MOOK Accelerate Your Teaching (Ubrzajte svoje učenje)

Datum održavanja: 16. oktobar – 22. novembar 2023. godine

MOOK Accelerate Your Teaching (Ubrzajte svoje učenje) ima za cilj da podrži nastavnike u organizovanju nastave koja uključuje teme u vezi sa akceleratorima čestica. Imerzivni moduli pružaju učesnicima priliku da istraže širok spektar aplikacija i koncepata u vezi sa akceleratorima, kao i da inspirišu nastavnike da koriste iskustva iz velikih objekata širom Evrope u svojim učionicama. Tokom trajanja kursa imaće priliku da se uključe u diskusije o pedagoškim pristupima i sadržajima koji su društveno relevantni za STEM interdisciplinarnu nastavu.

Za koga je ovaj MOOK?

Ovaj kurs je relevantan za nastavnike svih predmeta u osnovnim i srednjim školama (koje pohađaju učenici uzrasta 12–19 godina), zainteresovane da promene svoje nastavne planove koristeći iskustva naučnika iz prve ruke i rezultate aktuelne primene fizike i hemije.

Ciljevi učenja:

  • Naučite kako da koristite velike objekte kao što je CERN u pružanju konteksta za nastavu STEM predmeta.
  • Naučite kako da uključite studente u savremena naučna istraživanja putem besplatnih digitalnih alata.
  • Steknite sveobuhvatan uvid u to kako akceleratori čestica rade, kako se koriste u društvu i kako doprinose modernim istraživanjima u svim STEM predmetima.
  • Otkrijte različite obrazovne metodologije koje podstiču sposobnosti učenika za analitičko i kritičko mišljenje, saradnju, komunikaciju i aktivno učešće.

Struktura kursa:

  • četiri nastavna modula
  • pet i po nedelja kursa
  • dvadeset pet sati nastavnog materijala

Krajnji rok za završetak svih aktivnosti je 22. novembar 2023. u 23:59 po srednjeevropskom vremenu.

Registracija

Zainteresovani mogu da se registruju za učešće na kursu koristeći sledeći link.

O projektu

Ovaj kurs je finansiran projektom Evropske unije Ubrzana nastava (Accelerated Teaching) – broj ugovora 2022-1-SE01-KA220-SCH-000089631. Podržava ga i Scientix, inicijativa European Schoolnet. Za sadržaj ovog kursa je isključivo odgovoran organizator. Ne predstavlja mišljenje Evropske unije (EU) te ona nije odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje sadrži.

Skip to content