Partnerstva za saradnju u oblasti mladih

Ukoliko je vaša organizacija/institucija već imala iskustvo sa međunarodnom saradnjom u oblasti mladih, KA2 projekti partnerstva za saradnju su preporučeni drugi korak.

Ova ključna akcija omogućava saradnju Srbije i drugih zemalja sa ciljem sticanja iskustava u međunarodnoj saradnji, jačanjem kapaciteta i kreiranjem visoko kvalitetnih proizvoda intelektualnog rada.

U zavisnosti od ciljeva projekta, uključenih organizacija, očekivanog uticaja i drugih elemenata partnerstva za saradnju mogu biti različite veličine i obima, te u skladu sa time mogu i prilagođavati svoje aktivnosti.

Pri odabiru tipa projekta, trebalo bi uzeti u obzir ciljeve vašeg projekta, kapacitet projektnih partnera i iskustva vaše organizacije. Mogući su sledeći projekti:

Svrha ove vrste projekata, jeste zapravo povećanje kvaliteta usluga i aktivnosti svih aktera omladinskog rada, kao i otvaranje omladinskog rada akterima van našeg sektora. Lokalnom i međunarodnom saradnjom je moguće raditi na zajedničkim potrebama i prioritetima omogućavajući promene unutar organizacija pa čak i na nivou sektora, dovodeći do unapređenja starih i kreiranja novih pristupa a sve u skladu sa mogućnostima organizacija partnera na projektu. 

Mogućnosti koje je pored gore pomenutih oblika saradnje i jačanja kapaciteta, moguće posebno budžetirati samo u okviru ove vrste projekata, jesu konkretni proizvodi intelektualnog rada. Proizvodi mogu biti u obliku programa obuka, brošura, različitih vrsta istraživanja, internet platformi, edukativnih igara i stripova i mnogih drugih alata koji se mogu koristiti u omladinskom radu u Srbiji i Evropi. 

Spisak i teme mogućih aktivnosti na ovim projekata nisu unapred definisani i zavise od Vaše kreativnosti i potreba omladinskog sektora i mladih.

Za projekte partnerstava za saradnju organizacija podnosilac projektne prijave bira jedan od ponuđenih unapred definisanih iznosa, koji mogu biti 120 000, 250 000 ili 400 000 evra.

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava je 22. mart 2023. godine u 12 časova po srednjoevropskom vremenu. Prijave se podnose Fondaciji Tempus.

Ukoliko do sada niste imali prilike da sprovodite projekte ključne akcije 2, mala partnerstva u oblasti mladih predstavljaju odličan prvi korak jer su dizajnirana kako bi bila lakše dostupna organizacijama manjeg obima i mladima sa smanjenim mogućnostima.

Uz niže grantove, kraći period trajanja projekta i pojednostavljene administrativne zahteve, ova vrsta projekata olakšava učešće novih, manje iskusnih lokalnih organizacija.

Mala partnerstva omogućavaju fleksibilnost u pogledu mešanja i upotrebe nacionalnih i transnacionalnih aktivnosti i mogu doprineti umrežavanju među organizacijama, kao i povezivanju omladinskih politika na svim nivoima.

Važno je napomenuti da se primarni ciljevi partnerstava za saradnju odnose i na mala partnerstva, u skladu sa obimom projekata.

Prvi rok za podnošenje projektnih prijava je 22. mart 2023. godine u 12 časova po srednjoevropskom vremenu, dok je drugi rok predviđen za 4. oktobar 2023. godine takođe u podne. Prijave se podnose Fondaciji Tempus.

Detaljnije informacije o projektima partnerstva za saradnju mogu se naći u tekstu Erazmus+ programskog vodiča.

Skip to content