Srbija kao programska zemlja

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbija učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članica i institucije iz Srbije su po prvi put mogle da učestvuju u svim delovima programa, kao i da budu koordinatori ili partneri u svim projektima bez ograničenja.

U konkursnom roku za 2019. godinu, institucije i organizacije iz Srbije su učestvovale u 811 projekata ukupne vrednosti 53.546.733 evra, dok je broj odobrenih učesnika, koji bi u narednom periodu trebalo da odu na mobilnost 5181.

Od pomenute cifre, 6.938.905 evra je izdvojeno za projekte koji su finansirani preko Fondacije Tempus, 15.661.582 evra za projekte koji su finansirani direktno preko Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA), a 30.946.246 evra za projekte u kojima su institucije iz Srbije učestvovale kao partneri, a finansirale nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa.

Srbija kao programska zemlja 2019
Sredstva odobrioUkupna vrednost projekata (EUR)*
Fondacija Tempus6.938.905
EACEA15.661.582
Nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa30.946.246
Ukupno53.546.733

*Napomena: Ukupan iznos projekata podrazumeva da se jedan deo sredstava raspoređuje koordinatoru, a jedan deo partneru/partnerima na projektu. 

U konkursnom roku za 2020. godinu, prema još uvek nepotpunim podacima, institucije i organizacije iz Srbije su učestvovale 877 projekata ukupne vrednosti 68.310.962 evra, dok je broj odobrenih učesnika, koji bi u narednom periodu trebalo da odu na mobilnost 4580.

Od pomenute cifre, 7.073.101 evra je izdvojeno za projekte koji su finansirani preko Fondacije Tempus, 24.583.224 evra za projekte koji su finansirani direktno preko Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA), a 36.654.637 evra za projekte u kojima su institucije iz Srbije učestvovale kao partneri, a finansirale nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa.

Srbija kao programska zemlja 2020*
Sredstva odobrioUkupna vrednost projekata (EUR)**
Fondacija Tempus7.073.101
EACEA24.583.224
Nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa36.654.637
Ukupno68.310.962

*Napomena: Kompletni podaci za konkursni rok za 2020. godinu još uvek nisu dostupni u potpunosti

**Napomena: Ukupan iznos projekata podrazumeva da se jedan deo sredstava raspoređuje koordinatoru, a jedan deo partneru/partnerima na projektu. 

Podaci o odobrenim sredstvima i projektima se ažuriraju kvartalno. Trenutni podaci su ažurirani zaključno sa martom 2021. godine.

Detaljnije statistike nalaze se na stranicama u nastavku: Srbija programska zemlja 2019 i Srbija programska zemlja 2020. 

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbija učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članicai institucije iz Srbije su po prvi put mogle da učestvuju u svim delovima programa, kao i da budu koordinatori ili partneri na svim projektima bez ograničenja.

Institucije iz Srbije su u konkursnom roku za 2019. godinu učestvovale kao koordinatori ili partneri u 811 projekata ukupne vrednosti 53.546.733 evra, od čega je 6.938.905 evra dodeljeno preko Fondacije Tempus, 15.661.582 preko Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) i 30.946.246 preko nacionalnih agencija ostalih zemalja EU.

Srbija kao programska zemlja 2019
Sredstva odobrioUkupna vrednost projekata (EUR)*
Fondacija Tempus6.938.905
EACEA15.661.582
Nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa30.946.246
Ukupno53.546.733

*Napomena: Ukupan iznos projekata podrazumeva da se jedan deo sredstava raspoređuje koordinatoru, a jedan deo partneru/partnerima na projektu. 

Tri osnovne oblasti u programu Erazmus+ su: obrazovanje, mladi i sport. Pod „obrazovanjem“ se podrazumevaju sve formalne vrste obrazovanja, koje možemo podeliti na: opšte (predškolske ustanove i škole), stručno, obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje.

Ustanove, udruženja građana i organizacije koje su, kao koordinatori ili partneri, dobile sredstva u konkursnom roku za 2019. godinu su:

202 udruženja građana,

108 osnovnih i srednjih škola,

29 sportskih udruženja/klubova

21 visokoškolska ustanova,

6 instituta,

6 preduzeća,

6 jedinica lokalne samouprave,

5 predškolskih ustanova,

4 ustanove kulture,

5 javnih ustanova,

i 12 ostalih ustanova/organizacija. 

Opšte obrazovanje

U konkursnom roku za 2019. godinu, prema raspoloživim podacima, institucije iz Srbije su bili koordinatori u 32 projekta ukupne vrednosti 847.337 evra, a broj odobrenih učesnika, koji su bili, ili će u narednom periodu ići na mobilnost je 846.

Institucije koje se bave osnovnim i stručnim obrazovanjem mogu da se prijavljuju i za tzv. „školska partnerstva za razmene“ i u 2019. godini. Škole iz Srbije su bile koordinatori na 6 takvih projekata, ukupne vrednosti 502.760 evra, a broj odobrenih učesnika, koji su bili, ili će u narednom periodu ići na mobilnost je 399.

Opšte obrazovanje 2019 – ustanove iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBrojmobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti25141300.735
Projekti strateških partnerstava7705546.602
Školska partnerstva za razmene6399502.760
Ukupno3812451.350.097

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

Osim toga, ustanove osnovnog obrazovanja su bile i partneri na 31 projekata ukupne vrednosti 3.898.323 evra i na 30 projekata školskih partnerstava za razmene u vrednosti od 796.971 evra.

Opšte obrazovanje 2019 – ustanove iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti17677.439
Projekti strateških partnerstava143.220.884
Školska partnerstva za razmene30796.971
Ukupno614.695.294

Institucije iz oblasti opšteg obrazovanja su se u svojim projektima mobilnosti najviše opredeljivale za temu novih inovativnih nastavnih programa i razvoj kurseva obuke, dok su popularne bile i ICT – nove tehnologije i digitalne kompetencije (popularne i za projekte strateških partnerstava), kao i institucije za unapređenje kvaliteta. 

Stručno obrazovanje i obuke

U konkursnom roku za 2019. godinu, prema raspoloživim podacima, institucije iz Srbije su bile koordinatori u 38 projekata ukupne vrednosti 1.160.778 evra, a broj odobrenih učesnika, koji su bili, ili će u narednom periodu ići na mobilnost je 661.

Stručno obrazovanje i obuke 2019 – ustanove iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBroj mobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti34455956.352
Projekti strateških partnerstava4206204.426
Ukupno386611.160.778

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

Osim toga, srednje stručne škole su bile i partneri na 21 projektu ukupne vrednosti 3.034.481 evra.

Stručno obrazovanje i obuke 2019 – ustanove iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti9648.596
Projekti strateških partnerstava122.385.885
Ukupno213.034.481

Saradnja između obrazovnih institucija i privrede je bila najčešća tema i projekata mobilnosti i strateških partnerstava, dok su popularne bili i međunarodni odnosi i saradnja, institucije za unapređenje kvaliteta i ICT – nove tehnologije i digitalne kompetencije.

 Obrazovanje odraslih

U konkursnom roku za 2019. godinu, prema raspoloživim podacima, institucije iz Srbije su bili koordinatori u 12 projekata ukupne vrednosti 461.768 evra, a broj odobrenih učesnika, koji su bili, ili će u narednom periodu ići na mobilnost je 423.

Obrazovanje odraslih 2019 – ustanove iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBroj mobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti63759.626
Projekti strateških partnerstava6386402.142
Ukupno12423461.768

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

Osim toga, organizacije koje se bave obrazovanjem odraslih su bile i partneri na 25 projekata ukupne vrednosti 4.177.871 evra.

Obrazovanje odraslih 2019 – ustanove iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti248.955
Projekti strateških partnerstava234.128.916
Ukupno254.177.871

Teme novih inovativnih nastavnih programa i razvoj kurseva obuke, pedagogija i didaktika i institucije za unapređenje kvaliteta su bile podjednako zastupljene teme projekata mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih, dok je u projektima strateških partnerstava dominirala inkluzija.

 

Visoko obrazovanje

U konkursnom roku za 2019. godinu, prema raspoloživim podacima, visokoškolske institucije iz Srbije su bile koordinatori u 40 projekata ukupne vrednosti 8.057.198 evra, a broj odobrenih učesnika, koji su bili, ili će u narednom periodu ići na mobilnost je 1834.

  Visoko obrazovanje 2019 – ustanove iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBroj mobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti2911902.929.340
Projekti strateških partnerstava2644571.155
Izgradnja kapaciteta4**3.545.272
Žan Mone4**117.976
Savezi znanja1**893.455
Ukupno4018348.057.198

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

**Podaci o mobilnostima nisu dostupni

Osim toga, visokoškolske ustanove su bile i partneri na 23 projekta ukupne vrednosti 8.008.292 evra.

  Visoko obrazovanje 2019 – ustanove iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti strateških partnerstava174.305.655
Izgradnja kapaciteta32.749.297
Žan Mone2358.050
Savezi znanja1595.290
Ukupno238.008.292

Novi inovativni nastavni programi bili su u fokusu projekata strateških partnerstava u visokom obrazovanju. Primena projekata mobilnosti u prethodnim godinama podstakla je višejezičnost učenika i zaposlenih kroz poboljšane jezičke kompetencije. Ovi projekti su takođe pomogli poboljšanju nivoa ključnih kompetencija i veština učesnika u mobilnosti, posebno u pogledu eventualnog prelaska učenika na tržište rada (zapošljivost). 

Mladi

U konkursnom roku za 2019. godinu, prema raspoloživim podacima, organizacije iz Srbije su bile koordinatori u 32 projekta ukupne vrednosti 1.313.357 evra, a broj odobrenih učesnika, koji su bili, ili će u narednom periodu ići na mobilnost je 1018.

 Mladi 2019 – organizacije iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBroj mobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti21663318.921
Projekti strateških partnerstava3270135.652
Projekti dijaloga mladih18511.194
Izgradnja kapaciteta (ACPALA)7**

847.590

Ukupno3210181.313.357

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

**Podaci o mobilnostima nisu dostupni.

Osim toga, organizacije koje se bave mladima su bile i partneri na 479 projekata ukupne vrednosti 14.732.945 evra.

 Mladi 2019 – organizacije iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti44811.449.944
Projekti strateških partnerstava232.994.190
Projekti dijaloga mladih8288.811
Ukupno47914.732.945

Tema mladih (učešće, omladinski rad, omladinske politike) je bila najčešća u projektima mobilnosti i strateških partnerstava, a popularne su bile i teme građanskog učešća i svesti o EU i demokratiji, kao i inkluziji.


Sport

U konkursnom roku za 2019. godinu, prema raspoloživim podacima, organizacije i ustanove iz Srbije su bile koordinatori u 8 projekata ukupne vrednosti 981.737 evra.

Sport 2019 – organizacije iz Srbije kao koordinatori

Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Mala kolaborativna partnerstva6287.865
Kolaborativna partnerstva2693.872
Ukupno8981.737

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

Osim toga, institucije iz Srbije su bile i partneri na 34 projekta ukupne vrednosti 5.572.915 evra.

Sport 2019 – organizacije iz Srbije kao partneri

Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Mala kolaborativna partnerstva19835.193
Kolaborativna partnerstva154.737.722
Ukupno345.572.915

Podaci o odobrenim sredstvima i projektima se ažuriraju kvartalno. Trenutni podaci su ažurirani zaključno sa martom 2021. godine.

Za detaljnije podatke o odobrenim projektima i sredstvima, pošaljite upit na office@tempus.ac.rs.

Od konkursnog roka za 2019. godinu, Republika Srbija učestvuje u Erazmus+ programu kao punopravna članicai institucije iz Srbije su po prvi put mogle da učestvuju u svim delovima programa, kao i da budu koordinatori ili partneri na svim projektima bez ograničenja.

Prema još nepotpunim podacima, institucije iz Srbije su u konkursnom roku za 2020. godinu učestvovale kao koordinatori ili partneri u 877 projekata ukupne vrednosti 68.310.962 evra, od čega je 7.073.101 evra dodeljeno preko Fondacije Tempus, 24.583.224 evra preko Izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) i 36.654.637 evra preko nacionalnih agencija ostalih zemalja EU.

Srbija kao programska zemlja 2020*
Sredstva odobrioUkupna vrednost projekata (EUR)**
Fondacija Tempus7.073.101
EACEA24.583.224
Nacionalne agencije drugih članica Erazmus+ programa36.654.637
Ukupno68.310.962

*Napomena: Kompletni podaci za konkursni rok za 2020. godinu još uvek nisu dostupni u potpunosti

**Napomena: Ukupan iznos projekata podrazumeva da se jedan deo sredstava raspoređuje koordinatoru, a jedan deo partneru/partnerima na projektu. 

Tri osnovne oblasti u programu Erazmus+ su: obrazovanje, mladi i sport. Pod „obrazovanjem“ se podrazumevaju sve formalne vrste obrazovanja koje možemo podeliti na: opšte (predškolske ustanove i škole), stručno, obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje.

Ustanove, udruženja građana i organizacije koje su, kao koordinatori ili partneri, dobile sredstva u konkursnom roku za 2020. godinu su:

140 udruženja građana,

132 osnovne i srednje škole,

29 visokoškolskih ustanova,

25 sportskih udruženja/klubova,

4 preduzeća,

3 predškolske ustanove,

3 instituta,

3 ustanove kulture

1 javna ustanova,

1 opština i

9 ostalih organizacija/ustanova

Opšte obrazovanje

U konkursnom roku za 2020. godinu, prema raspoloživim podacima, institucije iz Srbije su bile koordinatori u 34 projekta ukupne vrednosti 1.149.225 evra, a broj odobrenih učesnika, koji bi u narednom periodu trebalo da odu na mobilnost je 481.

Institucije koje se bave osnovnim i stručnim obrazovanjem mogu da se prijavljuju i za tzv. „školska partnerstva za razmene“ i u 2020. godini. Škole iz Srbije su bile koordinatori na 4 takva projekta, ukupne vrednosti 474.828 evra.

Opšte obrazovanje 2020 – ustanove iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBrojmobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti26126245.290
Projekti strateških partnerstava3355361.088
Školska partnerstva za razmene5**542.847
Ukupno344811.149.225

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

Osim toga, ustanove osnovnog obrazovanja su bile i partneri na 47 projekata ukupne vrednosti 6.727.895 evra i na 73 projekta školskih partnerstava za razmene u vrednosti od 1.848.117 evra.

Opšte obrazovanje 2020 – ustanove iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti22732.971
Projekti strateških partnerstava255.994.924
Školska partnerstva za razmene731.848.117
Ukupno1208.576.012

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije koje su koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje ustanovama iz Srbije, koje su partneri na tom projektu.

Institucije iz oblasti opšteg obrazovanja su se u svojim projektima mobilnosti najviše opredeljivale za temu novih inovativnih nastavnih programa i razvoj kurseva obuke, dok su popularne bile i ICT – nove tehnologije i digitalne kompetencije, kao i institucije za unapređenje kvaliteta.

Stručno obrazovanje i obuke

U konkursnom roku za 2020. godinu, prema raspoloživim podacima, institucije iz Srbije su bile koordinatori u 42 projekta ukupne vrednosti 1.558.031 evra, a broj odobrenih učesnika, koji bi u narednom periodu trebalo da odu na mobilnost je 827.

Stručno obrazovanje i obuke 2020 – ustanove iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBroj mobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti385321.127.139
Projekti strateških partnerstava4295430.892
Ukupno428271.558.031

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

Osim toga, srednje stručne škole su bile i partneri na 24 projekta ukupne vrednosti 2.756.503 evra.

Stručno obrazovanje i obuke 2020 – ustanove iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti8215.585
Projekti strateških partnerstava162.540.918
Ukupno242.756.503

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije koje su koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje ustanovama iz Srbije, koje su partneri na tom projektu.

Institucije za unapređenje kvaliteta i međunarodni odnosi i saradnja su bile najčešće teme projekata mobilnosti i strateških partnerstava, dok su popularne bile i saradnja između obrazovnih institucija i privrede i ICT – nove tehnologije i digitalne kompetencije.

Obrazovanje odraslih

U konkursnom roku za 2020. godinu, prema raspoloživim podacima, institucije iz Srbije su bile koordinatori u 13 projekata ukupne vrednosti 350.700 evra, a broj odobrenih učesnika, koji bi u narednom periodu trebalo da odu na mobilnost je 304.

Obrazovanje odraslih 2020 – ustanove iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBroj mobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti92955.980
Projekti strateških partnerstava4275294.720
Ukupno13304350.700

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

Osim toga, organizacije koje se bave obrazovanjem odraslih su bile i partneri na 47 projekata ukupne vrednosti 7.059.241 evra.

Obrazovanje odraslih 2020 – ustanove iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti4147.747
Projekti strateških partnerstava436.911.494
Ukupno477.059.241

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije koje su koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje ustanovama iz Srbije, koje su partneri na tom projektu.

ICT – nove tehnologije i digitalne kompetencije, kao i rano napuštanje škole i interkulturalno obrazovanje i obrazovanje Roma i drugih manjina su bile ravnopravne teme projekata mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih. 

Visoko obrazovanje

U konkursnom roku za 2020. godinu, prema raspoloživim podacima, visokoškolske institucije iz Srbije su bile koordinatori u 51 projektu ukupne vrednosti 10.407.576 evra, a broj odobrenih učesnika, koji bi u narednom periodu trebalo da odu na mobilnost je 1974.

  Visoko obrazovanje 2020 – ustanove iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBroj mobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti4113883.319.331
Projekti strateških partnerstava2586399.789
Izgradnja kapaciteta2**1.577.162
Žan Mone5**111.300
Ukupno5119745.407.582

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

**Podaci o mobilnostima nisu dostupni

Osim toga, visokoškolske ustanove su bile i partneri na 34 projekata ukupne vrednosti 13.904.061 evra.

  Visoko obrazovanje 2020 – ustanove iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti strateških partnerstava277.585.175
Izgradnja kapaciteta65.345.619
Savezi znanja1973.267
Evropski Univerziteti14.999.994
Ukupno3418.904.055

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije koje su koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje ustanovama iz Srbije, koje su partneri na tom projektu.


Mladi

U konkursnom roku za 2020. godinu, prema raspoloživim podacima, organizacije iz Srbije su bile koordinatori u 19 projekta ukupne vrednosti 816.184 evra, a broj odobrenih učesnika, koji bi u narednom periodu trebalo da odu na mobilnost je 751.

Potrebno je naglasiti da mladi u programu Erazmus+ imaju tri roka za podnošenje prijava, a da se pomenuti rezultati odnose na prva dva konkursna roka, februar i maj 2020. godine.

 Mladi 2020 – organizacije iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataBroj mobilnostiUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti12416213.961
Projekti strateških partnerstava221669.913
Projekti dijaloga mladih111912.151
Izgradnja kapaciteta (ACPALA)4**

520.159

Ukupno19751816.184

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

**Podaci o mobilnostima nisu dostupni

Osim toga, organizacije koje se bave mladima su bile i partneri na 444 projekata ukupne vrednosti 13.196.837 evra.

 Mladi 2020 – organizacije iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Projekti mobilnosti3928.067.550
Projekti strateških partnerstava202.319.620
Projekti dijaloga mladih8290.536
Izgradnja kapaciteta (ACPALA)4444.901
Izgradnja kapaciteta (Zapadni Balkan)202.074.230
Ukupno44413.196.837

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije koje su koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje ustanovama iz Srbije, koje su partneri na tom projektu.

Teme mladih (učešće, omladinski rad, omladinske politike), međunarodne saradnje i odnosi i interkulturalno obrazovanje bile su podjednako zastupljene u projektima iz oblasti rada sa mladima.

Sport

U konkursnom roku za 2020. godinu, prema raspoloživim podacima, organizacije i ustanove iz Srbije su bile koordinatori u 5 projekata ukupne vrednosti 230.892 evra.

 Sport 2020 – organizacije iz Srbije kao koordinatori
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Mala kolaborativna partnerstva5230.892
Ukupno5230.892

*Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije iz Srbije kao koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje partnerima na tom projektu.

Osim toga, organizacije i ustanove iz Srbije su bile i partneri na 45 projekata ukupne vrednosti 8.134.808 evra.

 Sport 2020 – organizacije iz Srbije kao partneri
Vrste projekataBroj projekataUkupna vrednost (Eur)*
Kolaborativna partnerstva207.027.195
Mala kolaborativna partnerstva241 278. 505
Ukupno448.305.700

**Napomena: od ukupnog iznosa za projekat koji dobiju institucije koje su koordinatori, jedan deo sredstava se raspoređuje ustanovama iz Srbije, koje su partneri na tom projektu.

Podaci o odobrenim sredstvima i projektima se ažuriraju kvartalno. Trenutni podaci su ažurirani zaključno sa martom 2021. godine.

Za detaljnije podatke o odobrenim projektima i sredstvima, pošaljite upit na office@tempus.ac.rs.

Skip to content