Kалендар рокова – Општи позив за пројекте

Општи позив за 2020. годину више није актуелан. Очекује се објављивање Општег позива за 2021 годину.

Табеларни приказ свих конкурсних рокова за пројекте у 2020. години и преглед свих врста пројеката:
Врсте пројеката Улога институције из Србије Рок за подношење пријава Коме се подносе пријаве
Мобилност у области општег образовања Координатор, партнер** 11 фебруар 2020.* Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Мобилност у области стручног образовања и обука Координатор, партнер** 11 фебруар 2020.* Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Мобилност у области образовања одраслих Координатор, партнер** 11 фебруар 2020.* Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Мобилност младих и омладинских радника Координатор, партнер** 11 фебруар 2020.*
07. мај,
1. октобар 2020.*
Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Мобилност у области високог образовања (КА103 и КА107) Координатор, партнер** 11 фебруар 2020.*

Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи

Заједнички мастер програми (Еразмус Мундус) Координатор, партнер 13. фебруар 2020.*** Извршној агенцији EACEA
Изградња капацитета у високом образовању Координатор, партнер 5. фебруар 2020.*** Извршној агенцији EACEA
Изградња капацитета у области младих Координатор, партнер 5. фебруар 2020.*** Извршној агенцији EACEA
Стратешка партнерства за области: опште образовање (школе и предшколске установе), стручно образовање и обуке, високо образовање, образовање одраслих, Школска партнерства за размене  Координатор, партнер**  23. април 2020.* Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Стратешка партнерства за подршку у дигиталном образовању: опште образовање(школе и предшколске установе), стручно образовање и обуке, високо образовање Координатор, партнер**** 29.октобар 2020.**** Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Стратешка партнерства за подстицање креативности: опште образовање(школе и предшколске установе), образовање одраслих, сектор младих Координатор, партнер**** 29.октобар 2020. **** Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Стратешка партнерства у области младих Координатор, партнер** 11 фебруар 2020.*,
07. мај,
1. октобар 2020. *
Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Пројекти дијалога младих Координатор, партнер** 11 фебруар 2020.*
07. мај,
1. октобар 2020.*
Фондацији Темпус, националној агенцији у другој програмској земљи
Еразмус повеља за високо образовање (ECHE) / 26. мај. 2020*** Извршној агенцији EACEA
Европски универзитети Координатор, партнер** 26. фебруар 2020.*** Извршној агенцији EACEA
Савези знања Координатор, партнер 26. фебруар 2020.*** Извршној агенцији EACEA
Савези секторских вештина Координатор, партнер 26. фебруар 2020.*** Извршној агенцији EACEA
Жан Моне Координатор, партнер 20. фебруар 2020.*** Извршној агенцији EACEA
Колаборативна партнерства у области спорта Координатор, партнер 21. април 2020.*** Извршној агенцији EACEA
Мала колаборативна партнерства Координатор, партнер 21. април 2020.*** Извршној агенцији EACEA
Непрофитни европски спортски догађаји Координатор, партнер 21. април 2020.*** Извршној агенцији EACEA

 

*До 12 сати по средњеевропском времену (GMT+ 1)

** У улози координатора – институције и организације из Србије пријаве подносе Фондацији Темпус. У улози партнера – институције и организације из Србије могу учествовати у пројектима који се подносе националној агенцији у некој другој програмској земљи.

***  До 17 сати по средњеевропском времену (GMT+ 1)

**** До до 12 сати по средњеевропском времену (GMT+ 1)

 

 

Последње модификовано: January 12, 2021Публикације: