Akreditovani eTwinning seminari u martu 2023. godine

Fondacija Tempus – eTwinning nacionalni tim za podršku organizuje besplatne akreditovane eTwinning seminare:

  • eTwinningza početnike – prvi koraci” u petak, 24. marta 2023. godine u Beogradu
  • Ka kvalitetnimeTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi” u ponedeljak, 27. marta 2023. godine u Beogradu

Seminar eTwinning za početnike – prvi koraci” registrovan je pod kataloškim brojem 528 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj ovog programa je podizanje nivoa digitalnih kompetencija nastavnika i vaspitača, unapređenje kvaliteta nastave u školama i predškolskim ustanovama korišćenjem IKT alata u radu sa decom/učenicima, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija učenika kroz projektnu nastavu. Seminar je namenjen nastavnicima koji su registrovani na portalu, ali nemaju iskustva na eTwinningu. Učesnici će biti osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju da budu registrovani i validirani članovi eTwinning zajednice. 

Seminar eTwinning za početnike – prvi koraci” održaće se u petak, 24. marta 2023. godine u Beogradu, u prostorijama Fondacije Tempus, od   9 do 17  časova. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 19. mart do 23:59 časova.

Seminar „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi” je registrovan pod brojem 561 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj ovog programa je unapređenje kvaliteta nastave u predškolskim ustanovama i školama kreativnom upotrebom IKT-a u sprovođenju nastavnog programa, kao i podizanjem nivoa digitalnih kompetencija nastavnika/vaspitača i učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji imaju iskustva na eTwinning portalu i u eTwinning projektima. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju da budu registrovani i aktivni članovi eTwinning zajednice. 

Seminar „Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKT-a u nastavi” održaće se  u ponedeljak, 27. marta 2023. godine u Beogradu, u prostorijama Fondacije Tempus, od 9 do 17 časova. Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 19. mart do 23:59 časova.

Zbog ograničenog broja mesta za obe obuke, prilikom odabira učesnika, pored osnovnih kriterijuma za odabir, vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj i zastupljenosti različitih vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i o vremenu prijave.

O statusu Vaše prijave bićete obavešteni nakon isteka roka za prijavljivanje.

Napomena: Potrebno je da na seminar ponesete svoj laptop, netbuk, tablet ili drugi uređaj kojim možete da pristupite svom eTwinning profilu tokom seminara.

Za ove seminare se ne plaća kotizacija, ali učesnici sami pokrivaju troškove putovanja do Beograda.

Događaj će biti fotografisan u svrhu obaveštavanja javnosti.

Skip to content