Dobro došli na reprizu MOOC-a „Digitalno obrazovanje i kulturna baština“

Културна баштина има врло битну улогу у образовању. Док се језици и школски планови и програми могу разликовати од земље до земље, потреба за проучавањем прошлости како би се разумела садашњост јесте ванвременска и универзална. 

Са циљем да повећа обим података из области културе у дигиталном облику и учини га примарним извором за примену иновативне педагогије, реприза MOOC-а „Дигитално образовање и културна баштина“ организације Eвропеана оснажује наставнике и едукаторе да користе дигиталне технологије у развоју кључних компетенција ученика, нарочито оних за целоживотно учење. Овај онлајн курс истражује образовни потенцијал културног наслеђа у дигиталном формату и, на тај начин, помаже наставницима и едукаторима да културно наслеђе интегришу у своју наставу без обзира на то који предмет предају. Коначни циљ јесте креирање интерактивног и едукативног садржаја за ученике, посетиоце музеја и све грађане који су посвећени целоживотном учењу како би им се помогло да постану активни и одговорни грађани са компетенцијама за успешан рад и живот.

Овај MOOC користи дигитализовану колекцију културне баштине и садржаје са блога Настава са Европеаном на којем учесници могу да пронађу ресурсе у различитим форматима (слике, видео-записи, текстови, 3Д садржаји итд.) и на многим језицима. На овом блогу се могу пронаћи и различити алати, као што су Transcribathon и Historianа, као и други припремљени материјали који се могу интегрисати у наставу. Курс ће представити сценарио за учење и обучити учеснике да креирају сопствени сценарио. Курс нуди и велики избор видео-записа са провереним сценаријима за учење које су креирали стручњаци из различитих земаља.

Овај курс има за циљ и да подстакне употребу иновативних педагошких приступа и коришћење отворених простора и хибридних модела у образовном процесу тако што ће повезати музеје, библиотеке и друге културне институције са школама путем образовних активности које су засноване на културној баштини.

Курс се може пратити по индивидуалном радном плану. По један модул биће започет сваке недеље. Пажњу треба обратити на неколико рокова (рок за квизове и/или рок за прегледање радова колега учесника).

Циљеви:

  • Упознати учеснике са европским културним садржајима и помоћи им да увиде како ове садржаје могу интегрисати у своје активности – уживо или онлајн;
  • Представити темплејт сценарија за учење и дати смернице учесницима за коришћење;
  • Поспешити коришћење иновативних педагошких метода које укључују дигитализоване садржаје из уметности и науке;
  • Омогућити наставу на отвореном повезивањем музеја и школа уз коришћење образовних ресурса Европеане.

Предуслови

Курс је намењен наставницима у основним и средњим општим и стручним школама, едукаторима у музејима и другим професијама повезаним са образовањем (библиотекарима, запосленима у архивима, кустосима и другим неформалним едукаторима) који желе да креирају наставне активности користећи садржаје Европеане.

Модули

  • Модул 1: Европеана – Како трансформисати образовање уз помоћ дигиталне културе – почиње 3.2022.
  • Модул 2: Претражите и користите сајт Европеане за спровођење наставне активности – почиње 4.2022.
  • Модул 3: Истражите образовне алате и ресурсе Европеане – почиње 4.2022.
  • Модул 4: Осмислите сценарије учења уз помоћ садржаја и ресурса Европеане – почиње 4.2022.
  • Модул 5: Приступите лекцијама културне баштине – почиње 4.2022.

Сертификат

Како би се добио сертификат овог курса, потребно је урадити све квизове, поднети сопствени сценарио учења Европеана, као и прегледати три сценарија учења других учесника. Коначни рок за завршетак свих активности јесте среда, 11. мај 2022. године, до 23.59 сати по средњоевропском времену.

Учешће у квизовима чиниће 5% коначне оцене и није услов за добијање сертификата. Сценарио учења и прегледање сценарија других учесника су активности које чине 95% коначне оцене.

У овој репризи која почиње 28.3.2022. године MOOC „Дигитално образовање и културна баштина“ је доступан на три нова језика

грчком

Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά | European Schoolnet Academy

италијанском

Educazione digitale con il patrimonio culturale | European Schoolnet Academy

хрватском

Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom | European Schoolnet Academy

Skip to content