MOOC „Digitalna pismenost i bezbednost na internetu: kako je pandemija testirala naše sposobnosti“

European Schoolnet Academy u saradnji sa organizacijom Better Internet for Kids organizuje masovni otvoreni onlajn kurs pod nazivom „ Digitalna pismenost i bezbednost na inernetu: kako je pandemija testirala naše sposobnosti “ u periodu od 19. aprila do 26. maja 2021.

Fokus ovog kursa jesu opasnosti kojima su mladi izloženi na internetu: nasilje u virtuelnom prostoru, uzrasno neprimereni sadržaji, dezinformacije – lista jeste ogromna, naročito u doba pandemije virusa COVID-19. Kako bismo zaštitili naše učenike i omogućili njihovo nesmetano učenje na internetu neophodno je da prilagodimo i razvijemo našu digitalnu pismenost u cilju postizanja bezbednosti na internetu.

Evropska komisija i organizacija Better Internet for Kids su udruženim snagama kreirali ovaj MOOC koji nudi dosta materijala, alata i saznanja koje možete koristiti da pomognete učenicima da prepoznaju i uspešno prevaziđu opasnosti na internetu.

Kurs je namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola, kao i ostalim zainteresovanim za ovu temu.

Kurs počinje 19. aprila, a završava se 26. maja 2021. godine.

Predviđeno vreme koje je potrebno posvetiti za uspešno pohađanje ovok kursa jeste 3 sata nedeljno.

Kurs se organizuje na engleskom jeziku.

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate ovaj MOOC, registrujte se na ovoj stranici

Skip to content