Prijava za događaj – „Traženje eTwinning partnera za projekte – Azerbejdžan, Liban i Srbija“

Fondacija Tempus i eTwinning nacionalni tim za podršku organizuju onlajn događaj „Traženje eTwinning partnera za projekte“ sa eTwinning nacionalnim timovima Azerbejdžana i Libana u sredu, 23. juna 2021. godine u perodu 15.00-16.30 časova.

Ovaj događaj ima za cilj da omogući eTvinerima iz ovih zemalja da se povežu radi pokretanja ili učestvovanja na zajedničkim projektima koji obrađuju godišnju temu eTwinning zajednice – medijska pismenost i dezinformacije.

Na ovom onlajn događaju, nastavnici iz Azerbejdžana, Libana i Srbije će predstaviti ideje za projekte koje planiraju da pokrenu u 2021/2022. školskoj godini kako bi pronašli projektne partnere. Napominjemo da će sam događaj kao i kasnija saradnja sa partnerima biti na engleskom jeziku.

Ukoliko želite da prisustvujete ovom događaju molimo Vas da popunite registracioni formular.

Kriterijum za prihvatanje prijave će biti regionalna, kao i zastupljenost različitih ustanova i vreme prijave. Događaj je namenjen validiranim korisnicima eTwinning portala koji rade sa uzrastom učenika od 13 do 19 godina.

Rok za popunjavanje registracionog formulara je 19.06.2021. do 23:59.

Prijavljeni kandidati će biti obavešteni o statusu prijave nakon isteka roka za podnošenje prijava.

Ukoliko želite da predstavite projektnu ideju na temu medijske pismenosti i dezinformacija na ovom događaju, molimo Vas da popunjavanjem registracionog formulara priložite Vašu ideju. (Potrebno je da priložite opis projekta, kao i prezentaciju (do 5 slajdova u ppt-u).

Kao kriterijum za izbor koristiće se povezanost sa nastavnim planom, kreativnost u obradi teme medijske pismenosti i način razrade plana aktivnosti.

Nakon isteka roka, biće obavešteni izabrani kandidati

Rok za popunjavanje registracionog formulara je 20.06.2021. do 23:59.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona i e-pošte:

Telefon: 011/3342 430, opcija 7

E-pošta: etwinning@tempus.ac.rs

Skip to content