Akreditovani seminari za karijerne praktičare u školama

Nakon kraće pauze, nacionalni centar evropske mreže za karijerno vođenje i savetovanje Euroguidance nastavlja da organizuje akreditovane seminare za nastavnike i stručne saradnike. Tokom marta planira se održavanje seminara u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, a više informacija o seminarima i terminima održavanja dostupno je u nastavku.

Ceminar pod nazivom „Unapređenje kvaliteta aktivnosti karijernog vođenja kroz efikasno planiranje rada tima za KViS/PO” održaće se 11. marta u Kragujevcu. Namenjen je nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola koji imaju određeno iskustvo u realizaciji aktivnosti KViS/PO u radu sa učenicima i žele da unaprede svoje kompetencije. Seminar je akreditovan u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (kat. br. 195) i nosi 8 bodova. Učešće je besplatno, a kako biste se se prijavili potrebno je da popunite elektronski formular koji je dostupan na ovom linku, najkasnije do 3. marta 2024. godine do kraja dana.

Seminar pod nazivom „Karijerno vođenje i savetovanje u srednjoj školi” održaće se 19. marta u Novom Sadu (Gimnazija „Laza Kostić”, ul. Laze Lazarević 1) Namenjen je nastavnicima i stručnim saradnicima srednjih škola koji nemaju mnogo iskustva u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i žele da se upoznaju sa ovom oblašću i svojom ulogom u sprovođenju ovih aktivnosti. Seminar je akreditovan u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (kat. br. 78) i nosi 8 bodova. Učešće je besplatno, a kako biste se se prijavili potrebno je da popunite elektronski formular koji je dostupan na ovom linku, najkasnije do 11. marta 2024. godine do kraja dana.

Seminar pod nazivom „Razvijanje aktivnosti profesionalne orijentacije (PO) u osnovnoj školi” održaće se 21. marta u Beogradu (Fondacija Tempus, ul. Žabljačka 12). Namenjen je nastavnicima i stručnim saradnicima osnovnih škola koji nemaju mnogo iskustva u oblasti karijernog vođenja i savetovanja i žele da se upoznaju sa ovom oblašću i svojom ulogom u sprovođenju ovih aktivnosti. Seminar je akreditovan u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (kat. br. 156) i nosi 8 bodova. Učešće je besplatno, a kako biste se se prijavili potrebno je da popunite elektronski formular koji je dostupan na ovom linku, najkasnije do 13. marta 2024. godine do kraja dana. Na ovoj obuci, za učesnike sa prebivalištem van Beograda, obezbeđena je refundacija putnih troškova u skladu sa pravilima o refundaciji Fondacije Tempus.

Za sve dodatne informacije, možete da nas kontaktirate slanjem imejla na adresu euroguidance@tempus.ac.rs ili telefonom na broj 011/33 42 430 (opcija 8).

Skip to content