Erazmus+ radionice za pisanje KA1 projekata mobilnosti za opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Tokom aprila 2021. godine Fondacija Tempus organizuje dve onlajn radionice sa ciljem pripreme ustanova i organizacija iz oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih za podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru novog Erazmus+ Opšteg poziva za podnošenje predloga projekata za 2021. godinu.

Usled pandemije koronavirusa, radionice će ove godine biti održane u onlajn formatu.

Radionice su namenjene predstavnicima državnih i privatnih škola i predškolskih ustanova, srednjih stručnih škola i drugih organizacija koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i predstavnicima ustanova, organizacija, udruženja, stručnih društava i ostalih institucija koje se bave obrazovanjem odraslih, a koje planiraju da konkurišu za projekte mobilnosti.

Ciljevi radionica su:

  • upoznati učesnike sa principima, ciljevima i kriterijumima KA1 projekata mobilnosti;
  • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA1 projekata mobilnosti;
  • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 projekata mobilnosti;
  • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata i popunjavanje prijavnog formulara.

Radionice će se održati 22. i 23. aprila 2021. godine od 10 do 14 časova. Obe radionice će imati isti sadržaj i pokriti opšte, stručno i obrazovanje odraslih.

Broj učesnika je ograničen na 30 po radionici, tako da svaka institucija ima po jednog predstavnika. Fondacija Tempus kao organizator zadržava pravo da podeli učesnike između dva najavljena termina u odnosu na raspoloživost. Pri izboru učesnika prednost će imati institucije koje do sada nisu učestvovale u projektima, kao i one čiji predstavnici nisu prisustvovali radionicama organizovanim u okviru prethodnih poziva.

Prijavljivanje je moguće isključivo putem registracionog formulara.

Rok za prijavu je nedelja, 18. april, do 23:59 časova. Naknadne prijave neće biti uvažene.

Molimo sve zainteresovane da blagovremeno, pre isteka roka za prijavu, obaveste Grupu za opšte, stručno i obrazovanje odraslih ukoliko imaju tehničkih problema sa popunjavanjem registracionog formulara.

Pored radionica, Fondacija Tempus organizuje i vebinar za pisanje KA1 projekata mobilnosti u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih. Tema vebinara biće upoznavanje sa novim formularima za prijavljivanje projektnih predloga.

Vebinar će se održati u ponedeljak, 19. aprila, sa početkom u 14 časova. Za razliku od radionica, vebinar je otvoren za sve, a svi zainteresovani učesnici mogu da se prijave ovde.

Prisustvovanje radionicama i vebinaru je besplatno.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, opcija 3 ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti za koju ste zainteresovani:
Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje:
schools-vet@tempus.ac.rs
Obrazovanje odraslih:
adult-education@tempus.ac.rs

Skip to content