Erazmus+ akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika

Evropska komisija je prepoznala ključnu ulogu nastavnika i edukatora u procesu uspostavljanja Evropskog obrazovnog prostora i naglasila važnost postojanja visokokompetentnih i motivisanih nastavnika i edukatora, koji bi imali niz mogućnosti za podršku i profesionalni razvoj tokom svoje karijere. Evropska komisija je predložila veći broj aktivnosti za prevazilaženje izazova s kojima se danas suočavaju nastavnici, uključujući i plan za pokretanje Erazmus+ akademija za unapređenje obrazovanja nastavnika. Očekuje se da razvoj ovih projekata poveća interesovanje za nastavničku profesiju i da osigura visokokvalitetno početno obrazovanje nastavnika, ali i njihov kontinuirani profesionalni razvoj.

Koji su glavni ciljevi ove vrste projekata?

Erazmus+ akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika imaju za cilj stvaranje evropskih partnerstava između institucija koje se bave obrazovanjem i obukama nastavnika. Njihovi prioriteti su višejezičnost i kulturna različitost, razvoj obrazovanja nastavnika u skladu sa obrazovnom politikom EU i doprinos dostizanju ciljeva Evropskog obrazovnog prostora.

Glavni ciljevi ove inicijative su:
• doprinos poboljšanju praksi i politika u vezi sa obrazovanjem nastavnika u Evropi, umrežavanjem institucija i stvaranjem zajednica praksi;
• jačanje evropske dimenzije i internacionalizacije obrazovanja nastavnika inovativnom i praktičnom saradnjom sa fokusom na ključne prioritete EU, poput učenja u digitalnom svetu, održivosti, jednakosti i inkluzije;
• razvoj i zajedničko testiranje različitih modela mobilnosti (virtuelnih, fizičkih, kombinovanih) u inicijalnom obrazovanju nastavnika;
• razvoj održive saradnje organizacija koje se bave obrazovanjem nastavnika.

Ko može da se prijavi?

Organizacija koja se prijavljuje mora da bude iz neke od država članica Evropske unije ili trećih zemalja pridruženih Programu. Ustanova koja je podnosilac prijave, koja se prijavljuje ispred svih organizacija koje će učestvovati u projektu, mora da bude pružalac usluga obrazovanja nastavnika.
Organizacije koje imaju pravo učešća kao punopravni ili pridruženi partneri su:
• ustanove za obrazovanje nastavnika poput univerziteta, akademija;
• ministarstva i slična javna tela odgovorna za obrazovne politike;
• državna (lokalna, regionalna, nacionalna) i privatna tela odgovorna za razvoj obrazovnih politika za nastavnike i definisanje standarda za nastavničke kvalifikacije;
• tela odgovorna za obrazovanje i obuku nastavnika i nadzor nad njihovim kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem;
• prosvetna udruženja;
• škole koje omogućuju praktičnu nastavu kao deo obrazovanja nastavnika;
• druge škole opšteg i stručnog obrazovanja ili druge organizacije (NVO, nastavnička udruženja) relevantne za ove projekte.
Akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika moraju da uključe najmanje šest punopravnih partnera iz najmanje četiri države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu (uz učešće najmanje tri članice EU), od kojih su:
• najmanje četiri nacionalno priznate institucije za inicijalno obrazovanje nastavnika iz tri različite države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu,
• najmanje jedna nacionalno priznata institucija za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i
• najmanje jedna škola prakse/obuke budućih nastavnika i nastavnika koji već rade.

Gde se prijavljuje i koliko traje projekat?

Projektna prijava se šalje Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA). Projekat traje tri godine.

Koji je raspoloživi budžet po jednom odobrenom projektu?

Za jedan projekat može da bude dodeljen maksimalni iznos od 1.500.000 evra. Sredstva koja je dodelila Evropska komisija ne mogu da pređu 80% ukupnih troškova projekta.

Kada je rok za podnošenje projektnih prijava?

Tačan datum za aktuelni poziv objavljen je na našoj stranici Kalendar rokova

Skip to content