Mladi

Erazmus+ program pruža podršku procesu celoživotnog učenja, obrazovnom, profesionalnom i ličnom razvoju nudeći mogućnosti razmene znanja i iskustava sa pojedincima iz Evrope a i šire, pozivajući na učešće u različitim vidovima aktivnosti.

KA1 Omladinske razmene – Ukoliko planirate da okupite mlade iz dve ili više zemalja Evrope, da se bavite temama koje su njima važne, kao i da pružite priliku mladima da sprovode aktivnosti na projektu, omladinske razmene su za vas.

KA1 Mobilnost omladinskih radnika – Hteli biste da unapredite veštine vaših omladinskih radnika i da se povežete sa organizacijama koje rade na sličnim temama kao i vi? Putem ove vrste projekata možete omladinskim radnicima da pružite mogućnost profesionalnog usavršavanja zajedno sa kolegama iz drugih zemalja.

KA1 Projekti za aktivno učešće mladih – Mladi iz vaše organizacije možda primećuju različite izazove u lokalnoj zajednici i želeli bi nešto da urade? Ovim projektima možete raditi na povezivanju mladih sa zajednicom i donosiocima odluka, kako bi izneli stavove, preneli mišljenje o izazovima i zajednički sa donosiocima odluka radili na prevazilaženju izazova.

KA1 DiscoverEU projekti inkluzije: Kroz DiscoverEU projekte inkluzije, organizacije, ustanove i neformalne grupe mladih iz Srbije mogu dobiti podršku za sprovođenje projekata čiji je cilj da mladim osamnaestogodišnjacima sa smanjenim mogućnostima omoguće i olakšaju učešće u DiscoverEU inicijativi.

KA2 Partnerstva za saradnju u oblasti mladih – Ako ste kao organizacija imali iskustava sa projektima ključne akcije 2 ili sličnim i želite da nastavite sa radom na unapređenju usluga i aktivnosti za mlade i omladinske radnike, kao i unapređenja u okviru sektora mladih uopšteno, sa partnerima iz različitih zemalja, partnerstva za saradnju su idealna za vas.

KA2 Mala partnerstva u oblasti mladih – Niste nikada ranije učestvovali u projektima ključne akcije 2, a želeli biste da radite na unapređenju usluga za mlade, kao i da jačate saradnju sa organizacijama iz drugih zemalja a sve u skladu sa vašim mogućnostima? Preporučujemo da razmislite o ovoj vrsti projekata kao o prvom koraku za međunarodnu saradnju.

Skip to content