Konferencija ”Učešće mladih i mobilnost: Kakva je uloga aktera na lokalnom nivou?”

Fondacija Tempus, u saradnji sa Ambasadom Francuske u Srbiji, Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS) i Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih Zapadnog Balkana (RYCO), uspešno je organizovala 14. decembra u hotelu Mona Plaza konferenciju na temu aktivnog učešća mladih u životu lokalne zajednice.

U konferenciji su učestvovali predstavnici srpskih i francuskih lokalnih samouprava, omladinskih organizacija, kao i škola, sa ciljem da se motivišu akteri na lokalnom nivou da se angažuju za mlade. Konferencija je održana u formi tri panela, gde se govorilo o mehanizmima za aktivno učešće mladih na lokalnom nivou, volontiranju i njegovim prednostima za lokalnu zajednicu, kao i o školskim razmenama i njihovom uticaju.

Francuski i srpski predstavnici su istakli značaj uključivanja što većeg broja mladih u donošenje odluka važnih za lokalnu zajednicu, kako bi se lokalna zajednica prilagodila i potrebama mladih. Regionalna kancelarija za saradnju mladih i Fondacija Tempus su predstavile mogućnosti za školske i omladinske razmene i volontiranje koje ove organizacije pružaju mladima, ističući važnost cirkularnih mobilnosti i razmene iskustava na regionalnom i evropskom nivou.

Državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, g-din Milan Savić, i Njegova Ekselencija Pjer Košar, ambasador Francuske u Srbiji, naglasili su u završnim govorima značaj podsticanja razvoja volontiranja i školskih razmena između Francuske i Srbije, kao i među zemljama Balkana.

Skip to content