Konferencija ”Internacionalizacija srednjih škola”

Fondacija Tempus organizuje konferenciju „Internacionalizacija srednjih škola“, koja će se održati 16. decembra 2022. godine u Beogradu. Konferencija je namenjena nastavnom i nenastavnom osoblju srednjih stručnih škola i gimnazija  bez obzira da li su učestvovali u projektima Erazmus+ programa, kao i drugima zainteresovanim za ovu temu.

Cilj konferencije je da predstavi konkretne smernice kojima se stiže do internacionalizacije u srednjem obrazovanju. Učesnici će imati priliku više da saznaju o značaju internacionalizacije, strateškom planiranju kao i o načinu priznavanju ishoda učenja nakon mobilnosti. Učesnici će, takođe, imati priliku da u okviru sesije Moje Erazmus+ iskustvo čuju koji su izazovi i kakva se rešenja primenjuju tokom sprovođenja mobilnosti, da razmene svoja iskustva u vezi sa ovom temom, da se upoznaju sa konkretnim primerima, da prodiskutuju i podele primere dobre prakse.

Prijavljivanje za učešće na konferenciji je otvoreno do 01. decembra 2022. godine do ponoći, a vrši se putem registracionog formulara.

Učešće na konferenciji je besplatno, a broj mesta je ograničen. Prilikom izbora učesnika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti učesnika iz različitih ustanova, kao i o redosledu prijave. Prijavljeni kandidati će biti obavešteni o statusu prijave nakon isteka roka za podnošenje prijava. Postoji mogućnost refundiranja troškova putovanja za učesnike koji dolaze izvan Beograda.

Program će trajati od 10:00 do 17:00 časova, a preliminarnu agendu možete pogledati ovde.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem imejla i telefona:

Imejl adresa: schools-vet@tempus.ac.rs

Telefon: 011/3342 430, opcija 3

Skip to content