Akreditovani seminar: „Razvijanje aktivnosti karijernog vođenja u uslugama socijalne zaštite” održava se 21. maja u Nišu

Fondacija Tempus, putem aktivnosti EPALE nacionalnog tima za podršku i nacionalnog centra Euroguidance mreže, sprovodi obuku za unapređenje kompetencija praktičara koji rade s korisnicima u uslugama socijalne zaštite.

Tokom jednodnevne obuke polaznici će biti u prilici da saznaju više o ulozi aktivnosti KViS-a u programima socijalne zaštite, smernicama za kreiranje i izvođenje aktivnosti u odnosu na potrebe ciljne grupe, kao i resursima dostupnim na evropskom i nacionalnom nivou. 

Obuka je akreditovana kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu kao program obuke u oblasti razvoj opštih kompetencija u socijalnoj zaštiti i učešće je besplatno.

Obuka se održava 21. maja 2024. godine u Domu učenika srednjih škola u Nišu.  Kako biste se prijavili za učešće na seminaru, potrebno je da najkasnije do 16. maja 2024. godine do  kraja dana popunite elektronski formular koji je dostupan na ovom linku.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa prijavom i organizacijom seminara, možete da nam se obratite imejlom na adresu euroguidance@tempus.ac.rs ili telefonom na broj 011/33 42 430 (opcija 8).

Skip to content