trebalo da se zasniva na potrebama i dugoročnim ciljevima ustanove. Sredstva za akreditovane organizacije će biti ograničena.

Koji su tipovi aktivnosti mogući u okviru projekata?

Ovde možete videti tipove aktivnosti odlaznih mobilnosti koji su dostupni i zajednički za obe vrste projekata mobilnosti.

• Posmatranje na radnom mestu u trajanju od 2 do 60 dana;
• Držanje nastave u trajanju od 2 do 365 dana;
• Kursevi i treninzi u trajanju od 2 do 30 dana. Sredstva koja pokrivaju cenu kursa su ograničena na maksimalno 10 dana po učesniku.

Pored fizičke mobilnosti, zaposleni će imati mogućnost i kombinovanja fizičke i virtuelne mobilnosti. U tom slučaju, minimum i maksimum trajanja se odnosi na komponentu fizičke mobilnosti.

• Grupna mobilnost učenika u trajanju od 2 do 30 dana;
• Kratkoročna mobilnost učenika u trajanju od 10 do 29 dana;
• Dugoročna mobilnost učenika u trajanju od 30 do 365 dana.


Pored fizičke mobilnosti, učenici će imati mogućnost i kombinovanja fizičke i virtuelne mobilnosti. U tom slučaju, minimum i maksimum trajanja se odnosi na komponentu fizičke mobilnosti.

Za dolazne mobilnosti na raspolaganju su sledeći tipovi aktivnosti:
 • Gostovanje pozvanih stručnjaka u trajanju od 2 do 60 dana. Ustanove mogu pozvati edukatore, nastavnike i stručnjake iz inostranstva koji bi doprineli usavršavanju metoda nastave, na primer;
 • Prihvatanje nastavnika na period obuke. Ustanova koja prijavljuje KA1 projekat može biti domaćin za nastavnike na obuci.
 • Pripremne posete partnerskoj ustanovi pre same mobilnosti. Ove posete se odnose na posebne situacije poput pripreme učesnika sa smanjenim mogućnostima ili pripreme dugoročnih mobilnosti. Ne odnose se na pripremu za odlazak na kurs ili obuku za zaposlene.
Kome i kada se podnose prijave za projekte mobilnosti?

Projektne prijave se podnose Fondaciji Tempus, do 20. februara 2024. godine u podne. 

Pravila finansiranja

Sredstva koja se dobijaju za projekte mobilnosti se odnose na sledeće troškove:

 • organizaciona podrška,
 • individualna podrška,
 • troškovi puta,
 • pripremne posete,
 • podrška za učesnike sa smanjenim mogućnostima i za osobe u pratnji gde je to neophodno,
 • cena kursa,
 • jezička podrška,
 • vanredni troškovi.

Detaljnije informacije o svakoj od ovih stavki možete naći u Programskom vodiču.

Erazmus standard kvaliteta

Za sprovođenje svih aktivnosti u okviru KA1 projekata mobilnosti mora da se poštuje Erazmus standard kvaliteta koji podrazumeva određeni način sprovođenja izbora i pripreme učesnika mobilnosti, vrednovanja i priznavanja ishoda učenja, kao i promovisanja projektnih rezultata.

Posebno važno je da ustanove u okviru svojih projekata podstiču inkluziju, ekološku održivost (prvenstveno se misli na upotrebu slabih zagađivača kada je u pitanju odabir prevoza za različite aktivnosti) i digitalno obrazovanje.

Skip to content