Dobro došli na reprizu MOOC-a „Digitalno obrazovanje i kulturna baština“

Kulturna baština ima vrlo bitnu ulogu u obrazovanju. Dok se jezici i školski planovi i programi mogu razlikovati od zemlje do zemlje, potreba za proučavanjem prošlosti kako bi se razumela sadašnjost jeste vanvremenska i univerzalna. 

Sa ciljem da poveća obim podataka iz oblasti kulture u digitalnom obliku i učini ga primarnim izvorom za primenu inovativne pedagogije, repriza MOOC-a „Digitalno obrazovanje i kulturna baština“ organizacije Evropeana osnažuje nastavnike i edukatore da koriste digitalne tehnologije u razvoju ključnih kompetencija učenika, naročito onih za celoživotno učenje. Ovaj onlajn kurs istražuje obrazovni potencijal kulturnog nasleđa u digitalnom formatu i, na taj način, pomaže nastavnicima i edukatorima da kulturno nasleđe integrišu u svoju nastavu bez obzira na to koji predmet predaju. Konačni cilj jeste kreiranje interaktivnog i edukativnog sadržaja za učenike, posetioce muzeja i sve građane koji su posvećeni celoživotnom učenju kako bi im se pomoglo da postanu aktivni i odgovorni građani sa kompetencijama za uspešan rad i život.

Ovaj MOOC koristi digitalizovanu kolekciju kulturne baštine i sadržaje sa bloga Nastava sa Evropeanom na kojem učesnici mogu da pronađu resurse u različitim formatima (slike, video-zapisi, tekstovi, 3D sadržaji itd.) i na mnogim jezicima. Na ovom blogu se mogu pronaći i različiti alati, kao što su Transcribathon i Historiana, kao i drugi pripremljeni materijali koji se mogu integrisati u nastavu. Kurs će predstaviti scenario za učenje i obučiti učesnike da kreiraju sopstveni scenario. Kurs nudi i veliki izbor video-zapisa sa proverenim scenarijima za učenje koje su kreirali stručnjaci iz različitih zemalja.

Ovaj kurs ima za cilj i da podstakne upotrebu inovativnih pedagoških pristupa i korišćenje otvorenih prostora i hibridnih modela u obrazovnom procesu tako što će povezati muzeje, biblioteke i druge kulturne institucije sa školama putem obrazovnih aktivnosti koje su zasnovane na kulturnoj baštini.

Kurs se može pratiti po individualnom radnom planu. Po jedan modul biće započet svake nedelje. Pažnju treba obratiti na nekoliko rokova (rok za kvizove i/ili rok za pregledanje radova kolega učesnika).

Ciljevi:

  • Upoznati učesnike sa evropskim kulturnim sadržajima i pomoći im da uvide kako ove sadržaje mogu integrisati u svoje aktivnosti – uživo ili onlajn;
  • Predstaviti templejt scenarija za učenje i dati smernice učesnicima za korišćenje;
  • Pospešiti korišćenje inovativnih pedagoških metoda koje uključuju digitalizovane sadržaje iz umetnosti i nauke;
  • Omogućiti nastavu na otvorenom povezivanjem muzeja i škola uz korišćenje obrazovnih resursa Evropeane.

Preduslovi

Kurs je namenjen nastavnicima u osnovnim i srednjim opštim i stručnim školama, edukatorima u muzejima i drugim profesijama povezanim sa obrazovanjem (bibliotekarima, zaposlenima u arhivima, kustosima i drugim neformalnim edukatorima) koji žele da kreiraju nastavne aktivnosti koristeći sadržaje Evropeane.

Moduli

  • Modul 1: Evropeana – Kako transformisati obrazovanje uz pomoć digitalne kulture – počinje 3.2022.
  • Modul 2: Pretražite i koristite sajt Evropeane za sprovođenje nastavne aktivnosti – počinje 4.2022.
  • Modul 3: Istražite obrazovne alate i resurse Evropeane – počinje 4.2022.
  • Modul 4: Osmislite scenarije učenja uz pomoć sadržaja i resursa Evropeane – počinje 4.2022.
  • Modul 5: Pristupite lekcijama kulturne baštine – počinje 4.2022.

Sertifikat

Kako bi se dobio sertifikat ovog kursa, potrebno je uraditi sve kvizove, podneti sopstveni scenario učenja Evropeana, kao i pregledati tri scenarija učenja drugih učesnika. Konačni rok za završetak svih aktivnosti jeste sreda, 11. maj 2022. godine, do 23.59 sati po srednjoevropskom vremenu.

Učešće u kvizovima činiće 5% konačne ocene i nije uslov za dobijanje sertifikata. Scenario učenja i pregledanje scenarija drugih učesnika su aktivnosti koje čine 95% konačne ocene.

U ovoj reprizi koja počinje 28.3.2022. godine MOOC „Digitalno obrazovanje i kulturna baština“ je dostupan na tri nova jezika

grčkom

Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά | European Schoolnet Academy

italijanskom

Educazione digitale con il patrimonio culturale | European Schoolnet Academy

hrvatskom

Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom | European Schoolnet Academy

Skip to content