Konkurisanje

Evropska komisija svake godine objavljuje novi Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata u kojem su detaljno opisane sve vrste projekata i rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču, koji se takođe izdaje svake godine uz Opšti poziv. 

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova.

Takođe su Vam dostupne i informacije o potrebnim formularima za podnošenje Erazmus+ projekata, kao i detaljna uputstva i redosled koraka za registraciju OID i PIC broja.

Za akreditovane projekte mobilnosti biće neophodno da ustanove u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, kao i za sektor mladih, dobiju određene akreditacije, koje omogućavaju strateško planiranje i razvijanje institucionalnih kapaciteta. Slično tome, visokoškolskim ustanovama se dodeljuje Erazmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na osnovu koje one mogu da konkurišu i učestvuju u okviru projekata Erazmus+ programa.

Za ustanove i organizacije koje konkurišu za projekte mobilnosti iz oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, Evropska komisija je pripremila Vodič za saradnju sa posredničkim organizacijama.

Konačno, Fondacija Tempus svojim mnogobrojnim aktivnostima pruža podršku kako organizacijama, tako i pojedincima u ličnom i profesionalnom razvoju, a među dostupnim aktivnostima izdvajamo Info dane i radionice.

Skip to content