Dobrodošli na MOOC „Kako saradnja roditelja i nastavnika može da doprinese inkluzivnoj nastavi?“

Da li vam se saradnja sa roditeljima učenika sa specijalnim potrebama ponekad čini teška? Vreme je da ove izazove pretvorite u mogućnosti. Na ovom MOOC-u možete da se upoznate sa bitnim elementima za uspostavljanje uspešnog odnosa sa roditeljima, sagledate jedinstvene potrebe učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i naučite kako da organizujete inkluzivnu nastavu koja može da zadovolji potrebe svih učenika i da ih osnaži. Ako ste posvećeni inkluzivnom obrazovanju i izgradnji čvrstih i produktivnih partnerstava sa roditeljima i drugim edukatorima, onda je ovaj MOOC za vas.

Metodologija i ocenjivanje:

Kurs se sastoji iz asinhronih aktivnosti koje omogućavaju fleksibilnost u praćenju kursa i učešću u aktivnostima. Svake nedelje počinje jedan modul i ostaje otvoren do kraja kursa. Potrebno je da se ispoštuje rok za predaju završnog rada. Od učesnika se očekuje da aktivno učestvuju u aktivnostima kursa – da dele svoje zadatke i da na kraju predaju završni rad. Ovaj rad se predaje tokom posednjeg modula. Učesnici kursa pregledaju završne radove svojih kolega.

Ciljevi:

  • Učesnici će u potpunosti upoznati principe i vrednosti inkluzivnog obrazovanja;
  • Učesnici će usvojiti strategije za pružanje pomoći učenicima sa posebnim potrebama u procesu učenja putem partnerstava sa roditeljima;
  • Učesnici će diskutovati o promociji uspešne saradnje sa roditeljima kao načinu podrške inkluzivnog obrazovanja;
  • Učesnici će kreirati akcioni plan za uspostavljanje i negovanje partnerstva nastavnika i roditelja u cilju podrške inkluzivnom obrazovanju.

Sertifikat

Nakon uspešnog završetka kursa, učesnici će dobiti elektronski sertifikat sa sledećim podacima: imenom učesnika, ključnim elementima kursa kao što su potrebno vreme za završetak kursa, obrazovni ciljevi i link ka početnoj stranici kursa.

Kurs je namenjen nastavnicima svih predmeta i uzrasta učenika koji su zainteresovani da unaprede svoje veštine za kreiranje inkluzivnog obrazovnog konteksta putem kvalitetne saradnje sa roditeljima svojih učenika.

Početak: 22. maj 2023. godine
Završetak: 28. jun 2023. godine

Ukupan broj sati koji se očekuje da učesnik posveti pohađanju kursa i izradi zadataka je 4 sata nedeljno.

Jezik: engleski

Zainteresovani se mogu prijaviti putem ovog linka:
REGISTRACIJA

Skip to content