Листа одобрених пројеката КА1

2020: Пројекти одабрани за финансирање

2019: Пројекти одабрани за финансирање

2018: Пројекти одабрани за финансирање

2017: Пројекти предложени за финансирање

 

Пројекти за област мобилности младих за 2020. годину:

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање – мобилности у области младих (КА105), пријављених у трећем конкурсном року (октобар 2020).

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање: мобилност у области младих (КА105) – трећи конкурсни рок (октобар 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-3-RS01-KA105-094504 Campaigning for Youth Еколошко удружење фанова кампова – Eкo фун камп, Крагујевац

                                  19.614,00

2. 2020-3-RS01-KA105-094508 KAMП – Kомпетенције афирмативних модерних перспектива Дечији центар, Зајечар                                  15.032,00
3. 2020-3-RS01-KA105-094494 Turn on the brain and do circular! Инжењери заштите животне средине, Нови Сад                                  13.662,00
4. 2020-3-RS01-KA105-094509 Participatory Photography for Social Practice ЕДИТ центар, Нови Сад                                  18.015,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање: мобилност у области младих (КА105)) – трећи конкурсни рок (октобар 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2020-3-RS01-KA105-094500 EcoYouth Удружење ”Светлост”, Шабац                                  17.857,00
2. 2020-3-RS01-KA105-094495 Think Identity and Employment Дебатни клуб града Ниша, Ниш                                12.846,00
3 2020-3-RS01-KA105-094498 Перцепција различитости Scientific and research association for art, cultural and educational programmes and tehnology EPEKA, Ниш

                              14.720,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.


Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање – мобилности у области младих (КА105), пријављених у првом конкурсном року  (мај 2020).

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање – други конкурсни рок (мај 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-2-RS01-KA105-065479 RutAlternativa Волонтерски центар Војводине, Нови Сад 15.402,00
2. 2020-2-RS01-KA105-065490 Act for what you believe BalkanIDEA, Нови Сад 17.439,00
3. 2020-2-RS01-KA105-065473 From pollution 2 inclusion Центар за омладински и друствени развој RES POLIS, Нови Сад 16.704,00
4. 2020-2-RS01-KA105-065456 Youth activism and empowerment in time of disasters and crisis Удружење “Светлост”, Шабац 15.291,00
5. 2020-2-RS01-KA105-065470 CreActive youth participation in the community Удружење младих “Звонце”, Лесковац 20.064,00
6. 2020-2-RS01-KA105-065492 Beyond Inclusion: Film-Making & Digital Story-Telling EDIT центар, Нови Сад 22.295,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Пројекти на резервној листи за финансирање – други конкурсни рок (мај 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2020-2-RS01-KA105-065480 Emotional Intelligence For Compassionate World of the Youth Work EDIT Centar, Нови Сад 14.133,00
2. 2020-2-RS01-KA105-065461 Gamification in Youth Work: Intro “Тим 42”, Лесковац 13.750,00
3 2020-2-RS01-KA105-065450 She equals He? Клуб за осназивање младих 018, Ниш  16 885,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.


Пројекти одабрани за финансирање – први конкурсни рок (фебруар 2020):

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање – мобилности у области младих (КА105), пријављених у првом конкурсном року  (фебруар 2020).

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA105-065185 Visual Storytelling Speaks Louder Than Words Културнација,  Београд 23.232,00
2. 2020-1-RS01-KA105-065200 Activate Yourself Делуј локално, размишљај глобално, Велики Црљени 16.359,00
3. 2020-1-RS01-KA105-065290 Active youth for healthier future Инжењери заштите животне средине, Нови Сад 13.662,00
4. 2020-1-RS01-KA105-065178 LGBTI Youth Community Work and Activism Група  “Изађи”, Нови Сад 11.736,00
5. 2020-1-RS01-KA105-065189 Diversity champions Центар за развојну политику и сарадњу, Нови Пазар 24.387,00
6. 2020-1-RS01-KA105-065312 Impro Path Вега омладински центар, Београд 17.390,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање: мобилност у области младих (КА105) – први конкурсни рок (фебруар 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2020-1-RS01-KA105-065260 Cyber Youth Workers BALKANIDEA, Нови Сад 17.175,00
2. 2020-1-RS01-KA105-065134 Zoom to digital entrepreneurship Светлост, Шабац 17.063,00
2020-1-RS01-KA105-065282 More about SDG-s Одред извиђача “10. Октобар”, Велика Плана 15.264,00
2020-1-RS01-KA105-065253 Opportunities ”Ириг мој град”, Ириг 14.280,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти за област мобилности младих за 2019. годину

 

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област мобилности младих, у оквиру општег позива програма Еразмус+.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

2019: Пројекти одабрани за финансирање у трећој рунди (октобарски рок):

 

Бр. Реф. број Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-3-RS01-KA105-065019 Seeing with fresh eyes – notice things in a different way EDUFONS, Центар за целоживотно образовање, Нови Бечеј  

12.015,00

2. 2019-3-RS01-KA105-065017 На тебе је ред – Промени свет! Дечји центар, Зајечар  

16.820,00

3. 2019-3-RS01-KA105-064998 Youth and Media Literacy Удружење “Светлост”, Шабац  

17.665,00

4. 2019-3-RS01-KA105-065024 Комуникација је кључ Дебатни клуб града Ниша  

10.455,00

5. 2019-3-RS01-KA105-064993 Roma and non Roma for a better future Удружење Ромкиња, Ниш  

10.764,00

6. 2019-3-RS01-KA105-065005 Лепота различитости Serbian Roma Youth Association, Beograd  

14.200,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање – КА105 пројекти мобилности младих:

 

Бр. Реф. број Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1 2019-3-RS01-KA105-065010 YOU GOT TALENT (second edition) IUVENTA, удружење грађана, Шабац 17.841,00
2 2019-3-RS01-KA105-065028 Еколошким активизмом младих против климатских промена Удружење грађана “Зелени кључ – Ниш”

 

5.640,00
3 2019-3-RS01-KA105-065004 Today’s Youth for Tomorrow’s Future Инжењери заштите животне средине, Нови Сад 13.111,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

2019: Пројекти одабрани за финансирање у другој рунди (априлски рок):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-2-RS01-KA105-000935 Visualize Integration Алијанса за подршку друштву, Београд 10.877,00
2. 2019-2-RS01-KA105-000933 Mambo No. 5 Омладинска организација ИФИКС, Aда 21.090,00
3. 2019-2-RS01-KA105-000962 Let’s create our own democracy Омладинска организација ИФИКС, Aда 19.096,00
4. 2019-2-RS01-KA105-000945 Act for tolerance Организација ”Ириг мој град”, Ириг 15.666,00
5. 2019-2-RS01-KA105-000916 Размени! – подизање капацитета за подршку омладинским разменама на локалном нивоу Удружење грађана ЛИБЕРО, Београд 5.565,00
6. 2019-2-RS01-KA105-000948 European winter week Одред извиђача “10. октобар”, Велика Плана 16.884,00
7. 2019-2-RS01-KA105-000942 Promoting Rights, Inclusion, Diversity and Education Oрганизацијa “Maгнет”, Београд 17.504,00

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

 

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2019-2-RS01-KA105-000944 Improve approach –Youth Work VS Youth Violent Extremism Сомборски едукативни центар, Сомбор 15.903,00
2. 2019-2-RS01-KA105-000959 Visual Storytelling Speaks Louder Than Words Организација “Културнација”, Београд 21.384,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

2019: Пројекти одабрани за финансирање у првој рунди (фебруарски рок):

Бр. Рeф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA105-000620 Learning Balloon Центар за креативну едукацију и уметност – ДОР, Нови Сад 13.014,00
2. 2019-1-RS01-KA105-000710 (F)ACT- Advanced training for youth workers in using Marshal Rosenberg method of non-violent communication and Forum Theatre for preventing radicalization leading to violence among youth Организација креативног окупљања – ОКО, Београд 15.686,00
3. 2019-1-RS01-KA105-000564 IT, Art and Youth on the Move Удружење “Светлост”, Шабац 13.655,00
4. 2019-1-RS01-KA105-000702 Perform your identity in a changing Europe Група “Хајде да…”, Београд 18.667,00
5. 2019-1-RS01-KA105-000641 Even salt looks like sugar BALKANIDEA, Нови Сад 21.551,00
6. 2019-1-RS01-KA105-000731 Creativity Against Passivity: Theatre Averts Imposing of Nationalism and Separatism BAZAART, Београд 24.080,00
7. 2019-1-RS01-KA105-000657 Save Our Waters Инжењери заштите животне средине, Нови Сад 13.362,00

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

 

Бр. Рeф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2019-1-RS01-KA105-000749 Do not leave – roll up your sleeve Одред извиђача “10. Октобар”, Велика Плана 14.212,00
2. 2019-1-RS01-KA105-000711 Road to hard-to-reach youth Друштво за развој деце и младих „Отворени клуб“

Ниш

9.107,00
3. 2019-1-RS01-KA105-000787 Design for Youth Вега Омладински Центар, Београд 14.562,00
4. 2019-1-RS01-KA105-000546 Bridge of Peace Udruženje Svetlost, Šabac 16.056,00

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти за област мобилности младих за 2018. годину:

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област општег образовање, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

2018: Пројекти одабрани за финансирање:

Број Реф. број пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA105-000392 Let’s create crafts together and tell a story! Удружење грађана “Етно-форма”, Јагодина 7.400,00
2. 2018-1-RS01-KA105-000378 Leaving youth – facing the truth Одред извиђача „10. Октобар“, Велика Плана 9.694,00
3. 2018-1-RS01-KA105-000365 Games and Multicultural Europe Одред извиђача „10. Октобар“, Велика Плана 13.432,00
4. 2018-1-RS01-KA105-000394 Могу да кажем – није OK Дечији центар, Зајечар 16.350,00
5. 2018-1-RS01-KA105-000334 Health is the First Step to Empowerment Алијанса омладинских радника, Врање 19.397,00
6. 2018-1-RS01-KA105-000408 Шта смо ми без корена? Фокус Цариброд, Димитровград 16.941,00
7. 2018-1-RS01-KA105-000398 Youth Agents of Social Change Ужички центар за права детета, Ужице 17.748,00
8. 2018-1-RS01-KA105-000341 Академија за омладинске LGBT лидере Асоцијација Дуга, Шабац 10.192,00
9. 2018-1-RS01-KA105-000379 Facilitate Faith Iuventa, Шабац 13.331,00
10. 2018-1-RS01-KA105-000375 GREEN VOICE OF YOUTH IN MEDIA: innovations and (environmentally) responsible consumer behavior Млади истраживачи Србије, Београд 12.648,00
11. 2018-1-RS01-KA105-000405 SENSES OF EUROPE EDUFONS – Центар за целоживотно образовање, Нови Бечеј 8.550,00
12. 2018-1-RS01-KA105-000357  Disability rights advocacy –nothing about us without us! Центар за развојну политику и сарадњу, Нови Пазар 29.277,00

 

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

Број Реф. број  пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA105-000404 Better Access to European Cultures Центар за омладински и друштвени развој RES POLIS, Нови Сад 12.973,00
2. 2018-1-RS01-KA105-000409 Intercultural competences in youth work in contemporary Europe Едукативни центар,  Крушевац 11.545,00
3. 2018-1-RS01-KA105-000389 Drivers of Change: Increasing youth participation through education on project management and cross-border cooperation Balkans, Let’s Get up! организација, Зрењанин 16.492,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

 

Пројекти за област мобилности младих за 2017. годину

Фондација Темпус објављује резултате селекције пројеката за област мобилности младих (КА1), у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+ (01/2017).

Одлуку о пројектима предложеним за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

2017: Пројекти предложени за финансирање:

Реф.бр. Назив пројекта Носилац пројекта Предложени износ средстава
2017-1-RS01-KA105-000104 The Intercultural Voyage through Theater, Games and Sport ”Жил Верн”, Нови Сад 21,567.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000088 EDUropa – Europe for Diversity and Understanding ”Млади истраживачи Србије”, Београд 13,564.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000019 Shvati, Pomogni, Podeli ”Фокус Цариброд”, Димитровград 18,690.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000020 (Don’t) buy it! ”Народни парламент”, Лесковац 11,785.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000063 Peer to Peer Info Center ”Клуб за оснаживање младих 018”, Ниш 5,180.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000134 Different, but equally important ”Форум цивилне акције- FORCA”, Пожега 12,393.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000149 Gender of leadership ”Центар за подршку женама”, Кикинда 12,790.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000176 A Walk in Their Shoes ”BalkanIDEA”, Нови Сад 11,764.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000102 Open Mind Knows no Borders ”Центар за развој образовања, – Планета”, Сомбор 12,036.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000027 When We Play We Do Not Hate! Combating Hate Speech Through Sport ”Ритам здравља”, Сремска Каменица 15,750.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000101 Common future ”Инжењери заштите животне средине”, Нови Сад 14,637.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000148 Get Growing Your Community ”Aма – центар за негу човека и природе”, Пирот 10,100.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000162 Learning Emancipatory Theatre Skils for New European Time BAZAART, Београд 14,860.00 EUR

Пројекти предложени на резервној листи за финансирање:

Реф.бр. Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава
2017-1-RS01-KA105-000002 The Art of Inclusion of Young People with Disabilities ”PEOPLE TO PEOPLE Serbia”, Крушевац 8,671.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000039 Sport the YOUth Кошаркашки савез града Ниша, Ниш 15,168.00 EUR


Одрицање од одговорности:
 Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектноj пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Последње модификовано: December 30, 2020Публикације: