EPALE poziv: Primeri dobrih praksi u obrazovanju odraslih

Aktivnostima EPALE nacionalnog tima za podršku Fondacija Tempus otvara Poziv za dostavljanje primera dobrih praksi u oblasti obrazovanja odraslih kao rezultata projekata i aktivnosti organizacija sprovedenih u prethodne tri godine.  

Rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2022. godine do 23.59  časova.

Erazmus+ program je 2021. godine ušao u novi ciklus, u okviru kojeg će do 2027. godine naglasak biti na socijalnom uključivanju, zelenoj i digitalnoj tranziciji, kao i promovisanju učešća u demokratskom društvu. Namera programa je, kao i do sada, da se putem Erazmus+ inicijativa podrže prioriteti i aktivnosti navedeni u Evropskom obrazovnom prostoru, Akcionom planu za digitalno obrazovanje i Evropskoj agendi veština i, na taj način, otvori što više mogućnosti za obrazovni, društveni, lični i profesionalni razvoj, unaprede znanja, veštine i stavovi, poboljša zapošljivost, podstakne radoznalost i inovativnost, pomogne razumevanje različitosti, izgradnja poverenja i osećaja evropske pripadnosti.  

EPALE mreža, kao deo Erazmus+ programa, ima za cilj da podrži razvoj sektora obrazovanja odraslih širom Evrope. Pod okriljem Evropske komisije, EPALE svake godine nizom tematskih fokusa daje smernice zajednici praktičara i profesionalaca kako da svojim aktivnostima osnaže i unaprede obrazovanje odraslih u zemljama učesnicima programa.  

U cilju da na jednom mestu predstavi ustanove, organizacije i ljude koji ulažu velike napore da daju viziju i unaprede obrazovanje odraslih u Srbiji, EPALE nacionalni tim za podršku ove godine otvara Poziv za dostavljanje primera dobrih praksi u oblasti obrazovanja odraslih kao rezultata projekata i aktivnosti organizacija u prethodne tri godine.  

Poziv je namenjen osnovnim i srednjim školama sa programima i obukama za obrazovanje odraslih, centrima sa sektorima za karijerno vođenje i savetovanje, motivaciju i profesionalnu orijentaciju odraslih, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva koje razvijaju i sprovode obrazovne programe i usluge za odrasle.  

Kao rezultat ove inicijative planirana je posebna publikacija u okviru koje će biti predstavljene organizacije sa primerima najboljih praksi, a čiju selekciju će vršiti stručna komisija koju čine predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Fondacije Tempus. Publikacija će biti javno predstavljena u okviru Nacionalne EPALE konferencije koja se održava u Beogradu, u decembru 2022. godine. 

Ustanove ili organizacije mogu da prijave po jedan primer dobre prakse popunjavanjem formulara  u kome su date detaljne smernice koje se odnose na sadržaj aplikacije. Nepotpune ili naknadno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Molimo Vas da svoju prijavu pošaljete na imejl-adresu adult-education@tempus.ac.rs sa naznakom Za konkurs – Primeri dobrih praksi u obrazovanju odraslih, oktobar 2022.

Obaveštenje o statusu prijave biće Vam poslato nakon procesa selekcije, na imejl-adresu koju ste naveli u formularu. 

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete da nam se obratite slanjem upita na imejl-adresu adult-education@tempus.ac.rs ili pozivom na broj telefona 011 33 42 430, opcija 3. 

Skip to content