TCA događaji namenjeni omladinskom sektoru

Na ovoj stranici, zainteresovani pojedinci aktivni u oblasti neformalnog obrazovanja mladih se mogu informisati o TCA (Training and Cooperation Activities) događajima na koje je Fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini.

Za učešće na svim događajima sa spiska, izabranim kandidatima Fondacija Tempus refundira 95% troškova putovanja nakon povratka sa događaja, dok organizatori pokrivaju smeštaj i hranu za učesnike.

Uz opis svakog događaja nalazi se link ka objavi sa više informacija. Prijavljivanje se vrši putem istog linka, a prethodno je neophodno kreirati nalog na SALTO platformi.

Ova stranice se redovno ažurira informacijama o novim pozivima, a kako bi bili obavešteni kada se novi događaj nađe na spisku, zainteresovanima preporučujemo da  se prijave na našu mejling listu.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem mejla tcas@tempus.ac.rs

 

Otvoreni pozivi:

 

Let’s create inclusive activities

Od 2. 7. 2024. do 6. 7. 2024. u Luksemburgu

Na ovom treningu učesnici će se tokom tri radna dana baviti razvijanjem kompetencija učesnika za organizovanje inkluzivnih grupnih aktivnosti u omladinskom sektoru, osetljivijih na različitosti, kako bi se svi osećali da su prihvaćeni i učestvovali u njima bez obzira na individualne razlike i potrebe.

Inkluzija i uvažavanje različitosti su važni prioriteti Evropskog programa za mlade, ali nisu sve aktivnosti prilagođene širokom opsegu potreba. Ovaj trening je namenjen omladinskim radnicima, organizatorima događaja i fasilitatorima koji primenjuju grupne aktivnosti za mlade u okviru boravaka s noćenjem (omladinske razmene, kursevi, seminari, timsko volontiranje i sl.).

Polaznici treninga naučiće da promišljaju o tome kako se inkluzija i uvažavanje različitosti uklapaju u njihov program i organizaciju. Postaće svesniji potreba (potencijalnih) učesnika i različitosti barijera koje ih sputavaju da se osećaju prihvaćenim i da slobodno učestvuju u aktivnostima. Istražiće različite aspekte osmišljavanja aktivnosti usmerenih na inkluziju i uvažavanje različitosti, uključujući logistiku, metode, tim i komunikaciju. Učesnici će razmeniti praktične alate, metode, resurse i pristupe u radu sa aktivnostima koje uključuju inkluziju i uvažavanje različitosti. Očekuje se aktivan pristup i razmena profesionalnih i ličnih iskustava polaznika.

Napomena: ovo nije osnovni kurs za projektni menadžment ili organizaciju događaja.

Ciljna grupa: omladinski radnici, treneri ili organizatori događaja za mlade koji primenjuju grupne aktivnosti za mlade – posebno oni koji se bave kreiranjem programa, logistikom, timskim radom i komunikacijama.

Više informacija i prijave nalaze se na ovom linku.

Rok za prijavu: 19. 4. 2024.


 

The Power of Non Formal Education

Od 2. 7. 2024. do 7. 7. 2024. u Konigsvinteru kod Bona (Nemačka)

Cilj seminara je jačanje obrazovanja primenom iskustava neformalnog obrazovnog procesa. Konkretnije, težište je na široj percepciji neformalnog obrazovanja i njegovog mogućeg uticaja u različitim evropskim okruženjima, dopunjavanju  formalnog i neformalnog obrazovanja, razvijanju svesti o ulozi neformalnog obrazovanja u društvu, usklađivanju svakodnevnih obrazovnih praksi i određivanju izazova kako bi se uskladile vrednosti koje ističemo i naše svakodnevne aktivnosti.

Seminar će se realizovati na inovativan način uključivanjem u eksperimentalan ciklus učenja: aktivan rad/doživljavanje osećanja, promišljanje i prenošenje znanja. Seminar počinje šest nedelja pre treninga, kada će učesnici jednom nedeljno dobijati vesti sa pedagoškom problematikom u svrhu prikupljanja informacija/dokumentacije potrebne za pripremu biltena. Predviđeno je i formiranje zatvorene grupe na Fejsbuku. 

Od učesnika se očekuje da budu aktivni i razmenjuju iskustva o različitim obrazovnim okruženjima i metodama (igranje uloga, simulacije, vežbe i sl.), promišljaju o metodama i njihovom uticaju, prednostima i ograničenjima u neformalnom obrazovanju i izgradnji pedagoškog procesa, dele utiske i slično.

Predviđena je saradnja sa mentorima koji će dva meseca nakon seminara biti dostupni radi podrške učesnicima u ostvarivanju planiranih aktivnosti.

Ovaj seminar je pravo mesto za nalaženje budućih projektnih partnera.

Ciljna grupa: omladinski radnici, treneri i motivatori, omladinski lideri, projektni menadžeri u oblasti mladih, mentori-volonteri

Više informacija i prijave nalaze se na ovom linku.

Rok za prijavu: 28. 4. 2024.


 

Connector 9.0 − Connecting the world by non-formal learning

Od 2. 7. 2024. do 6. 7. 2024. u Rumuniji

Deveto izdanje seminara Connector ima za cilj da stvori prostor i kontekst u kojem se učesnici upoznaju sa različitim metodama neformalnog obrazovanja i praktikuju ga u različitim kontekstima učenja, imajući u vidu prioritete Erazmus+/Evropske inicijative za solidarnost za 2024. godinu: inkluziju i različitost, digitalnu transformaciju, ekologiju i borbu protiv klimatskih promena, kao i učešće u demokratskom životu.

Seminar je dobra prilika za upoznavanje sa metodama neformalnog učenja koje kasnije možete da koristite u svojim projektima ili u svakodnevnom učenju, kao i za upoznavanje sa učenjem kroz rad i učenje u međunarodnom i multikulturalnom kontekstu, sa naglaskom na praktično iskustvo učesnika.

Tokom seminara biće ponuđene brojne praktične radionice sa ciljem: promocije neformalnog učenja u Evropi sa naglaskom na inkluziji i različitosti, zelenoj i digitalnoj transformaciji, stvaranju veza između neformalnog učenja i formalnog obrazovanja, stvaranju prostora za saradnju i deljenju metoda, instrumenata, praksi i efikasnih ideja za učenje (u prethodnim izdanjima navedene su metode: debata, nenasilna komunikacija, foto-glas, forum teatar, pozorište improvizacije, pripovedanje, grafička fasilitacija, živa biblioteka) i omogućavanju prostora za učenje sa naglaskom na evropskim vrednostima i slično.

Ciljna grupa: praktičari iz svih obrazovnih sektora koji predstavljaju institucije/organizacije sa odobrenim tekućim E+/ESC projektima; omladinski radnici, praktičari u obrazovanju odraslih, treneri, fasilitatori učenja, nastavnici, edukatori i pomoćno nastavno osoblje, predstavnici koji dolaze iz omladinskog sektora, škola, visokog obrazovanja, obrazovanja odraslih i institucija za stručno osposobljavanje (koji predstavljaju organizacije sa odobrenim E+/ESC projektima od 2021. godine).

Više informacija i prijave nalaze se na ovom linku.

Rok za prijavu: 19. 5. 2024.

Za sve gorenavedene TSA događaje, Fondacija Tempus je u mogućnosti da podrži učešće izabranih učesnika iz Srbije i refundira im 95% troškova putovanja po povratku sa događaja, dok organizatori obezbeđuju smeštaj i hranu za učesnike tokom trajanja događaja.

Broj učesnika TSA događaja je ograničen, a svi prijavljeni dobiće povratnu informaciju o statusu svoje prijave. Prilikom izbora učesnika Fondacija Tempus može da organizuje intervju i proveru znanja jezika.

Dodatne informacije mogu da se dobiju slanjem imejla na adresu: tcas@tempus.ac.rs.

Skip to content