Erazmus+ akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika

AŽURIRANO: Poziv za podnošenje projekata Erazmus+ akademija za unapređenje obrazovanja nastavnika nije otvoren u okviru konkursnog roka za 2023. godinu.

Evropska komisija je prepoznala ključnu ulogu nastavnika i edukatora u procesu uspostavljanja Evropskog obrazovnog prostora i naglasila važnost postojanja visoko kompetentnih i motivisanih nastavnika i edukatora, koji bi imali niz mogućnosti za podršku i profesionalni razvoj tokom svoje karijere. Komisija je predložila veći broj aktivnosti za prevazilaženje izazova sa kojima se danas suočavaju nastavnici, uključujući i plan za pokretanje Erazmusakademija za unapređenje obrazovanja nastavnika. Očekuje se da razvoj ovih akademija poveća interesovanje za nastavničku profesiju i da osigura visokokvalitetno početno obrazovanje nastavnika, ali i njihov kontinuirani profesionalni razvoj.  

Koji su glavni ciljevi ove akcije? 
 

Erazmus+ akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika imaju za cilj stvaranje evropskih partnerstava između institucija koje se bave obrazovanjem i obukama nastavnika. Njihovi prioriteti su višejezičnost i kulturna različitost, razvoj obrazovanja nastavnika u skladu sa obrazovnom politikom EU i doprinos dostizanju ciljeva Evropskog obrazovnog prostora. 

Glavni ciljevi akcije: 

 • Doprinos poboljšanju praksi i politika u vezi sa obrazovanjem nastavnika u Evropi kroz umrežavanje i stvaranje zajednica praksi; 
 • Isticanje evropske dimenzije i internacionalizacije obrazovanja nastavnika kroz inovativnu i praktičnu saradnju sa posebnim fokusom na ključne prioritete EU poput učenja u digitalnom svetu, održivosti, jednakosti i inkluziji; 
 • Razvoj i zajedničko testiranje različitih modela mobilnosti (virtuelnih, fizičkih, kombinovanih) u početnom obrazovanju nastavnika; 
 • Razvoj održive saradnje među organizacijama koje se bave obrazovanjem nastavnika. 
Ko može da se prijavi?
 

Organizacija koja se prijavljuje mora biti iz neke od država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu. Ova organizacija prijavljuje projekat ispred svih partnera koji u njemu učestvuju.  

Organizacije koje imaju pravo učešća kao punopravni ili pridruženi partneri su: 

 • Institucije za obrazovanje nastavnika poput univerzitetaakademija; 
 • Ministarstva i slična javna tela odgovorna za obrazovne politike; 
 • Državna (lokalna, regionalna, nacionalna) i privatna tela odgovorna za razvoj obrazovnih politika za nastavnike i definisanje standarda za nastavničke kvalifikacije; 
 • Tela odgovorna za obrazovanje i obuku nastavnika i nadzor njihovog kontinuiranog profesionalnog usavršavanja;
 • Prosvetna udruženja; 
 • Škole koje omogućuju praktičnu nastavu kao deo obrazovanja nastavnika; 
 • Druge škole opšteg i stručnog obrazovanja ili druge organizacije (NVO, nastavnička udruženja) relevantne za ove projekte. 

Akademije za unapređenje obrazovanja nastavnika moraju uključivati najmanje tri punopravna partnera iz najmanje tri države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu (uz učešće najmanje dve članice EU), od kojih su: 

 • najmanje dve nacionalno priznate institucije za inicijalno obrazovanje nastavnika iz dve različite države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu i 
 • najmanje jedna nacionalno priznata institucija za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika.  

Takođe obavezno je učešće barem jedne škole za praksu. 

Gde se prijavljuje i koliko traje projekat?
 

Projektna prijava se šalje Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA). Projekat traje tri godine.

Koji je raspoloživi budžet po jednom odobrenom projektu?
 

Za jedan projekat može biti dodeljen maksimalni iznos od 1.5 miliona evra. Sredstva dodeljena od strane Evropske komisije ne mogu preći 80% ukupnih troškova projekta.

Rok za prijavu
 

Poziv za podnošenje projekata Erazmus+ akademija za unapređenje obrazovanja nastavnika nije otvoren u okviru konkursnog roka za 2023. godinu.

Skip to content