Euroguidance

euroguidance

Euroguidance је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише европску димезију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности. Мрежа је успостављена као део Програма за целоживотно учење Европске комисије, а од 2014. године наставила је да постоји као део програма Еразмус+. Своје активности спроводи деловањем националних центара, који постоје у тридесет пет европских држава.

Почетком 2013. године у оквиру Фондације Темпус основан je национални Euroguidance центар Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању.

Осим тога што прикупља и објављује информације о резултатима пројеката, иновативним методама и примерима добре праксе у области целоживотног каријерног вођења, мрежа Euroguidance омогућава и размену информација о образовним системима у Европи, о могућностима за међународну мобилност, као и о европским иницијативама и програмима у областима образовања, каријерног вођења и мобилности.

Сарадњом са другим националним центрима, Euroguidance центар Србије подржава умрежавање каријерних практичара и саветника из области каријерног вођења и саветовања као и развој њихових компетенција тако што организује семинаре, тренинге и студијске посете на националном и међународном нивоу.

Један од задатака мреже је и да објављује садржаје о могућностима за образовање на европском новоу који су од 2020. године доступни на новом Europass порталу.

Примарни корисници услуга Euroguidance центра су стручњаци из области каријерног вођења и саветовања, међу којима су каријерни саветници – практичари, доносиоци одлука на националном и локалном нивоу, педагози и психолози, наставници и образовне установе које спроводе програме каријерног вођења и саветовања.

Услуге Euroguidance центра могу да користе и сви заинтересовани студенти, ученици, наставници, запослени или незапослени. На тај начин, путем информација које пружа Euroguidance мрежа, могу да пронађу програме образовања или усавршавања у Европи, корисне информације о могућностима каријерног вођења и саветовања у земљи и о образовним системима у другим земљама Европе.

Више информација о Euroguidance центру у Србији можете пронаћи на адреси:

www.euroguidance.rs

Активности Euroguidance центра

Индивидуализована подршка школским тимовима за каријерно вођење и саветовање

Публикације ЕЛГПН мреже

Семинари за наставнике

Национална Euroguidance конференција Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији

Конкурс за национално Euroguidance такмичење добрих пракси у области каријерног вођења и саветовања

Учешће на прекограничним семинарима

Последње модификовано: December 11, 2020Публикације: