Erazmus+ radionice za pisanje KA1 projekata mobilnosti za opšte, stručno i obrazovanje odraslih

Током априла 2021. године Фондација Темпус организује две онлајн радионице са циљем припреме установа и организација из области општег, стручног и образовања одраслих за подношење КА1 пројеката мобилности у оквиру новог Еразмус+ Општег позива за подношење предлога пројеката за 2021. годину.

Услед пандемије коронавируса, радионице ће ове године бити одржане у онлајн формату.

Радионице су намењене представницима државних и приватних школа и предшколских установа, средњих стручних школа и других организација које се баве стручним образовањем и обукама, као и представницима установа, организација, удружења, стручних друштава и осталих институција које се баве образовањем одраслих, а које планирају да конкуришу за пројекте мобилности.

Циљеви радионица су:

  • упознати учеснике са принципима, циљевима и критеријумима КА1 пројеката мобилности;
  • представљање пријавног формулара и специфичности пројектне документације у оквиру КА1 пројеката мобилности;
  • унапређивање знања учесника о детаљима и процедурама за подношење пројеката у оквиру КА1 пројеката мобилности;
  • јачање знања и компетенција за писање пројеката и попуњавање пријавног формулара.

Радионице ће се одржати 22. и 23. априла 2021. године од 10 до 14 часова. Обе радионице ће имати исти садржај и покрити опште, стручно и образовање одраслих.

Број учесника је ограничен на 30 по радионици, тако да свака институција има по једног представника. Фондација Темпус као организатор задржава право да подели учеснике између два најављена термина у односу на расположивост. При избору учесника предност ће имати институције које до сада нису учествовале у пројектима, као и оне чији представници нису присуствовали радионицама организованим у оквиру претходних позива.

Пријављивање је могуће искључиво путем регистрационог формулара.

Рок за пријаву је недеља, 18. април, до 23:59 часова. Накнадне пријаве неће бити уважене.

Молимо све заинтересоване да благовремено, пре истека рока за пријаву, обавесте Групу за опште, стручно и образовање одраслих уколико имају техничких проблема са попуњавањем регистрационог формулара.

Поред радионица, Фондација Темпус организује и вебинар за писање КА1 пројеката мобилности у области општег, стручног и образовања одраслих. Тема вебинара биће упознавање са новим формуларима за пријављивање пројектних предлога.

Вебинар ће се одржати у понедељак, 19. априла, са почетком у 14 часова. За разлику од радионица, вебинар је отворен за све, а сви заинтересовани учесници могу да се пријаве овде.

Присуствовање радионицама и вебинару је бесплатно.

За све додатне информације, можете контактирати Фондацију Темпус телефоном 011 33 42 430, опција 3 или мејлом на неку од следећих адреса, у зависности од области за коју сте заинтересовани:
Школе, предшколске установе и стручно образовање:
schools-vet@tempus.ac.rs
Образовање одраслих:
adult-education@tempus.ac.rs

Skip to content