TCA događaji namenjeni omladinskom sektoru

Na ovoj stranici, zainteresovani pojedinci aktivni u oblasti neformalnog obrazovanja mladih se mogu informisati o TCA (Training and Cooperation Activities) događajima na koje je Fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini.

Za učešće na svim događajima sa spiska, izabranim kandidatima Fondacija Tempus refundira 95% troškova putovanja nakon povratka sa događaja, dok organizatori pokrivaju smeštaj i hranu za učesnike.

Uz opis svakog događaja nalazi se link ka objavi sa više informacija. Prijavljivanje se vrši putem istog linka, a prethodno je neophodno kreirati nalog na SALTO platformi.

Ova stranice se redovno ažurira informacijama o novim pozivima, a kako bi bili obavešteni kada se novi događaj nađe na spisku, zainteresovanima preporučujemo da  se prijave na našu mejling listu.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem mejla tcas@tempus.ac.rs

 

Otvoreni pozivi:

The Power of Non Formal Education

Od 1. do 6. oktobra 2024. u Bukureštu (Rumunija)

Ovaj tematski seminar ima za cilj unapređenje uticaja neformalnog obrazovanja na kvalitet omladinskog rada, kao i promovisanje proaktivnog učešća omladinskih radnika, lidera i drugih aktera u oblasti mladih, svih nivoa iskustava u Erazmus+ programu.

Ciljevi ovog TSA događaja su istraživanje i primena različitih metodologija u neformalnom obrazovanju, analiziranje uloge i percepcije neformalnog obrazovanja u različitim zemljama u okviru Erazmus+ programa, korišćenje neformalnog obrazovanja za promovisanje kulturne raznolikosti i interkulturalnog učenja, istraživanje značenja, uloge i komplementarnosti različitih obrazovnih pristupa (formalnih i neformalnih), uspostavljanje kontakata i partnerstava sa organizacijama u drugim zemljama u okviru programa Erazmus+ i slično.

Ciljna grupa: omladinski radnici, lideri, treneri, projektni menadžeri, volonteri-mentori.

Više informacija i registracioni formular nalaze se na ovom linku.

Rok za prijavu: 18. 8. 2024.


 

(Youth)Boost Your Cooperation

Od 25. do 28. novembra 2024. u Pragu (Češka)

Ovaj TSA događaj usmeren je ka izgradnji partnerstava i razmeni znanja, a posebno je osmišljen za omladinske organizacije koje imaju manje iskustva u inkluziji, kako bi im se pomoglo da se bolje povežu, razmene ideje i efikasno se angažuju u KA2 projektima u okviru Erazmus+ programa.

Ciljevi ovog kontakt seminara su pronalaženje potencijalnih partnera, dobijanje inspiracije za rad na međunarodnim projektima za mlade, razmena dobrih praksi, strategija i primera uspešnih KA2 projekata.

Ciljna grupa: omladinski radnici i projektni menadžeri; predstavnici organizacija koje imaju manje iskustva u radu sa inkluzijom i mladima.

Više informacija i registracioni formular nalaze se na ovom linku.

Rok za prijavu: 28. 8. 2024.


 

Make the Move for Green Inclusion III

Od 22. do 27. oktobra 2024. u Novom Sadu (Srbija)

Cilj ovog međunarodnog kontakt seminara je pronalaženje pouzdanih partnera za omladinske razmene sa akcentom na inkluziju i „zelene“ projekte. U cilju jačanja partnerstava i što boljeg kvaliteta projekata ova aktivnost okupiće, po prvi put, omladinske radnike sa jednom ili dve mlade osobe iz grupa s kojima rade.

Tokom seminara učesnici će dobiti potreban okvir rada, elemente podrške i kvalitetnu obuku koji će im pomoći da u bliskoj budućnosti organizuju omladinske aktivnosti usredsređene na prioritetne teme – životnu sredinu, održivi razvoj i inkluziju.

Ciljna grupa: Tim sastavljen od jednog omladinskog radnika / jedne omladinske radnice i jednog/jedne ili dvoje predstavnika mladih iz iste organizacije. Prioritet će imati učesnici iz organizacija ili grupa koje rade na socijalnoj inkluziji mladih i/ili „zelenim“ projektima. Omladinski radnici moraju da imaju najmanje 18 godina, a mladi u pratnji od 15 do 20 godina.

Više informacija i registracioni formular nalaze se na ovom linku.

Rok za prijavu: 6. 9. 2024.


 

Experiencing Local Youth Work in the Mediterranean: The Europe Goes Local (EGL) Study Visit

Od 22. do 25. oktobra 2024. u Dalmaciji (Hrvatska)

Ova studijska poseta u okviru projekta The Europe Goes Local namenjena je predstavnicima lokalnih samouprava koji će imati prilike da na primeru omladinskog rada u opštinama Split, Vrgorac i Šibenik, razmene primere dobre prakse, umreže se sa kolegama na međunarodnom nivou i saznaju više o primerima podrške mladima na lokalnom nivou.

Učesnici događaja saznaće više o participativnom budžetiranju za mlade, upravljanju omladinskim centrima, lokalnim programima za učešće mladih, sertifikaciji City for Youth, Erazmus+ projektima koji unapređuju učešće mladih, obrazovanju omladinskih radnika, lokalnim omladinskim inicijativama, savetima mladih i još mnogo toga.

Ciljna grupa: omladinski radnici, kreatori omladinskih politika.

Više informacija i registracioni formular nalaze se na ovom linku.

Rok za prijavu: 8. 9. 2024.


 

Introduction Training for Newcomers to Youth Exchanges – BiTriMulti

Od 11. do 15. novembra 2024. u Danskoj

Ova međunarodna obuka namenjena je omladinskim radnicima koji nemaju ili imaju vrlo malo iskustva u međunarodnim razmenama mladih. Tokom nekoliko dana, učesnici će ovladati znanjima i veštinama neophodnim za uspostavljanje i vođenje kvalitetnog projekta omladinske razmene i uspostaviće neophodne međunarodne kontakte s potencijalnim partnerima.

Za učesnike je planiran kratak uvod u program Erazmus+ za mlade, sa naglaskom na omladinske razmene. Saznaće kako da omladinu uključe u planiranje i vođenje takvih projekata i steći će individualno i grupno iskustvo učenja učešćem u radionicama i simuliranom procesu uspostavljanja jednog takvog projekta. Posebna pažnja biće na praksi neformalnog učenja, principima i standardima kvaliteta programa za mlade, koristeći Youthpass.

Ciljna grupa: omladinski radnici, lideri i projektni menadžeri.

Više informacija i registracioni formular nalaze se na ovom linku.

Rok za prijavu: 11. 9. 2024.


 

Za sve gorenavedene TSA događaje, Fondacija Tempus je u mogućnosti da podrži učešće izabranih učesnika iz Srbije i refundira im 95% troškova putovanja po povratku sa događaja, dok organizatori obezbeđuju smeštaj i hranu za učesnike tokom trajanja događaja.

Broj učesnika TSA događaja je ograničen, a svi prijavljeni dobiće povratnu informaciju o statusu svoje prijave. Prilikom izbora učesnika Fondacija Tempus može da organizuje intervju i proveru znanja jezika.

Dodatne informacije mogu da se dobiju slanjem imejla na adresu: tcas@tempus.ac.rs.

Skip to content