Informativni dan posvećen savezima za inovacije

U cilju podrške podnosiocima projektnih prijava, kolege iz Evropske komisije i njene Izvršne agencije organizuju informativni dan, posvećen novoj vrsti Erazmus+ projekata, savezima za inovacije (Alliances for Innovation).

Savezi za inovacije imaju za cilj da ojačaju evropski inovacioni kapacitet kroz podršku razvoja inovacija, te kroz saradnju i razmenu znanja između visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, kao i šireg društveno-ekonomskog okruženja, uključujući i istraživački sektor.

Oni takođe imaju za cilj da podrže razvoj novih veština i unaprede veštine koje nedostaju kroz razvoj i izradu novih kurikuluma za visoko obrazovanje i stručno obrazovanje i obuke, paralelno podstičući pokretanje inicijativa i preduzetničkog načina razmišljanja.

Savezi znanja su podeljeni na dve podkategorije projekata:

Informativni dan će biti održan u utorak, 8. juna 2021. godine, od 14 do 17 časova, po srednjoevropskom vremenu. Ukoliko ste zainteresovani za učešće na ovom događaju, zadovoljstvo nam je da vas obavestimo će informativni dan biti dostupan i u onlajn formatu, putem ovog linka, dok registracija pre samog događaja nije potrebna.

Preliminarni dnevni red informativnog dana možete da pronađete na ovom linku.

Detaljniji opis saveza znanja, kao i informativnog dana, možete da pronađete u dokumentu koji su pripremile kolege iz Brisela, a koji možete da pronađete ovde, ali i na sajtu Evropske komisije, na ovoj stranici.

Skip to content