Poziv za prijavu inovativnih praksi na konkurse za Evropsku jezičku oznaku i Bazu jezičkih praksi

AŽURIRANO: Usled prijavljenih tehničkih problema prilikom prijave, rok za podnošenje prijava je produžen do 5. septembra 2021. godine do kraja dana.

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Fondacija Tempus raspisuje dva konkursa koja se tiču inovativnih aktivnosti i praksi namenjenih ustanovama i pojedincima u oblasti nastave i učenja stranih jezika:

  • Konkurs za takmičenje za Evropsku jezičku oznaku otvoren do 5. septembra 2021. godine i
  • Konkurs za Bazu jezičkih praksi koja će biti objavljena na vebsajtu jezici.obrazovanje.rs i za koju će poziv biti otvoren tokom cele godine.

U nastavku slede detaljnije informacije o konkursima i načinima prijave.

Šta je Evropska jezička oznaka i kako da se prijavim na konkurs?

Evropska jezička oznaka (engl. European Language Label (ELL)) je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih projekata/inicijativa i za promovisanje javnog interesa za unapređenje jezičkih veština. U ovoj inicijativi učestvuju države koje imaju status programske zemlje u Erazmus+ programu. Oznaka se dodeljuje u sklopu konkursa jednom u dve godine, a više o rezultatima poslednjeg konkursa možete pročitati ovde.

Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji su završeni ili se nalaze u završnoj fazi i imaju konkretne vidljive rezultate, a koji su sprovedeni u Republici Srbiji. Na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji su završeni najviše 12 meseci pre roka za podnošenje prijava. Takođe, na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji se odnose na nastavu jednog od sledećih stranih jezika koji se izučavaju u školama: engleski, nemački, francuski, ruski, španski ili italijanski.

Za učešće na konkursu potrebno je popuniti prijavni formular najkasnije do 1. septembra 2021. godine do kraja dana, a u tekstu konkursa koji se nalazi ovde, možete naći detaljnije smernice i uputstva za prijavu kao i kriterijume za dodelu Evropske jezičke oznake za 2021. godinu.

Rok za prijavu za Evropsku jezičku oznaku produžen je do 5. septembra do kraja dana.

Napomena: Tekst konkursa je u delu „Podnosioci prijava koji imaju pravo učešća” dopunjen 2. avgusta 2021. godine kako bi se dodatno pojasnilo ko može prijaviti projekte i inicijative na Konkurs.

Nakon pristizanja prijava i ocena komisije, rezultati konkursa za Evropsku jezičku oznaku biće objavljeni i biće prilike da nagrađeni učesnici budu svečano proglašeni u sklopu događaja kojim se obeležava Evropski dan jezika 26. septembra. Više informacija o ovom događaju uslediće u narednom periodu.

Šta je Baza jezičkih praksi i kako da se prijavim na konkurs?
 

Baza jezičkih praksi biće objavljena na vebsajtu jezici.obrazovanje.rs i predstavljaće kolekciju dobrih i inovativnih praksi u oblasti nastave i učenja stranih jezika na nacionalnom nivou. Svrha Baze je da objedini dobre primere koji mogu poslužiti nastavnicima i praktičarima u oblasti nastave i učenja stranih jezika kao inspiracija da osavremene i unaprede svoje aktivnosti. Konkurs za Bazu biće stalno otvoren i Baza će se periodično dopunjavati novim aktivnostima. Iako ova inicijativa ima nekomercijalan i netakmičarski karakter, tri aktivnosti koje pristignu do 1. septembra 2021. godine i koje po mišljenju Komisije najuspešnije ispunjavaju kriterijume, biće svečano proglašene na događaju koji obeležava Evropski dan jezika 26. septembra o čemu će više informacija biti dostupno u narednom periodu.

Na konkurs za Bazu jezičkih praksi moguće je prijaviti aktivnosti koje se odnose na jezičke veštine i koje mogu biti predstavljene u vidu nastavnih planova, nastavnih jedinica, predavanja, scenarija radionica, scenarija vannastavnih aktivnosti i sličnih aktivnosti koje su autori osmislili i realizovali ili još uvek realizuju u sklopu aktivnosti u svojim ustanovama/organizacijama. Autori mogu prijaviti više aktivnosti, ukoliko se ciljevi i ishodi svake od aktivnosti razlikuju.

Prijava aktivnosti za Bazu jezičkih praksi je upravo otvorena i trajaće tokom cele godine. Prvi korak u podnošenju prijave za ovu Bazu je registracija korisnika, nakon čega se korisnik prijavljuje na ovoj stranici, a detaljno uputstvo i prijavni formular može pronaći ovde.

Sve detaljnije informacije o samom konkursu kao i kriterijumi za odabir dobrih jezičkih praksi za Bazu nalaze se u tekstu konkursa koji je dostupan ovde.

Da li istovremeno mogu da prijavim aktivnosti na jednom i drugom konkursu?

Aktivnosti/inicijative koje prijavljujete na konkurs za Evropsku jezičku oznaku možete istovremeno da prijavite i za Bazu jezičkih praksi tako što ćete datu opciju obeležiti u samom prijavnom formularu. Konkurs za Evropsku jezičku oznaku namenjen je aktivnostima koje su završne ili u završnim fazama i koje imaju vidljive rezultate koje možete i opisati kroz formular koji je u najvećoj meri fokusiran na sprovedene aktivnosti i postignute rezultate.

Sa druge strane, na konkurs za Bazu jezičkih praksi možete prijaviti i aktivnosti koje nisu nužno završene i nemaju jasno vidljive rezultate već mogu predstavljati dobro razrađenu i osmišljenu ideju za neku konkretnu jezičku aktivnost. Formular za prijavu vas navodi da aktivnosti opišete u vidu plana ili scenarija za izvođenje kako bi kolegama poslužili kao primer ili inspiracija u svom radu što je i cilj ovog konkursa. Na ovaj konkurs možete prijaviti i aktivnosti manjeg obima poput, na primer, pripreme za jedan čas nastave jezika.

Ukoliko želite da prijavite različite aktivnosti/inicijative koje odgovaraju jednom odnosno drugom konkursu i jasno je definisano u kojim aspektima se one razlikuju, možete ih istovremeno prijaviti na odgovarajući konkurs.

U slučaju dodatnih pitanja možete nam se obratiti putem i-mejl adrese office@tempus.ac.rs.

Skip to content