Godišnja Eurydice konferencija „Inicijalno obrazovanje nastavnika jezika: politike i prakse”

Fondacija Tempus – nacionalna jedinica mreže Eurydice, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizuje godišnju konferenciju „Inicijalno obrazovanje nastavnika jezika: politike i prakse”, koja će se održati u četvrtak, 20. oktobra 2022. godine u onlajn formatu.

Konferencija je namenjena pre svega nastavnicima stranih jezika koji su zainteresovani za prakse mentorstva i koncept inicijalnog obrazovanja nastavnika, studentima završnih godina fakulteta za obrazovanje nastavnika jezika, profesorima koji obrazuju nastavnike jezika na univerzitetskom nivou, istraživačima u oblasti obrazovnih politika i obrazovanja nastavnika, predstavnicima donosilaca odluka i drugima zainteresovanima za ovu temu. Učešće na događaju je besplatno, a svi učesnici koji budu pratili događaj u celosti dobiće potvrdu o učešću.

Za učešće na ovom događaju neophodno je popuniti prijavni formular najkasnije do 18. oktobra 2022. u ponoć.

Broj mesta na događaju je ograničen pa je preporučljivo prijaviti se što pre. U slučaju prekobrojnih prijava, kriterijumi izbora učesnika biće raznovrsnost ustanova koje predstavljaju i vreme prijave.

Preliminarni program konferencije dostupan je u nastavku.

 • 10–10.15: Otvaranje i uvodna obraćanja:
  • Marija Filipović Ožegović, upravitelj Fondacije Tempus;
  • Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
 • 10.15–10.30: Značaj i vrste resursa u oblasti obrazovnih politika iz perspektive Eurydice mreže: Tamara Kostić, Fondacija Tempus
 • 10.30–10.50: Aktivnosti Fondacije Tempus u oblasti jezika: aktivnosti profesionalnog usavršavanja, evropske inicijative, resursi za nastavnike: Tamara Đorđević, Fondacija Tempus
 • 10.50–11.20: Odabir nastavničkog poziva: priprema za posao, prepreke i izazovi: dr Nataša Simić, Institut za psihologiju, Univerzitet u Beogradu
 • 11.20–11.50: Pripravništvo, mentorstvo i rukovođenje: politike i prakse u Republici Srbiji: Snežana Vićentić, Sektor za pripravništvo, mentorstvo i rukovođenje u obrazovanju, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • 11.50–12.30: Pripravništvo i uvođenje u posao nastavnika jezika: iskustva u osnovnim i srednjim školama: Biserka Stanišić i Ivana Vukomanović (OŠ „Majka Jugovića”, Beograd); Ivana Milošević i Nina Pipović (Matematička gimnazija, Beograd)

Pauza

 • 12.45–13.15: Inicijalno obrazovanje nastavnika jezika u Evropi: projekti i prakse: Lukas Blajhenbaher, Univerzitet za obrazovanje nastavnika Sankt Galen, Švajcarska
 • 13.15–14.30: Panel diskusija: Inicijalno obrazovanje nastavnika jezika u Srbiji: politike, prakse i izazovi (dr Nenad Tomović, dr Ana Đorđević, dr Jelena Brajović, Milica Mastilo – Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)
 • 14.30–14.45: Sumiranje i odjava događaja
Skip to content